SERVEI DE CURES I ACOMPANYAMENT A LES PERSONES

Av. de la Salle, 45, 1º 43205 Reus, España
1a ronda Queden 14 dies
Obtingut
€ 645
Mínim
€ 6.000
Òptim
€ 21.000
14 Cofinançadors
Aportant € 5
Agraïment a la pàgina web

Agraïment a la pàgina web

> 00 Cofinançadors
Aportant € 15
Agraïment a la pàgina web

Agraïment a la pàgina web

> 00 Cofinançadors
Aportant € 25
Agraïment a la pàgina web

Agraïment a la pàgina web

> 03 Cofinançadors
Aportant € 40
Agraïment a la pàgina web i estoreta ratolì amb logo

Agraïment a la pàgina web i estoreta ratolì amb logo

> 05 Cofinançadors
Aportant € 100
Agraïment a la pàgina web i bossa per la compra

Agraïment a la pàgina web
Bossa de roba amb el text “Cuidem de tu, fem comunitat”

> 00 Cofinançadors
Aportant € 500
Aportacions d’empreses i/o persones particulars i autònoms

Agraïment a la pàgina web
Bossa de roba amb el text “Cuidem de tu, fem comunitat”
Ruta Modernista, visites guiades per a 2 persones

> 00 Cofinançadors
Aportant € 1.000
Aportacions d’empreses i/o persones particulars i autònoms

Publicitat: Logo de l’empresa a l’apartat d’agraïments de la web de les Abelles durant 2 mesoes.
Bossa de tela amb el text “Cuidem de tu, fem comunitat”
Cistell de productes ecològics valorat en 50€

> 00 Cofinançadors

Sobre aquest projecte

Volem fer possible un servei profesional de cures donant qualitat de vida mitjançant un servei d'excel·lència, basat en valors ètics.
Tasca Mínim Òptim
Minima
Capitalització económica necessaria per al començament de la Cooperativa i sortir al mercat garantint els pagaments bàsics de les despeses administratives (Gestoría, pagaments a l'Administració pública, asegurances, lloger i altres).
€ 6.000
optima
Capitalització económica necessaria per al començament de la Cooperativa i sortir al mercat garantint els pagaments bàsics de les despeses administratives (Gestoría, pagaments a l'Administració pública, asegurances, lloger i altres).
€ 15.000
Total € 6.000 € 21.000
Imprescindible
Addicional

Informació general

Les Abelles som una cooperativa de treball associat sense ànim de lucre i de economia social i solidària.

Neixem com a resposta davant la necessitat social, amb la finalitat de millorar la qualitat dels serveis de cures a domicili.

Es tracta d’una iniciativa d’autoocupació, sorgida aquest últim any d’un grup fundador constituït per 10 persones, homes i dones emprenedors/es i empoderats/des i resilients amb trajectòria en l’àmbit de l’atenció domiciliària i les cures.

Els nostres serveis son:

Cures i atenció sociosanitari a domicili a la gent grant i a persones amb diversitat funcional.

 • Oferim un servei d'excel·lència amb professionals qualificats amb el objectiu de donar tot allò que li proporcionés una millor qualitat de vida, potenciant la seva autonomia i reforçant la seva autoestima.
 • L’assistència domiciliaria, és de caràcter sociosanitari, és un servei directe i personalitzat a l’usuari/a ( aixecar, allitar, higiene personal, dutxa, vestir, esmorzar, medicació y altres).
 • Destacar que la nostra experiència garantitza resultats, sugerir en tot alló que la família no ho te en compte, perquè estem preparats per a detectar o prevenir situacions de deteriorament personal, familiar i social.
 • Important, donar suport a les famílies en benefici de la persona usuària, i és evitar o retardar l’internament en centres o residències, mentre no sigui necessari, mantenint a l'usuari/a el major temps possible a casa seva, amb els seus records i amb el seu entorn familiar.

Suport i acompanyament a les families

 • Atenció a familiars amb diversitat funcional
 • Suport i acompanyament per a la conciliació laboral i familiar.

Serveis auxiliars bàsics a la llar

 • Serveis a l’usuari/a i família relacionats amb les tasques bàsiques, neteja, cuina, planxa i compra supermercat y altres, oferint solucions als usuaris i les famílies en las seves activitats principals, per a conciliar la vida laboral i familiar. (entenem per manteniment, les necessitats que es poden presentar als domicilis).

Descripció del projecte. Característiques, fortaleses i diferencials.

