Calcula el teu estalvi en impostos gràcies a la millora fiscal de 2020

Aportació

Hisenda et torna*:

80

La teva despesa real serà 20

Fes la teva aportació ara amb el moneder Goteo: una nova funcionalitat que permet realitzar la teva donació al moment i decidir posteriorment a quin projecte destinar-la. Obtindràs a l'instant un certificat que justifica davant Hisenda la teva contribució a la Fundació Goteo, entitat sense ànim de lucre.


Més informació
Menys informació

Aclariment sobre la llei actual i els canvis a partir de l'1 de gener de 2024

Fins ara, les aportacions a entitats benèfiques i similars com ara la Fundació Platoniq (gestora de goteo.org) s'han desgravat segons mostra la calculadora que facilitem. Article 19 (Deducció de la quota de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques) de la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

Seran les aportacions fetes a partir de l'1 de gener de 2024 les que es beneficiaran de l'augment de 150€ a 250€ de la base sobre la qual es pot desgravar el 80% de la donació de l'IRPF, i per la resta hi haurà una deducció del 40% (en lloc del 35% vigent). Pel que fa a les persones jurídiques, les deduccions a l'impost de societats també passen del 35% al 40%.

I si reps amb Goteo durant almenys 3 anys...

En ambdós casos, per premiar el mecenatge sostingut, la deducció augmenta al 45% en el cas de persones físiques i al 50% per a les persones jurídiques (tots dos ara al 40%) si, en els dos anys anteriors, s'ha realitzat la donació a la mateixa entitat almenys pel mateix import.

Gràcies a la teva aportació es financen iniciatives com:

" Ens ha permès obtenir ingressos, noves oportunitats de formació per a la inserció laboral i molt impacte mediàtic "
Didacfb, del projecte: INFINIT Loop

" Per aconseguir finançament sense comprometre'ns amb interessos polítics o empresarials vàrem recórrer a Goteo i en una setmana vam aconseguir els recursos per al docureportatge "

" Gràcies al crowdfunding vam poder tractar amb més profunditat dades que estaven disperses entre diversos organismes i tenir una visió més propera a la realitat "
Civio, del projecte: España en llamas
Objectiu 2020
El nostre objectiu 2020: que la majoria dels usuaris de Goteo exerceixin el seu dret a obtenir beneficis fiscals per a les seves aportacions.