Normal 🫧

Resum de l'oferta

Estem buscant una posició de Project manager de projectes europeus per incorporar a l'equip de Platoniq i que participarà activament a la presentació de noves propostes de projectes relacionats amb plataformes de participació digital, innovació social i democràtica i finançament alternatiu. La seva responsabilitat principal serà la coordinació de projectes (en anglès), així com dissenyar, adaptar i implementar projectes en finançament alternatiu, especialment crowdfunding cívic. Serà imprescindible que tinga bones habilitats de comunicació estratègica i coneixements de màrqueting digital.

Valorem la capacitat de coordinació i relació amb la resta de l'equip, la flexibilitat davant de situacions no planificades, l'obertura a noves idees, així com la proactivitat per ser autònom alhora de proposar i millorar contínuament. També valorem candidats amb coneixements de tecnologies que facilitin la coordinació i comunicació entre l'equip (és a dir, Asana, Gdocs, Box, Miro, Mentimeter, etc.)

Funcions i tasques

Coordinació i gestió de projectes:

 • Gestió d'un o més projectes en estreta col·laboració amb el coordinador del projecte de la UE
 • Monitorització del progrés del projecte
 • Preparació, redacció i tramitació d'informes així com suport amb els informes financers
 • Coordinar, supervisar i redactar els lliurables del projecte i els paquets de formació en tots els components (tècnic, administratiu i financer), en col·laboració amb altres àrees funcionals de l'organització
 • Mantenir una comunicació contínua i adequada amb les organitzacions i institucions col·laboradores
 • Organitzar teleconferències/ reunions de projecte/ tallers/ conferències
 • Avaluar la qualitat i l'impacte de la formació realitzada i redactar els informes corresponents per millorar i informar els finançadors del programa
 • Garantir el correcte arxiu de la documentació dels projectes (físics i digitals)
 • Coordinar i col·laborar en la producció, comunicació o difusió de les activitats del projecte per garantir l'èxit de les activitats i la difusió

Preparació i seguiment de la presentació de nous projectes:

 • Suport en la recerca de noves oportunitats de finançament de la UE
 • Preparació i redacció de noves propostes de la UE
 • Recollida dinformació dels socis, processament de les aportacions escrites i els documents de referència.

Requisits

 • Excel·lents habilitats de comunicació oral i escrita en anglès (l'entrevista es realitzarà en anglès)
 • Almenys 3 anys d'experiència en gestió i coordinació de projectes europeus
 • Experiència en recerca de finançament per a projectes i fundraising
 • Experiència o coneixements de campanyes de crowdfunding
 • Disponibilitat per viatjar per Europa
 • Iniciativa, proactivitat i orientació a objectius
 • Adaptabilitat al canvi, treball en equip i autonomia
 • Enfocament i visió feminista i inclusiva
 • Habilitats comercials.
 • Tenacitat

Requisits valorables

 • Català/Castellà
 • Experiència i interès a treballar en projectes relacionats amb la democràcia deliberativa i justícia social
 • Coneixement de plataformes de participació digital
 • Experiència en metodologies de Design Thinking i similars
 • Mirada feminista i inclusiva
 • Experiència en assessorament o formació per a emprenedors (pla viabilitat, pla de negoci)
 • Experiència serveis relacionats amb ICT i gestió d'usuaris
 • Experiència en organitzacions sense ànim de lucre i en l'economia col·laborativa

Què oferim

 • Contracte indefinit amb 6 mesos de període de prova
 • Jornada de 40 hores setmanals. Si vols treballar menys hores setmanals ens podem adaptar a les teves necessitats
 • Salari inicial entre 22.704€ i 27.544€ bruts anuals segons perfil aportat (per 40 hores setmanals). Possibilitat de revisió salarial i establir un import de comissions segons objectius de captació
 • 23 dies laborables de vacances + entre 6 i 8 dies extra de descans
 • Flexibilitat horària
 • Possibilitat de treballar a l'oficina de Barcelona o en remot des de Madrid. Es valoraran també residents a altres grans ciutats espanyoles oa Palma (on tenim oficina).
 • Treballar en projectes significatius de gran impacte relacionats amb el compromís cívic, les tecnologies obertes, les dades obertes, la participació i la transparència
 • Retir anual de la fundació on passem 3 dies juntes. Durant l´any també tenim altres moments de trobada presencial
 • Cafè i te a l'oficina
 • Porta el teu gos a la feina

Treballar a la Fundació Platoniq

L'equip està dividit en diferents ciutats, així que encara que algunes coincidim físicament gairebé diàriament a les oficines de Palma o Barcelona, ens coordinem de manera digital la majoria del temps. L'equip complet es reuneix mínim una vegada a l'any per al summit estratègic i de cura.

Tot i ser un equip remot, valorem molt les ocasions quan ens podem trobar entre companyes d'equip, sigui en mini grups o amb tot l'equip. Ja veureu que seran moments rics d'emocions! A Platoniq ens enfrontem diàriament al repte que suposa l'organització col·lectiva del treball orientat a la innovació democràtica i l'apoderament ciutadà, de manera coherent amb els nostres valors i principis organitzatius. Per això, les persones de l'equip es distribueixen segons les seves habilitats, coneixements i experiència en unitats funcionals interdependents que anomenem oficines.

L'Oficina de Gestió i Administració és una d'aquestes 4 oficines juntament amb la de Comunicació i Àrea: Oficina Participació Híbrida

La Fundació Platoniq dissenya eines i processos participatius digitals i facilita metodologies innovadores de participació per contribuir a formar societats i organitzacions més democràtiques i justes, fent ús de tecnologies cíviques obertes.
A més, és impulsora de la plataforma de crowdfunding cívic Goteo.org, a través de la qual finança iniciatives amb impacte social -a nivell regional, nacional i internacional-, fomenta el cooperativisme i reforça el conjunt de l'Economia Social i Solidària. Per això, la Fundació és membre de la XES (Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya).

Cada any, Fundació platoniq forma una mitjana de 250 persones als seus tallers a ICT, Design Thinking, deliberació i crowdfunding cívic, i participa en més de 20 esdeveniments nacionals i internacionals relacionats amb la tecnologia i la cultura amb més de 10.000 participants.
La Fundació promou la transparència, leconomia col·laborativa i ètica, la innovació democràtica i la replicabilitat de les experiències.