Herramienta diagnóstica en leucemias y linfomas

Finançat el 04 / 01 / 2014
Cofinançat!
Obtingut
€ 14.615
Mínim
€ 11.950
Òptim
€ 17.450
131 Cofinançadors

Aportant € 10

Agraïment

Agraïment personalitzat a la pàgina web del grup

> 13 Cofinançadors

Aportant € 20

DEU IMATGES DE CÈL.LULES SANGUÍNIES SINGULARS

Imatges digitals de diferents cèl.lules sanguínies estèticament molt interessants, motiu pel qual les seleccionarem per al seu enviament + Agraïment personal a la pàgina web del grup

> 20 Cofinançadors

Aportant € 30

PÒSTER EXPLICATIU AMB 12 IMATGES DE CÈL.LULES SANGUÍNIES

Pòster amb 12 imatges i els seus respectius peus de figures i explicacions sobre la morfologia de les cèl.lules representades + Selecció d'imatges digitals de diferents cèl.lules sanguínies + Agraïment personal a la pàgina web del grup

> 14 Cofinançadors

Aportant € 40

Visita del Laboratori Core del Hospital Clínic de Barcelona. Centre de Diagnòstic Biomèdic.

S'oferirà la possibilitat d'accedir a una visita guiada del Laboratori Core de l'Hospital Clínic de Barcelona. El laboratori Core, un dels tecnològicament més avançats a nivell internacional, reb visites de professionals de tot el món. Les persones que col.laborin en aquest projecte podran veure en directe com funciona un laboratori pioner en l'automatització d'un gran nombre de tècniques diagnòstiques.

> 11 Cofinançadors

Aportant € 50

PÒSTER EXPLICATIU AMB 24 IMATGES DE CÈL.LULES SANGUÍNIES

Pòster amb 24 imatges i els seus respectius peus de figura i explicacions sobre la morfologia de les cèl.lules representades + Selecció d'imatges digitals de diferents cèl.lules sanguínies + Agraiment personal a la pàgina web del grup

> 21 Cofinançadors

Aportant € 150

SAMARRETA

Samarreta amb logotip de cèl.lula somrient + Selecció d'imatges digitals de diferents cèl.lules sanguínies + Agraïment personal a la pàgina web del grup

> 02 Cofinançadors

Aportant € 300

LLIBRE DE CITOLOGIA DE SANG PERIFÈRICA I CD AMB 5OO IMATGES

Llibre de citologia de sang perifèrica que conté més de 550 imatges de cèl.lules sanguínies normals i anormals obtingudes a partir de casos reals observats durant l'experiència dirària i dedicat per la seva autora. Conté, a més, un CD amb les imatges en format digital + Samarreta + Selecció d'imatges digitals de diferents cèl.lules sanguínies + Agraïment personal a la pagina web del grup

> 00 Cofinançadors

Aportant € 400

LLIBRE DE CITOLOGIA, CD AMB 5OO IMATGES I PÒSTER EN PAPER

Llibre de citologia de sang perifèrica que conté més de 550 imatges de cèl.lules sanguínies normals i anormals obtingudes a partir de casos reals observats durant l'experiència dirària i dedicat per la seva autora. Conté, a més, un CD amb les imatges en format digital + Un pòster en color amb les cèl.lules més representatives de les principals malalties hematològiques + Selecció d'imatges digitals de diferents cèl.lules sanguínies + Agraïment personal a la pàgina web del grup

> 00 Cofinançadors

Aportant € 1.000

CURS ON LINE DE CITOLOGIA DE SANG PERIFÈRICA

Possibilitat de realitzar un curs acreditat de citologia de sang perifèrica de 6 mesos de durada, amb accés a temes sobre malalties hematològiques, així com imatges virtuals equivalents a les que veiem directament al microscopi + Selecció d'imatges digitals de diferents cèl.lules sanguínies + Agraïment personal a la pàgina web del grup

> 00 Cofinançadors

Aportant € 1.500

CURS ON LINE DE CITOLOGIA DE SANG PERIFÈRICA I PÒSTER EN PAPER

Curs acreditat de citologia de sang perifèrica de 6 mesos de durada, amb accés a temes sobre malalties hematològiques, així com imatges virtuals equivalents a les que veiem directament al microscopi + Pòster en color en format paper amb les cèl.lules més representatives de les principals malalties hematològiques + Selecció d'imatges digitals de diferents cèl.lules sanguínies + Agraïment personal a la pàgina web del grup

> 00 Cofinançadors

Aportant € 1.500

Visualizació a la web de goteo.org

Possibilitat de patrocini dels equips i instruments necessaris per a dur a terme el projecte per part d'instituciones o entitats, amb reconeixement especial en la nostra web

