SIRKELS: aprenentatge horitzontal entre docents

Imatge de capçalera
Veure vídeo
 • Aportant $ 11

  Agraïment a la web

  Es farà un agraïment i un reconeixement personalitzat a la pàgina web. Apareixerà el teu nom juntament amb tots els que han co-finançat Sirkels.

  > 05 Cofinançadors
 • Aportant $ 22

  Agraïment a la web + dos punts de llibre exclusius amb el logo de Sirkels

  Es farà un agraïment i un reconeixement personalitzat a la pàgina web. Apareixerà el teu nom juntament amb tots els que han co-finançat Sirkels. A més, rebràs dos exclusius punts de llibre amb el logo de Sirkels per no perdre't entremig de les pàgines de tots aquells llibres que puguis llegir en un futur.

  > 04 Cofinançadors
 • Aportant $ 33

  Tot l'anterior + un xapa amb el logo de SIRKELS

  Es farà un agraïment i un reconeixement personalitzat a la pàgina web. Apareixerà el teu nom juntament amb tots els que han co-finançat el projecte. A més a més, se't donarà un punt de llibre i una xapa exclusiva amb el logo de Sirkels.

  > 03 Cofinançadors
 • Aportant $ 44

  Tot l'anterior + llibreta exclusiva amb el logo de Sirkels

  A més de tot l'anterior, tindràs la sort de poder disposar d'una de les llibretes amb les que treballaran els docents que participin a Sirkels.

  > 01 Cofinançadors
 • Aportant $ 55

  Agraïment a la web + samarreta única i d'edició limitada amb el logo de Sirkels

  Seràs l'afortunat de rebre una de les samarrates d'edició limitada de Sirkels amb les que els tallaristes faran les sessions.

  > 03 Cofinançadors
 • Aportant $ 77

  Agraïment a la web + llibreta + samarreta de Sirkels

  Donar 70 Euros et permetrà gaudir de dos dels nostres productes més sentits, la llibreta amb el logo de Sirkels que els docents faran servir a les sessions i la samarreta amb la que assistirà el tallarista per guiar-les.

  > 00 Cofinançadors
 • Aportant $ 109

  Agraïment a la web + Samarreta + Taller

  Tindràs l'immens privilegi de participar en un revival d'una de les sessions que es portarà a terme a Sirkels amb els docents per tal que puguis viure de primera mà el Projecte.

  > 03 Cofinançadors
 • Aportant $ 273

  Agraïment a la web (Membre honorífic) + Samarreta + taller

  A part de tenir la sort de participar del taller, seràs considerat Membre Honorífic a la nostra pàgina web.

  > 02 Cofinançadors
 • Aportant $ 547

  Agraïment a la web (membre honorífic) + Taller + Dinar pagat amb l'Equip Impulsor

  Més enllà de tenir l'honor de ser Membre Honorífic i de participar del taller, tindreu l'oportunitat de conèixer de primera mà i parlar amb l'Equip Impulsor del projecte tot dinant.

  > 01 Cofinançadors

Sobre aquest projecte

Habilitar espai on establir vincles entre el professorat, contribuint a la cohesió del claustre.

