En el marc del projecte Interreg Med "Blue Crowdfunding, capacity building of BLUE economy stakeholders to effectively use CROWDFUNDING", aquesta convocatòria busca impulsar iniciatives econòmiques relacionades amb el sector de l'economia blava, és a dir, relacionades amb l'ús de els recursos marins i costaners de les regions mediterrànies, a través del crowdfunding.

El crowdfunding és una eina d'innovació i promoció d'iniciatives a través de petites aportacions de finançament col·lectiu i col·laborativa digital l'ús podria ser significativament major i millor, ja que és un útil eficaç i versàtil per compartir conceptes, idear i validar projectes amb la multitud. El projecte Blue Crowdfunding InterregMED es proposa incrementar la capacitat del sector de l'economia blava i dels seus actors d'utilitzar aquesta poderosa i innovadora eina per desenvolupar les seves iniciatives.

En aquest context, la Cambra de Comerç de Sevilla llança una convocatòria oberta per a la selecció iniciatives de PIMES, cooperatives, emprenedores socials, organitzacions de la societat cívica i ONGs de les regions mediterrànies d'Espanya que vulguin llançar-se en el món del crowdfunding, oferint-los l'assessorament de professionals experts per a realitzar campanyes de finançament crowdfunding i així reforçar l'ús d'aquesta eina en el sector de l'economia blava en l'eix mediterrani.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és donar suport a iniciatives de pimes, cooperatives, emprenedores socials, organitzacions de la societat civil i ONG de la Mediterrània espanyol que vulguin desenvolupar projectes amb impacte social en el sector de l'economia blava utilitzant l'eina del crowdfunding.

Per aconseguir-ho, a les iniciatives seleccionades s'oferiran, a més d'una sèrie de recursos en termes de formació en crowdfunding i comunicació de campanyes, tutories i assessories personalitzades durant tota la fase d'ideació, llançament i seguiment de les campanyes.

3.1 Fase de Recepció de projectes

Entre el 16 de febrer 2021 i el 11 de abril de 2021 estará obert el termini de convocatòria pública per a l'enviament de propostes per a la posterior valoració.

Com presentar una proposta?

La presentació de les propostes es durà a terme creant un usuari i omplint un formulari de recepció de projectes habilitat a la pàgina web d'aquesta convocatòria https://www.goteo.org/channel/bluecrowd previ registre d'un perfil d'usuari en Goteo.org

És convenient no deixar la tasca d'omplir el formulari per a l'últim moment, sinó que es recomana treballar en l'edició-publicació d'el projecte seguint els passos i utilitzant el tutorial disponible: http://goteo.cc/dashboard

S'han d'omplir tots els camps requerits en el formulari: títol, subtítol, pressupost mínim i òptim, vista general, característiques bàsiques i objectius de la campanya de crowdfunding, motivació ia qui va dirigit el projecte, experiència prèvia i equip, recompenses individuals que s'ofereixen , compromís social, col·laboracions sol·licitades, etc., a més de pujar i un pla de negoci.

És convenient tenir en compte que cal preparar un breu vídeo així com una selecció de fotos que il·lustrin el projecte. Aquest vídeo, així com la documentació gràfica, podran ser modificats en cas que el projecte sigui seleccionat.

Un cop omplert el formulari, en qualsevol cas, és IMPRESCINDIBLE ENVIAR-LO A REVISIÓ DINS ELS PLAÇOS ESTABLERTS, de manera que cada projecte es valori convenientment, segons la seva afinitat amb el caràcter general de BlueCrowdMED i amb els criteris de valoració definits a les bases d'aquesta convocatòria.

Si el formulari NO S'ENVIA A REVISIÓ, es considerarà nul i no entrarà a formar part de la selecció de la convocatòria.

El termini per a la presentació de projectes finalitza el 11 de abril, data a partir de la qual no s'acceptaran noves propostes.

3.2 Fase de selecció de projectes i publicació de resultats

Un cop tancat el termini de recepció de propostes, els projectes seran avaluats segons els següents criteris i procediments:

 • Qualitat i viabilitat del projecte i la seva potencial d'adaptació al crowdfunding

  1. El projecte compta amb un pressupost coherent i presenta un pla de desenvolupament efectiu i realista que té en compte la seva sostenibilitat futura (1 punt)
  2. El projecte és original i innovador en oferir productes i serveis necessaris per al territori i els ciutadans (1 punt)
  3. El projecte promou una cultura de transparència, tant en la seva estructura interna com en els seus resultats (1 punt)
  4. El projecte compta amb un equip o amb persones que tenen experiència i capacitat per comunicar i disseminar resultats de manera atractiva, que compten amb una comunitat de suport i que estan compromesos a portar a terme un pla de comunicació per augmentar les possibilitats d'èxit de les seves campanyes (1 punt)
 • Components d'economía blava

  1. El projecte proporciona beneficis socials i econòmics per a les generacions actuals i futures (1 punt)
  2. El projecte busca restaurar, protegir, mantenir la diversitat, la productivitat, les funcions bàsiques de resiliència i el valor intrínsec dels ecosistemes marins (1 punt)
  3. El projecte es basa en tecnologies netes, energies renovables i fluxos circulars de materials que reduiran els residus i promoure el reciclatge de materials (1 punt)

En total se seleccionaran un màxim de 6 projectes.

Els tècnics de la Cambra de Comerç de Sevilla adscrits a el projecte Blue Crowdfunding seran els instructors i encarregats de la selecció de les propostes rebudes.

El llistat de propostes admeses es podrà consultar al següent enllaç: https://camaradesevilla.com/programas/internacionalizacion/blue-crowdfunding/ abans de el 23 d'abril de 2021

La notificació als agents promotors dels projectes seleccionats es realitzarà de manera individual.

3.3 Fase d'assessorament als projectes seleccionats

Entre el 26 de abril i el 24 de maig de 2021, els agents impulsors dels projectes seleccionats rebran assessoria online especialitzada i personalitzada, de cara a acabar d'adequar i optimitzar els projectes a la campanya de crowdfunding i maximitzar els objectius de cada projecte (compromís social i recompenses, pressupost mínim i òptim, vídeo i imatges ...).

3.4 Llançament simultani de les campanyes
El 25 de maig de 2021 es realitzarà el llançament simultani de les campanyes de crowdfunding dels projectes seleccionats, a través de les quals, els agents promotors dels projectes, la ciutadania, la Cambra de Comerç de Sevilla, Goteo i altres agents col·laboradors sumaran seus esforços per assolir els objectius de finançament marcats.

Cada projecte disposarà del seu propi espai de presentació, blog per a notícies i actualitzacions, eines de comunicació 2.0, passarel·la de pagament, etc. El termini de campanya serà del 25 de maig al 23 de juliol.

També, un cop complerts els objectius del seu projecte, es convida a les persones impulsores a pujar en el seu Goteo els materials derivats de la seva activitat que puguin compartir-se amb la comunitat i generar nous coneixements, com ara arxius, documentació, webs, codis font, etc. Això es realitzarà a l'apartat Gestionar campanya> Materials compartits.

Els nostres impulsors i col·laboradors

Un projecte dut a terme per les següents entitats:

  • Cámara
  Interreg