Estudiants per la sostenibilitat

Finançat el 04 / 01 / 2014
Cofinançat!
Obtingut
€ 10.035
Mínim
€ 7.500
Òptim
€ 15.000
195 Cofinançadors
Aportant € 10
Agraïment
Aparició del teu NOM a la web + Recepció del NEWSLETTER
> 40 Cofinançadors
Aportant € 25
Bossa
BOSSA + Aparició del teu NOM al web + Recepció del NEWSLETTER
> 47 Cofinançadors
Aportant € 35
Samarreta
SAMARRETA + Aparició del teu NOM al web + Recepció del NEWSLETTER
> 20 Cofinançadors
Aportant € 50
Bossa i samarreta
BOSSA + SAMARRETA + Aparició del teu NOM al web + Recepció del NEWSLETTER
> 52 Cofinançadors
Aportant € 100
Visita
VISITA personalitzada a les instal·lacions de l’Etsav amb explicació del projecte del Solar Decathlon Europe 2014 i de les edicions anteriors (2010 i 2012) + Aparició del teu NOM a la web + Recepció del NEWSLETTER
> 11 Cofinançadors
Aportant € 150
Exposició
PRESENTACIÓ del projecte a l’espai del seu col·lectiu/empresa/institut + Aparició del teu NOM a la web + Recepció del NEWSLETTER
> 02 Cofinançadors
Aportant € 200
Plànols i estratègia
CÒPIA IMPRESA del projecte final + Aparició del teu NOM al web + Recepció del NEWSLETTER
> 03 Cofinançadors
Aportant € 1.000
SPONSOR
Et convertiràs en SPONSOR i activarem la visibilitat del teu col·lectiu/empresa/institut en la difusió del projecte + CÒPIA IMPRESA del projecte final + Recepció del NEWSLETTER
> 00 Cofinançadors

Sobre aquest projecte

Estudiants de la UPC participen a la competició del Solar Decathlon Europe i construeixen un prototip autosuficient
Material Mínim Òptim
Cableado eléctrico / Cablejat elèctric
Cableado, transformadores i otros / Cablejat, transformadors i altres
€ 6.400
Depósitos pluviales / Dipòsits pluvials
Depósitos, tubos conectores y filtros / Dipòsits, tubs connectors i filtres
€ 540
Grifería y tomas de agua / Aixeteria i preses d'aigua
Grifos y sifones / Aixetes i sifons
€ 560
Distribución eléctrica / Distribució elèctrica
Tubos, rejillas, uniones, soportes i otros / Tubs, reixetes, unions, suports i altres
€ 2.530
Bomba de impulsión / Bomba d'impulsió
Bomba para la impulsión del agua / Bomba per a la impulsió de l'aigua
€ 470
Distribución de agua / distribució de l'aigua
€ 4.500
Total € 7.500 € 15.000
Imprescindible
Addicional

Informació general

RESSÒ és un prototip d’espai comunitari de rehabilitació social i autosuficient realitzat pels estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) que s’emmarca dins la competició internacional Solar Decathlon Europe 2014. Per poder competir a Versailles ens cal finançar la part d’instal•lacions d’aigua i d’electricitat.

Participem en tots els aspectes del projecte, des de la seva gestió i projecció fins a la construcció Do It Yourself (DIY). Actualment hem acabat de definir el prototip i properament començarem la seva construcció.

Descripció del projecte. Característiques, fortaleses i diferencials.

El projecte Ressò es basa en els paràmetres de la construcció sostenible per tal de minimitzar la nostra petjada ecològica. Per tant tenim en compte aspectes com l’arquitectura bioclimàtica, l’eficiència energètica, l’urbanisme sostenible, la gestió eficient dels edificis i els sistemes solars actius integrats.
És per això que prenem com a referència certificats energètics com Passiv Haus, Minergie, HGE O Verde.
Per altra banda replantegem un model residencial, gestionant col•lectivament tant els recursos com l’estil de vida de les persones de manera col•lectiva (model co-housing).

