Masoveria urbana a Barcelona

Barri de Can Baró, Barcelona
Finançat el 16 / 09 / 2013
Cofinançat!
Obtingut
€ 5.611
Mínim
€ 4.950
Òptim
€ 6.320
71 Cofinançadors
Aportant € 5
Reconeixement web

Reconeixement del teu nom a la llista de mecenes del web i dels documents publicats

> 01 Cofinançadors
Aportant € 10
Butlletí informatiu projecte

Enviament del butlletí informatiu del projecte + Reconeixement web

> 09 Cofinançadors
Aportant € 20
Carta d'agraïment

Carta d’agraïment especial enviada per correu ordinari + Enviament del butlletí informatiu del projecte + Reconeixement web

> 06 Cofinançadors
Aportant € 35
Concert de masoveria

Invitació al concert especial de masoveria + Carta d’agraïment especial + Enviament del butlletí informatiu del projecte + Reconeixement web

> 05 Cofinançadors
Aportant € 50
Record de la casa

T'obsequiarem amb un record especial de la casa + Invitació al concert de masoveria + Carta d’agraïment especial + Enviament del butlletí informatiu del projecte + Reconeixement web

> 08 Cofinançadors
Aportant € 75
Dina a casa nostra!

Invitació a un dinar a la casa + Invitació al concert de masoveria + Carta d’agraïment especial + Enviament del butlletí informatiu del projecte + Reconeixement web

> 02 Cofinançadors
Aportant € 100
CD de contes

CD de contes narrats per les masoveres + Invitació a un dinar a la casa + Invitació al concert de masoveria + Carta d’agraïment especial + Enviament del butlletí informatiu del projecte + Reconeixement web

> 10 Cofinançadors
Aportant € 150
CD contes i record de la casa

CD de contes + Record especial de la casa + Invitació al concert de masoveria + Carta d’agraïment especial + Enviament del butlletí informatiu del projecte + Reconeixement web

> 03 Cofinançadors
Aportant € 200
Invitació cap de setmana a casa

Invitació cap de setmana a casa + CD de contes + Invitació al concert de masoveria + Carta d’agraïment especial + Enviament del butlletí informatiu del projecte + Reconeixement web

> 02 Cofinançadors
Aportant € 500
Cap de setmana (o fins a 4 dies) a casa i record

Invitació cap de setmana a casa + CD de contes + Record especial de la casa + Invitació al concert de masoveria + Carta d’agraïment especial + Enviament del butlletí informatiu del projecte + Reconeixement web

> 01 Cofinançadors

Sobre aquest projecte

Rehabilitació d’una finca al barri de Can Baró amb l’objectiu de no deixar perdre el patrimoni històric, oferir noves perspectives al problema de l’accés a l’habitatge i obrir la casa al barri per fer partícip el veïnat del nostre projecte
Infraestructura Mínim Òptim
Reformes estructurals 1
Reformes estructurals, que impliquen el canvi d'una biga (400€), el reforç d'aquesta fins al pis de baix (300€), el reforç de tres bigues que estan a punt de caure (600€), reparació de coberta de les entrades de l'aigua de la pluja (1000€).
€ 2.500
Instal·lació de la llum
Subministrament, col·locació i connexió del conjunt de protecció i mesura per a subministraments temporals (150€); subministrament, col·locació i connexió de caixa general de fusibles de protecció (150€), Intal·lació piques presa de terra (100€), cablejat (200€), caixa comprovació (40€), tubs des de caixa d'escomesa fins al conjunt de protecció mesura (110€)
€ 750
reformes estructurals 2
Col·locació de farciment sota una paret que està suspesa (200€) i reparació d'un sostre caigut [(600€ per biga, 2 bigues + 300€ per refer el terra) = 1500€]
€ 1.700
Instal·lació de l'aigua 1
Istal·lació tub de politetilè de l'arqueta a la cuina (140€), col·locació i connexió de l'aixeta de pas general, filtre de malla i vàlvula de retenció general (40€), 2 aixetes (40€), reparació desguàs ceràmica (200€)
€ 220
Instal·lació aigua 2
Tub de transport d'aigua al pis de dalt i aixetes (300€), istal·lació vater (250€)
€ 550
Material Mínim Òptim
Material d'obra
Sacs de runa, maons i teules, tubs, pintura, varnissos, eines, lloguer d'andamis i puntals, rodets, cubells, plàstics, ciment, generador, imprevistos...
€ 600
Total € 4.950 € 6.320
Imprescindible
Addicional

Informació general

Som un col·lectiu de joves de Barcelona i rodalies que amb el suport de la Cooperativa Integral Catalana ens hem proposat rehabilitar el Xalet Mercedes, una casa modernista situada al barri de Can Baró.

Gràcies a la Cooperativa Integral Catalana (http://cooperativa.cat/) i a col·laboracions de tota mena que estem rebent, el nostre projecte aconsegueix tirar endavant. Hem acordat amb la propietària establir un acord per fer-hi masoveria urbana, de manera que nosaltres la mantenim i la rehabilitem a canvi de poder-hi viure durant almenys 5 anys, encara que la llargada pot ser més gran, ja que la inversió a fer-hi és també molt més gran.

Descripció del projecte. Característiques, fortaleses i diferencials.