> 00 Cofinançadors

Aportant € 2.000

CURS PRESENCIAL DE CITOLOGIA DE SANG PERIFÈRICA, PÒSTER DE LES TEVES CÈL.LULES SANGUÍNIES I PREPARACIONS DE LA TEVA SANG TENYIDES

Curs acreditat de citologia de sang perifèrica presencial de 4 dies de durada + Un pòster en color en format paper amb les teves cèl.lules sanguínies + Una caixa amb preparacions de la teva sang tenyides + Selecció d'Imatges digitals de diferents cèl.lules sanguínies + Agraïment personal a la pàgina web del grup

> 00 Cofinançadors

Sobre aquest projecte

Classificació automàtica d'imatges digitals per a la seva aplicació al diagnòstic inicial de leucèmies i limfomes
Necessitats Tasca Mínim Òptim
Càmara de microscopia digital
N4257100 DP73-1-51 Digital Microscope Camera Càmara digital color professional per microscopia de llum. Permet captures amb una resolució efectiva fins 4800x3600 píxels. Nou métode de captura que permet obtenir imatges de color real sense interpolació. Inclou la tecnologia Fine Detail Process que augmenta la claretat de la imatge en els més petits detalls.
€ 8.950
Programa de gestió de imatges
N5157500 CS-DI-V1.8 cellSens Dimension V1.8 Programa de captura i análisi d' imatge per aplicacions en microscopia de ciències de la vida. Amb display d' informació y propietats de la imatge, navegador virtual, vista en galeria de les imatges actives i visualització de les diferents capes de la imatge, així como la combinació de imatges RGB en una sola imatge multicapa. - També permet el processat de la imatge mitjançant filtres i la possibilitat de realizar anotacions sobre la imatge. - Altres Funcionalitats: procès d' imatges multidimensionals, geometria de la imatge (rotació, mirall y canvi de mida).
€ 3.000
Microscopi per aplicacions d'investigació
N2709900 BX53F versatile microscope frame for research applications El sistema de iluminació Koehler per llum transmesa dispossa d' una potència de il.luminació Halógena de 100W mantenint la temperatura de color constante per una óptima reproducció de color en la captura d' imatges. Integra un filtre de gradació que permet una homogeneitat total del camp d' il.luminació a qualsevol augment. Incorpora set de filtres LBD (Light Balance Daylight) que ofereix una llum blanca ideal per la reproducció de color en camp clar a tot el camp d' observació i filtres neutres pel control de la intensitat.
€ 5.500
Total € 11.950 € 17.450
Imprescindible
Addicional

Informació general

Les malalties hematològiques greus, i especialment les leucèmies agudes i limfomes, són freqüents en totes les edats de la vida (la seva freqüència augmenta amb l'edat. La seva detecció i tractament precoç són essencials per a la supervivència dels pacients, ja que constitueixen una de les primeres causes de mort en la població.

El nostre projecte pretén desenvolupar una nova eina de recolzament per a la detecció d'aquestes malalties hematològiques greus, com les leucèmies i els limfomes. En els darrers dos anys va sorgir la possibilitat de col·laboració entre la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l'Hospital Clínic de Barcelona en el desenvolupament conjunt d'eines matemàtiques per a l'ajuda al diagnòstic inicial de les leucèmies a partir de la seva aplicació en imatges digitals de cèl·lules sanguínies obtingudes mitjançant un microscopi.

Descripció del projecte. Característiques, fortaleses i diferencials.

La sang és un fluïd molt fàcil d'obtenir. L'estudi de les característiques de les cèl·lules de la sang al microscopi ens proporciona molta informació, i és el primer esglaó analític en el diagnòstic de les leucèmies. En el nostre projecte treballarem amb imatges digitals d'alta resolució obtingudes a partir d'una gota de sang tenyida amb colorants, i adquirides mitjançant una càmera acoplada a un microscopi.

Tractarem de classificar les cèl·lules sanguínies malignes automàticament, combinant els coneixements del metge expert amb investigació en mètodes d'intel·ligència artificial. L'objectiu últim del projecte és el disseny d'eines de software per a realitzar aquest mètode de classificació, i poder utilizar-lo en la pràctica clínica com a eina de recolzament al diagnòstic. Per a això:

1) es crearà una àmplia base d'imatges digitals obtingudes mitjançant un microscopi per a extreure les característiques morfològiques pròpies dels tipus cel·lulars a estudi;

2) es desenvoluparà una estratègia per al pre-processament de les imatges;

3) s'utilizarà un mètode robust per a la segmentació de les imatges per a separar les cèl·lules malignes de la resta de components de la imatge obtenint les diferents regions de les mateixes (nucli, citoplasma i regió externa);

4) es definiran els descriptors idonis per a la identificació dels diferents tipus cel·lulars;

5) es classificaran les imatges digitals de les cèl·lules leucèmiques mitjançant tècniques d'intel·ligència artificial;

6) es desenvoluparà un software per a la implementació de la metodologia.