Necessitats Tasca Mínim Òptim
Tallerista (guia)
Per a cada Sessió vindrà un tallerista o guia per tal de dinamitzar-les. En principi tenint en compte que són 5 sessions i que es preveu un cost aproximat de 100 euros per sessió. Això dóna un total de 500 euros i ho hem de multiplicar per tres centres.
$ 1,640
Registrar SIRKELS
Es contractarà algú perquè enregistri i recopili tota la informació, experiències i vivències de les diferents sessions. Un cop extreta tota la informació l'haurà de classificar i sintetitzar (x3 centres)
$ 765
Taller d'una sessió de Sirkels (a part com a recompensa)
Per tots aquelles persones o entitats que aportin més ajuda, s'organitzarà un taller d'una de les sessions per tal que puguin viure de primera mà l'experiència de Sirkels.
$ 547
Documentar i analitzar els resultats
Un cop fet el pilot en els tres centres educatius i haver-ne fet el seguiment, s'haurà de dedicar bona part del temps a valorar i analitzar els resultats del pilot. Tot el temps dedicat a l'estudi dels resultats ha de portar a la presentació d'un document en forma d'article acadèmic per a presentar-los. A part també es farà una Infografia que permeti exposar els resultats i la metodologia de manera més entenedora.
$ 875
Necessitats Material Mínim Òptim
Material dels tallers
Tot aquell material necessari per a portar a terme els tallers en els tres centres
$ 547
Recompenses
Aquesta partida inclou els diners que aniran a la producció i distribució de les recompenses individuals
$ 492
Documental de SIRKELS
Contractar una persona que s'encarregui d'editar un vídeo amb els resultats i els aprenentatges obtinguts (accesible a tothom)
$ 547
Necessitats Infraestructura Mínim Òptim
DINERS DESTINATS A COMISSIONS (6%)
Aquesta partida va destinada a cobrir els costos de la comissió de Goteo + Banc
$ 273
Total $ 4,264 $ 5,686
Imprescindible
Addicional

Informació general

Trenquem amb l'aïllament docent. Agrupem-nos en constel·lacions. No estem sols. Generem una cultura de comunitat dins dels centres educatius.

SIRKELS en essència vol treballar amb les relacions entre docents dins dels centres educatius a través de la creació d’espais de confiança, respecte i d’aprenentatge entre iguals. L’objectiu és compartir totes aquelles inquietuds, emocions, estratègies i experiències significatives viscudes dia a dia al centre per tal de proporcionar un espai d’acompanyament entre docents a la vegada que generar un entorn de seguretat i intimitat on es pugui donar i rebre feedbcak d’aquestes vivències.

Sirkels planteja un pilot amb l'objectiu precisament d'habilitar durant un període de cinc setmanes en tres centres educatius un espai de confiança, cohesió i sobretot de reflexió (com el que hem descrit anteriorment), seguint una metodologia que té l'origen a l'Índia, per tal de poder estudiar-lo i sistematitzar-lo de tal manera que així, pugui servir com a model per a altres centres.

La creació d’aquests espais planteja un canvi de paradigma en la comunicació formal dels centres tradicionalment establerta, que sol ser vertical i informativa. Tot i que la comunicació i l'aprenentatge entre iguals sempre ha estat present en els centres educatius, es troba poc formalitzada, ja que acostuma a passar als passadissos o a la sala de professor entre d'altres . Sirkels, doncs, pretén introduir espais formals de comunicació horitzontal en els centres educatius en què es prioritzin emocions, experiències i altres aspectes de caràcter pedagògic que permetin una reflexió continuada i constructiva sobre la pràctica docent del centre i que aquestes reflexions es puguin posteriorment transmetre en accions concretes amb impacte.

Descripció del projecte. Característiques, fortaleses i diferencials.

SIRKELS crearà, inicialment a través d'aquest pilot, un espai per a generar sinergies entre els docents i vincle, per a compartir aprenentatges i inquietuds entre iguals. Serà a través d'activitats interactives i dinàmiques, de jocs de rol, de la reflexió individual i col·lectiva.

Característiques bàsiques del funcionament dels cercles d'aprenentatge:

 • Aprenentatge horitzontal, escolta activa, respecte, desig de compartir i confiança.
 • Horitzontalitat entre els membres del cercle.

Membres del cercle:

 • 7-12 docents
 • Guia (tutoratge): el tallerista exercirà el rol de facilitador i coordinador al llarg de les dues hores de cercles, però tots els membres del cercle som responsables i guies.