Volem rehabilitar aquesta casa no només per el seu valor arquitectònic sinó també per convertir-la en un projecte comú que va més enllà de la nostra pròpia implicació.

Són moltes les iniciatives les que estan sorgint com a alternatives a l'habitatge de propietat o lloguer, i la nostra és una d’aquestes, que es basa en un sistema emprat antigament i que ara està tornant: la masoveria. Consisteix en l’intercanvi entre propietaris i masovers: els primers posseeixen propietats que estan en desús (i que sovint estan en mal estat o necessiten atenció perquè hi tenen conreus), i els segons busquen un lloc on viure. Junts arriben a l’acord que els masovers assumeixin la tasca del manteniment de la propietat (i possible rehabilitació o manteniment del bestiar i els conreus), a canvi d’instal·lar-se en aquesta propietat.

La nostra proposta, però, ha sigut tirar endavant això en l’entorn urbà de Barcelona. Concretament al barri de Can Baró, on hem acordat amb una propietària de fer de masoveres de la seva propietat, una casa molt gran però amb grans reformes per fer. Si ens haguéssim de cenyir estrictament a l’acord masoveria, aquesta casa no ens sortiria a compte: hi ha moltíssima feina a fer i una gran inversió per a les obres i materials (principalment la mà d’obra som nosaltres, però hi ha treballs específics que els ha de fer un professional).

Però hem pensat que amb l’ajuda de tots, podem tirar endavant el projecte, i tornar la vida a una casa plena d’història i de gran valor arquitectònic i sentimental, i fer realitat aquest projecte que seria un dels primers a Barcelona.

Motivació i a qui va dirigit el projecte

La nostra motivació parteix de la recerca cap a alternatives d’accés a l’habitatge i la descoberta del sistema de masoveria. Creiem que és un projecte d’interès comú i que la nostra experiència podrà donar confiança a propietaris per iniciar arrendaments d’aquest tipus.

Hi ha molta gent amb ganes d’iniciar projectes similars, i el nostre ha tingut una gran acceptació per part del veïnat i els nous contactes. Precisament la idea de fer un crowdfundig ha sorgit en veure la gran participació que hem tingut a l’hora de fer feina a la casa i la gran quantitat d’aportacions que ens ha fet el veïnat en utensilis de la casa, mobles, ajudes, materials...

Així que podríem dir que va dirigit als nostres familiars i amics que sempre estan a punt per donar un cop de mà, als veïns i veïnes que sempre ens ajuden i ens pregunten com ens poden ajudar més, però també a totes aquelles persones que s’interessen per les alternatives d’accés a l’habitatge i que creuen que amb empenta tot pot tirar endavant.

Objectius

Un cop finançat el nostre projecte, la idea és intentar arribar als següents objectius:

Rehabilitació de la casa, per tal de poder tenir suficient espai als pisos de dalt per poder obrir la planta baixa i que serveixi d’espai social per al barri, a més a més d'habitatge. Un punt de trobada, un lloc on celebrar debats, jams poètiques, jornades de música… Qui sap tot el que hi pot cabre!

També volem assolir el màxim nivell d’autogestió possible dins la ciutat, creant el nostre hort urbà i plantació d’herbes aromàtiques, o fer preparacions de conserves i crear una cervesa artesana.

Ens agradaria també poder-la habilitar amb sistemes d’energia renovable (plaques solars) i fins i tot adaptar les canonades per a fer un dipòsit de reaprofitament d’aigua de la pluja i aigües grises.

Les nostres habitacions seran incloses a la xarxa d’albergs pels moments en què no hi siguem. També formarem part de la xarxa coachsurfing, i procurarem treure el màxim profit dels nostres espais.

A més a més, volem tornar als inicis del grup i treballar juntament amb la CIC per als objectius que expliquem en el nostre manifest, i que podeu trobar al nostre blog: http://masoveriaurbana.wordpress.com/2012/06/07/manifest/

Altres recursos dels que disposem son la nostra aportació mensual al projecte tant en matèria de mà d’obra com monetària, la reutilització del propi material de la casa (runa per als farciments, canonades de plom bescambiades per diners, etc.), l’ajuda de l’equip de construcció i d’instal·lació i la participació de la gent a les jornades de portes obertes i treball obert.

Experiència prèvia i equip

És el primer projecte de masoveria que fem i, per tant, encara no tenim un llarg bagatge en aquest tipus de contractes de caràcter social. Pel que fa a l’experiència de masoveria, serà una aventura descobrir-ne els intringuls i un aprenentatge tot el tractament i la negociació amb la propietària.

Com a experiència en matèria constructiva i de manteniment, hem treballat en projectes de serveis en Agrupaments escoltes (com per exemple la MURGA), en entitats que han organitzat camps de treball; també hem col·laborat a la rehabilitació o manteniment de la colònia industrial col·lectivitzada Ca la Fou i la masia Can Piella.

El nostre equip de treball, a part de nosaltres mateixes, compren arquitectes voluntaris que ens ajuden a pensar en la manera de reconstruir el que s’ha de refer, i tècnics en instal·lacions que compten amb experiència d’anys i que recentment han iniciat com a cooperativa de rehabilitacions integrals.

Compromís social