El projecte es desenvoluparà en dos anys.

flujo-de-trabajo-proyecto-upc_2.jpg imagen3bis_1.jpg

Motivació i a qui va dirigit el projecte

El desenvolupament d'algoritmes pràctics i la seva aplicació mitjançant sistemes de software poden suposar una valuosa ajuda permetent obtenir valors objectius i reproductibles en la interpretació de les imatges de les cèl·lules leucèmiques. El desenvolupament i l'execució de la metodologia proposada pot suposar un gran avançament per a la classificació automatitzada de les cèl·lules leucèmiques que poden ser observades a la sang en diferents malalties, contribuïnt a una millor utilització d'altres proves, complexes i d'elevat cost, que es realitzen únicament en laboratoris altament especialitzats.

El projecte proposat és important per a un diagnòstic ràpid de la malaltia del pacient així com per al seu tractament posterior, fet que influirà positivament en la seva evolució. Combinem una investigació de base matemàtica amb l'experiència de professionals de la medicina que coneixen les necessitats pràctiques i reals. Ens mou una il·lusió comú: obtenir productes d'utilitat i rentables que ajudin a millorar el diagnòstic. Comptem amb la complicitat tant de la UPC com de l'Hospital Clínic, dues grans institucions en els àmbits asisstencial, docent i d'investigació. Ens motiva particularment traspassar les portes dels nostres laboratoris i implicar la societat en la nostra feina i els nostres progessos.

Ens dirigim a tots/es aquells/es professionals, pacients, així com a la societat en general i els demanem que considerin la possibilitat de implicar-se en el nostre il·lusionant projecte.

Objectius

El repte del nostre projecte és el disseny d'un nou mètode que ajudi al diagnòstic ràpid de les leucèmies i limfomes. La nostra il·lusió és que aquesta campanya de microfinançament, més enllà de l'ajuda concreta per a aquest projecte, ens serveixi d'empenta i recolzament per a futures investigacions en aquesta línia d'enginyeria biomèdica, que pretenem que beneficiïn a les persones.

la_1.jpg goteo_13.jpg

Experiència prèvia i equip

Aquest projecte es realitzarà dins d'un equip multidisciplinar format per investigadors del grup CoDAlab, dirigit pel professor José Rodellar, Catedràtic del Departament de Matemàtica Aplicada III de la UPC, i la Dra. Anna Merino, Consultora de Citologia de l'Hospital Clínic i investigadora de l'Àrea d'Oncologia i Hematologia de l'IDIBAPS.

La col·laboració va ser iniciada l'any 2010 amb un projecte sobre aplicacions del processament digital d'imatges de sang perifèrica, enmarcat en la realización de la Tesis Doctoral de Santiago Alférez, que a l'hora es troba dins del programa d'Enginyeria Biomèdica de la UPC, i dirigida pel Doctor Rodellar i la Doctora Merino.

Des de llavors s'han incorporat els Doctors en enginyeria de la UPC Luis Mujica i Magda Ruiz. L'any 2012 es va incorporar, amb una beca post-residència de la Fundación JL Castaño, Laura Bigorra, química especialista en Anàlisis Clíniques, que en l'actualitat realitza la seva Tesi Doctoral en el Programa d'Enginyeria Biomèdica de la UPC.

L'equip ha presentat resultats en congressos internacionals de la ISLH (International Society of Laboratory Hematology): "Morphological features analysis by microscopic blood segmentation using digital image processing in lymphoid neoplasias",“Atypical lymphoid cells detection and classification using mathematical morphology on digital blood images”, "Blast cell detection and lineage classification using mathematical morphology and Fuzzy clustering on digital blood image analysis" and "Atypical lymphoid cells detection and classification on digital blood image analysis". Un article realitzat sobre aquest tema ha estat acceptat recentment per la revista International Journal of Laboratory Hematology. L'article ha sigut valorat molt positivament pels revisors, que ens comenten: "This is an interesting article that will contribute to further develop and improve the automated classification of peripheral blood cells"

Amb el mètode i els resultats preliminars el grup ha registrat la sol·licitud espanyola de patent amb el nº P201330671 previ conveni Clínic-UPC amb el títol: "Método implementado por ordenador para el reconocimiento y clasificación de células sanguíneas anormales y programas informáticos para llevar a cabo el método" amb data 9 de maig del 2013.

goteo.grup.jpg goteo.grup2.jpg poster.laura.jpg goteo_14.jpg

Compromís social

Objectius de Desenvolupament Sostenible

  • Salut i benestar

    Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les edats