Ens caracteritza l'esperit de servei comunitari i la qualitat humana.

Objectius
● Dignificar el treball de cures .
● Ajudar a millorar la qualitat de vida dels usuaris/es.
● Oferir suport i acompanyament a les famílies.
● Generar llocs de treball i garantir sous dignes als nostres socis i treballadors.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • La prioritat són les cures a les persones, la següent i també molt important, dignificar el treball d’atenció sociosanitària a domicili i a les
  treballadors/es, regularitzant el seu treball (sortir de l'economia submergida).

 • Gestionar les condicions necessàries per a garantir la seva autonomia a l’àmbit social i familiar de l’usuari/a.

 • Donar l’oportunitat d’integrar a persones amb professionalitat i experiència donant les hi així un reconeixement social en una societat globalitzada, on la solidaritat ha perdut tots els seus valors.

 • Millorar les condicions econòmiques amb accions conjuntes orientades al bé de tots els associats i associades abans que a interessos individuals.

 • Oferir atenció personalitzada a persones amb necessitats especials i millorar les condicions de vida al seu propi domicili.

Motivació i a qui va dirigit el projecte

Ens motiva la satisfacció de portar a terme aquest proyecte el desigt de donar Qualitat de Vida als nostres majors i que siguin atès en la comoditat de la seva llar, amb el seus records, al seu espai i als seu entorn familiar

L'atenció dels nostres avis, avies, es un deure molt seriós. En aquesta etapa de longevitat, es molt important tornar-los tot l'amor que ens han donat, amb respecte i dignitat, fer-los sentir estimats i necessaris a la nostra vida.

Experiència prèvia i equip

LES ABELLES SCCL. som una cooperativa que neix dintre del Pla de Reactivació Económica Municipal, "REUS VOL IMPULSAR UNA "COOPERATIVA DE CURES" PER DIGNIFICAR Al SECTOR".
 • La nostra formació és dirigida i tutelada conjuntament amb L'Institut Municipal de Formació i Empresa Reus: Mas Carandell i de CoopCamp.

 • Les persones que integrem aquest projecte som Dones i Homes emprenedores/s i empoderats/es de diferents entitats social, residents a Reus i amb l'esperit de servei a la nostra societat.

 • Estem creant un "Model d'alt Impacte Social al Territori» i som conscients de la responsabilitat, compromís i la imatge d'empoderament de dones i homes com a exemple a seguir.

 • El progressiu envelliment de la població és una realitat a la qual ens enfrontem i requereix resposta urgent per pal·liar les necessitat dels usuaris/es i al mateix temps donar suport a les famílies i a l'Administració, mitjançant Serveis Socials.

 • Per crear una societat de benestar, entenem que el desemvolupament humà s'aconsegueix garantint el respecte dels drets fonamentals i constitucionals de les persones.

 • Fomentar l'ocupació és un dels objectius del nostre projecte, i a més fer visible la precarietat laboral i la pèrdua de drets socials en el sector, provocada per l'economia submergida amb la complicitat de l'ocupador.

 • Volem ser part important d'aquest canvi social, amb la visió HOLÍSTICA que cerca el benèfici integral de les persones.

 • Som un equip multidisciplinari i intercultural, format per 10 socis i sòcies amb diferents perfils professionals en les àrees de:

  1. Administració i Finances: MARÍA LILIANA RAMÍREZ CORREA
  2. Recursos Humans:SUNAMIS LIZZET GARCÍA CORDOVÉS
  3. Atenció al Client: FÁTIMA LOURDES PEÑA ZEGARRA
  4. Comunicació & Marketing: FÁTIMA LOURDES PEÑA ZEGARRA
  5. Treballadors sociosanitaris a domicili: CLAUDIA MÓNICA ZAMBRANA BARRIENTOS, EVELIA MERCEDES MALLENCO DÍAZ,
   MARCEL SIMÓ CREUS, PERE LLABERIA FOLCH
  6. Auxiliar de Neteja a la llar: CORINA DEL PILAR RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
  7. Infància i Família: BARBINA CONTRERAS ALCÁNTARA, IRINA ADALBERTA RAVELO RODRÍGUEZ
  8. Post - Servei: SUNAMIS LIZZET GARCÍA CORDOVÉS

El Consell Rector i l'equip coordinador (motor) està format per tres professionals encarregades de les àrees: Administrativa, Recursos Humans, Atenció al Client i Comercial & Marketing.

Compromís social