Podem resumir les característiques del prototip en uns punts bàsics:

 • ESPAI INTERMEDI d’acord amb el model d’espai comunitari co-housing.

 • CLIMATITZACIÓ PASSIVA – sistemes LOW TECH segons els paràmetres de contrucció sostenible.

 • ESTRUCTURES LLEUGERES amb solucions que facilitin el transport i la construcció i el desmuntatge.

 • DEPURACIÓ D’AIGUA local per reutilitzar les aigües grises i optimitzar i reduir el consum d’aigua.

 • Ús de material reciclat en el MOBILIARI.

Aquest prototip tindrà una segona vida en un teixit dins l’àmbit del Vallès, que permetrà regenerar i REHABILITAR socialment i econòmicament.

Motivació i a qui va dirigit el projecte

El projecte va dirigit a totes aquelles persones que creuen fermament, que el futur de l’arquitectura i la construcció passa per la rehabilitació dels edificis existents, que l’arquitectura actual ha de passar per un filtre i que les solucions als problemes socials poden ser resolts des d’un punt de vista col•lectiu: potenciar els usos i consums col•lectius i la reducció del consum per mobilitat dels usuaris.

Creiem que l’arquitectura ha de respondre als principis de sostenibilitat i especialment en el tancament dels tres cicles: dels materials, de l’energia i de l’aigua.

Objectius

 1. Objectius a curt termini
 • Aconseguir finançament per a les instal•lacions d’aigua i electricitat que emprarem per la construcció del prototip.
 1. Objectius a llarg termini
 • Després del concurs, el prototip s’instal•la en un teixit per transformar-lo socialment, cultural o econòmica. Aconseguir una segona vida efectiva per al prototip. Generar economia i llocs de treball al voltant del prototip a la nova implantació.

 • Promoure i difondre la rehabilitació com a via de treball en la professió d’arquitecte, d’acord amb la saturació del mercat de la construcció.

 • Crear, millorar i desenvolupar espais col•lectius per tal de millorar les condicions de confort del tots els ciutadans/es.

 • Mínim impacte mediambiental i eficiència energètica.

 • Resoldre problemes socials mitjançant sistemes emprats a la construcció del prototip.

Experiència prèvia i equip

 1. LOW3: Solar Decathlon Europe a Madrid 2010 per l’ETSAV.

 2. (e)co: Solar Decathlon Europe a Madrid 2012 per l’Etsav. Objectiu d’aconseguir que els respectius prototips responguessin a la màxima sostenibilitat de manera econòmica, social i mediambiental.

 3. PAuS – projectes d’arquitectura i sostenibilitat. És un centre d’investigació, docència i tranferència de coneixements relacionats amb l’aplicació pràctica i el mesurament de la sostenibilitat a l’arquitectura.

 4. CISOL- Centro de investigación solar a l’ETSAV.

 5. THE SOLAR CUBE- Solar Laboratory ETSAV.

 6. CODA: Computational Design Affairs is a design consulting agency that focus on three inter-related fields: innovation, research and teaching.

 7. MÀSTER EN SOSTENIBILITAT: Con el objetivo de una amplia generación de conocimiento el proyecto SDE 2014 se vinculará, una vez más, a las actividades de las escuela tanto en investigación como en docencia.

 8. MÀSTER EN REHABILITACIÓ: L’ETSAV està unificant tot el background que tenim sobre la sostenibilitat, rehabilitació, urbanisme, i tecnologia en un màster Universitari que es començarà a impartir properament.

 9. RELS és un projecte de la Unió Europea encapçalat per professors integrants del nostre comitè tècnic. Centrat en l’àmbit del mediterrani, té com a objectiu generar un estoc d’habitatge públic més eficient.

 10. GTR – GBCe El Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación, vinculat al Green Building Council.

 11. Per altra banda comptem amb la participació de patrocinadors i col•laboradors, tant d’empreses privades com d’entitats públiques.

Compromís social