La Fundació Goteo - Platoniq dissenya processos participatius digitals i facilita metodologies innovadores de participació per contribuir a formar societats i organitzacions més democràtiques i justes, fent ús de tecnologies cíviques obertes. És a més impulsora de la plataforma de crowdfunding cívic Goteo, a través de la qual finança iniciatives amb impacte social –a nivell regional, nacional i internacional–, fomenta el cooperativisme i reforça el conjunt de l'Economia Social i Solidària. Per això, la Fundació és membre de la XES (Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya).

La Fundació promou la transparència, l'economia col·laborativa i l'ètica, la innovació democràtica i la replicabilitat de les experiències. Es finança a través d'aliances amb institucions públiques i privades que en comparteixen la missió i la visió. Comptem amb 21 persones contractades distribuïdes entre les oficines de Barcelona, Madrid, Roma i Palma (seu social i fiscal) i diversos col·laboradors a l'estat espanyol i altres països europeus.

Resum de l'oferta

La Fundació Goteo - Platoniq necessita ampliar el seu equip de Gestió i cerca un perfil que entengui l'activitat innovadora, tecnològica i social de la Fundació i que estigui alineada amb la nostra missió i els nostres valors.

Busquem una persona empàtica, creativa i organitzada que pugui ajudar a promoure el procés de canvi cultural que estem implantant a la Fundació, enfocat al desenvolupament i cura de les persones que formen part de l'equip.
Necessitem un perfil amb experiència en processos d'acompanyament i empoderament d'equips a través de la formació i sistemes de feedback i avaluació que promoguin el creixement personal i la capacitat d'adaptació al canvi.

Incorporació: 1 de febrer de 2022

● Jornada laboral de 40 hores setmanals.
● Remuneració salari brut anual: entre 23.000 i 27.000 euros segons experiència
● Tipus contracte: Indefinit - 6 mesos inicials de prova
● Centre de treball de Palma (preferiblement) o Barcelona. Amb disponibilitat per viatjar regularment entre seus
● Flexibilitat en horaris i lloc de treball

Funcions principals:

 • Desenvolupar un pla de recursos humans en coherència amb el pla estratègic de la Fundació i en coordinació amb l'Oficina de Planificació Estratègica i Direcció
 • Foment i gestió de la formació de l'equip
 • Preparar l'avaluació anual de cada persona i incorporar nous processos de feedback en coordinació amb Direcció
 • Definició i reclutament de perfils professionals qualificats i alineats amb la cultura organitzacional de la Fundació
 • Encarregar-se de les relacions laborals entre les persones, així com la relació amb la gestoria (contractes, annexos, teletreball, etc.)
 • Encarregar-se de l'agenda d'entrevistes i acolliment de les noves incorporacions
 • Prevenció de riscos laborals
 • Suport en els processos interns (sistematització de coneixements, redacció de materials metodològics i protocols)
 • Posada en marxa de mecanismes i processos de comunicació interna que millorin la gestió d'equips i generin confiança
 • Creació de mecanismes per al manteniment d'un clima laboral saludable
 • Participació a la Comissió de Cures de la Fundació i facilitació d'accions que fomentin la cohesió interna, la motivació, el compromís i la sostenibilitat de la vida laboral
 • Acompanyament i suport a les coordinadores que lideren equips de persones i al conjunt de persones de l'organització

  Requisits acadèmics i professionals:

 • Experiència en l'àmbit de la gestió de persones i organitzacions
 • Coneixements i experiència en la implementació de processos de feedback i avaluació
 • Experiència en la implementació d'itineraris formatius
 • Coneixements de planificació de personal, inclosa la definició de llocs de treball estructurada per competències i estudi de retribució
 • Formació específica o experiència equivalent en l'àmbit dels recursos humans i l'acompanyament d'equips
 • Bones capacitats de comunicació oral i escrita en català i castellà
 • Domini informàtic per treballar de manera online autònomament amb plataformes de gestió online de projectes, videoconferències, canals àgils de comunicació interna, etc.

Es valorarà:

 • Experiència en administració del personal: gestió de les nòmines, seguretat social, contractes, gestió de permisos i vacances, baixes, etc.
 • Coneixements en matèria de Psicologia, gestió del talent i creixement personal
 • Formació o coneixements en matèria de gènere i inclusió
 • Experiència específica en la gestió de persones i organitzacions amb equips ubicats en diferents localitzacions
 • Experiència i/o coneixements en les particularitats de la gestió d'equips de treball remot
 • Experiència en disseny de Plans d'Igualtat d'Oportunitats i altres protocols que regulin la vida interna de l'equip
 • Coneixements i experiència en el tercer sector i en fundacions
 • Bones capacitats de comunicació oral i escrita en anglès
 • Coneixement de l'Economia Social i Solidària i alineament amb els seus valors

Habilitats personals:

 • Aptituds per gestionar el temps
 • Aptituds excel·lents per a la comunicació verbal i escrita
 • Capacitat de lectura del context, habilitats de resposta empàtica i flexible
 • Actitud facilitadora
 • Iniciativa, proactivitat, il·lusió per afrontar nous reptes
 • Capacitat d'adaptació al canvi i de treball en equip
 • Aptituds per a la planificació
 • Capacitat d'establir relacions basades en el respecte, la confiança i la coherència
 • Tenir capacitat analítica i molta resolució davant de possibles problemes
 • Capacitat d'innovació
 • Habilitats avançades de comunicació interpersonal, de gestió de conflictes i en lectura de llenguatge no verbal
 • Mirada feminista i inclusiva
 • Voluntat de conèixer i incloure la diversitat
 • Autoconeixement i actitud d'aprenentatge permanent

Com sol·licitar el lloc:

Escriu un email a cv@goteo.org i envia'ns el teu currículum i una carta de motivació, explicant per què t'interessa treballar amb nosaltres i què pots aportar a la Fundació i concretament al rol descrit.

La Fundació està compromesa a crear igualtat d'oportunitats per a tothom, independentment del background i la nacionalitat de la persona candidata. Per aquesta raó, està particularment interessada a rebre sol·licituds de persones racialitzades, persones amb diversitat funcional i persones que s'identifiquen com a LGTBQ*IA.