Premisses i compromisos que ha de mantenir un cercle, extrets de Teach for India:

 • Tots som visibles i tenim veu (tothom pot participar, s'incentiva que tots i totes comparteixin les seves opinions i reflexions)
 • Tots escoltem (escolta activa a cada activitat, compromís amb el grup)
 • Tots podem recolzar (en el cercle no hi ha jerarquia de sabers o experiències, totes són valuoses i tenen la mateixa importància, per tant tots podem recolzar)
 • Tots liderem (tots i totes compartim la responsabilitat de liderar, alta implicació)
  -Tots compartim informació (no hi ha informació més valuosa que d'altres, tota informació pot contribuir en l'aprenentatge dels membres i del grup)
 • Tots som responsables (el que pugui o no passar dins del cercle és responsabilitat de tots els membres que el configuren. L'aprenentatge individual o col·lectiu depèn de tots els seus integrants)
  Per a més informació:
  https://drive.google.com/file/d/0ByAz7UUa7U-7SlRFLU1fOUU4enc/view?usp=sharing

Fortaleses:
Sirkels aportarà formació i aprenentatge entre iguals, a la vegada que un lideratge compartit, posant un gran èmfasi en les relacions humanes. Per altra banda, es promourà un empoderament total del professorat a totes les sessions i contribuirà en la millora del clima laboral del centre.

Innovació:
Sirkels donarà l'oportunitat al docent de canviar el paradigma de la comunicació dins del centre educatiu, que tradicionalment sol ser vertical, i caminar cap a l'establiment de relacions significatives i d'horitzontalitat entre el professorat.
Per altra banda, Sirkels fomenta l'autogestió dels aspectes pedagògics vinculats al dia a dia del centre educatiu (entre docents). Es transforma l'estructura, es treballa entre iguals i s'aprèn entre iguals perquè volem i necessitem que l'alumnat aprengui a fer-ho també.

Diferencials:
Els docents participants viuran una experiència única, intercanvi d'emocions, aprenentatges i experiències entre els membres participants.

MAQUETACIÓ DE SIRKELS

Hores totals: 10 hores (repartides en 5 sessions de 2h/setmana)

Aquest pilot pretén implementar-se en tres centres educatius de Catalunya (Primària o Secundària). La inscripció serà voluntària i està previst que com a màxim consti de 12 docents per cercle tot i que l'ideal seria grups de 8 per tal d'aconseguir un ambient més idoni per als objectius marcats.

0-165.jpg

Motivació i a qui va dirigit el projecte

La nostra experiència treballant com a docents ens ha fet prendre consciència del fet que hi ha de manera molt estesa al nostre sistema educatiu una visió de l'aula com si fos una fortificació. Acaba sent moltes vegades un espai tancat, dominat pel docent, en què no entra ni hi surt ningú. S'acaba creant un microcosmos i totes les fortaleses del professor es queden estancades en aquella aula, de la mateixa manera que totes aquelles possibles àrees de millora. De fet, aquest article publicat a Politikon exposa que "casi un 70% del profesorado español nunca ha impartido clases con otro compañero en el mismo aula, el porcentaje más alto dentro de los países del estudio, y el 87% nunca ha observado a otro docente, muy por encima de la media del 48% de la OCDE." Aquestes dades ens obliguen a fer una mirada autocrítica i a mirar de posar remei a aquest problema d'aïllament docent que existeix en el nostre sistema educatiu. De fet, posant a l'alumnat al centre, pensem que hem de treballar de manera molt més compartida entre docents, treballar i compartir tant aprenentatges com inquietuds entre iguals i amb una mirada sense judici, sobretot perquè necessitem que el nostre alumnat aprengui a fer-ho també.

Aquest Projecte va dirigit en primera instància al professorat dels diferents centres educatius tant de secundària com de primària i infantil. Tot i així, la nostra motivació última és que aquests canvis repercuteixin en l'alumnat contribuint a millorar la seva relació amb el professorat i els seus resultats acadèmics. Desenvolupant aquest projecte, el nostre objectiu a llarg termini seria, a través d'un acompanyament si s'escau, poder generar un canvi en l'organització dels centres educatius per tal de poder prioritzar en l'horari aquests espais compartits i d'aprenentatge: "centros con mayor grado de colaboración entre profesores hay también niveles más altos de resultados académicos. Otro estudio en colegios públicos de Miami asocia incrementos mayores en la mejora del profesorado con entornos de trabajo más colaborativos" Article citat: http://politikon.es/2017/03/28/la-colaboracion-entre-profesores-como-modelo-de-apoyo-y-desarrollo-docente/#

Sense anar tan lluny, hi ha personal dins del món docent català que també veu la necessitat d'habilitar espais per a compartir i sentir dins dels centres:
http://diarieducacio.cat/formacio-claustre-contencio-emocional/

0-164.jpg

Objectius

L'objectiu de Sirkels és generar mentalitat de creixement entre el professorat i crear un espai d'aprenentatge continuat i horitzontal dins del centre educatiu per tal d'aconseguir una millora en la pràctica docent. Per altra banda es pretén generar una cultura de comunitat dins del centre i una millora del clima laboral. Amb Sirkels es promourà el lideratge compartit i les relacions qualitatives i humanes entre el professorat, a la vegada que es generarà un espai de confiança i d'intercanvi de coneixement i experiències entre iguals.

L'objectiu de la campanya és aconseguir el finançament suficient per a portar a terme el pilot de Sirkels en tres centres educatius de manera efectiva i rigorosa. Per aquest motiu serà fonamental tenir persones formades en la metodologia que puguin aportar la guia al llarg de les sessions i d'altres preparades per a fer un seguiment del pilot en els tres centres. Aquest pilot ha de permetre donar eines i el modelatge suficient perquè els docents que participin ho puguin aplicar posteriorment. Per altra banda, es presentarà una sistematització de l'experiència a través d'una Infografia i també es presentarà un document en què apareguin els resultats i la seva anàlisi. Aquests documents es difondran de manera gratuïta per tal de donar a conèixer la metodologia i el seu impacte i per altra banda, facilitar la seva implementació. En aquest sentit, els recursos demanats són per a poder realitzar la modelització.

0-166.jpg

Experiència prèvia i equip

Anna Bertran, impulsora inicial del projecte:
Abans des del món del lleure i sobretot ara des de la docència he dedicat bona part del meu temps al món de l'educació. He participat al llarg d'aquests dos últims anys del programa organitzat per la Fundació Empieza por Educar (Teach for All) que té com a objectiu, un objectiu que també m'he fet meu, combatre la inequitat educativa. Aquesta Fundació, a part de donar-me formació, m'ha permès formar part d'un programa pilot de "Residència Docent" dins del Màster de Formació del Professorat. Per aquest motiu porto dos anys treballant com a professora resident en un institut públic de màxima complexitat als afores de Terrassa.

Tinc el privilegi, de la mateixa manera que tots els guies que participaran del projecte pilot de Sirkels, d'haver viscut de primera mà la metodologia del projecte, ja que des de la mateixa fundació Empieza por Educar s'implementa i sóc conscient de tot el seu potencial. Tot i així, l'origen de la metodologia es troba a l'Índia i d'allà s'ha anat escampant per altres països de tot el món. Allà, a les escoles vinculades a Teach for India, que solen estar a barris molt vulnerables, els cercles d'aprenentatge (learning circles) s'utilitzen tant amb el professorat com amb l'alumnat.

Per ara l'Equip Impulsor està format per Marina Martínez, apassionada de l'educació, entesa en el món de les audiovisuals i la comunicació, i jo mateixa, docent i humanista, amb experiència en el treball d'emocions a través del teatre i la música. Hem comptat amb la col·laboració de Guillem Bagués, economista i docent, entès i dedicat al treball de les emocions i també participant del Programa ExE. Per altra banda, comptem amb el suport de la fundació Empieza por Educar, que forma part de la xarxa global Teach for All i que lluita a més de 45 països per acabar amb la inequitat educativa.

learning-circles-india-2.jpg

Compromís social

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Educació de qualitat

  Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tots

 • Treball decent i creixement econòmic

  Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a tots

 • Reducció de la desigualtat

  Reduir la desigualtat en i entre els països

 • Pau, justícia i institucions sòlides

  Promoure societats, justes, pacífiques i inclusives