Arrelant el territori

Imatge de capçalera
Veure vídeo
Finançat el 19 / 06 / 2017
Cofinançat!
Obtingut
€ 8.060
Mínim
€ 4.895
Òptim
€ 9.955
135 Cofinançadors
Canal
 • Aportant € 10

  Agradecimientos + invitación a la presentación de la web con picaeta

  Pondremos tu nombre en la página web y en todos los documentos que generemos, agradeciendo tu aportación! Y te invitaremos a la presentación del proyecto donde disfrutaremos de los productos de la Sierra.

  > 19 Cofinançadors
 • Aportant € 20

  Agradecimientos + invitación a la presentación de la web con picaeta + triptico y libreto de ecosaberes en digital

  Pondremos tu nombre en la página web y en todos los documentos que generemos, agradeciendo tu aportación! Y te invitaremos a la presentación del proyecto donde disfrutaremos de los productos de la Sierra.

  Te enviaremos, en pdf, un bonito tríptico diseñado por nosotras con el mapeo de los ecosaberes realizado en la Sierra de Espadán y un libreto con una recopilación de las fichas de cada uno de estos ecosaberes.

  > 43 Cofinançadors
 • Aportant € 35

  Todo lo anterior + Postales Sierra Espadan

  Pondremos tu nombre en la página web y en todos los documentos que generemos, agradeciendo tu aportación! Y te invitaremos a la presentación del proyecto donde disfrutaremos de los productos de la Sierra. Te enviaremos, en pdf, un bonito tríptico diseñado por nosotras con el mapeo de los ecosaberes realizado en la Sierra de Espadán y un libreto con una recopilación de las fichas de cada uno de estos ecosaberes.
  Y como también somos fotógrafas, adjuntaremos unas postales impresas que capturan la esencia de la Sierra de Espadán realizadas durante el viaje.

  > 14 Cofinançadors
 • Aportant € 50

  Todo lo anterior + triptico y libreto de ecosaberes impreso

  Pondremos tu nombre en la página web y en todos los documentos que generemos, agradeciendo tu aportación! Y te invitaremos a la presentación del proyecto donde disfrutaremos de los productos de la Sierra.

  Te enviaremos un bonito tríptico diseñado por nosotras con el mapeo de los ecosaberes realizado en la Sierra de Espadán y un libreto con una recopilación de las fichas de cada uno de estos ecosaberes. Todo ello en un formato impreso bellísimo!

  Y como también somos fotógrafas, adjuntaremos unas postales impresas que capturan la esencia de la Sierra de Espadán realizadas durante el viaje.

  > 30 Cofinançadors
 • Aportant € 100

  AGRADECIMIENTO + INVITACIÓN PRESENTACIÓN + TRÍPTICO Y LIBRETO IMPRESO + CAJA CON 3 PRODUCTOS DE LA SIERRA

  Pondremos tu nombre en la página web y en todos los documentos que generemos, agradeciendo tu aportación! Y te invitaremos a la presentación del proyecto donde disfrutaremos de los productos de la Sierra. Te enviaremos un bonito tríptico diseñado por nosotras con el mapeo de los ecosaberes realizado en la Sierra de Espadán y un libreto con una recopilación de las fichas de cada uno de estos ecosaberes. Todo ello en un formato impreso bellísimo!
  Y te obsequiaremos con una caja con 3 productos alimentarios típicos de la Sierra, como el queso, la miel o jabón de aromáticas.

  > 10 Cofinançadors
 • Aportant € 100

  PARA ENTIDADES/ASOCIACIONES: PRESENTACIÓN + TRÍPTICO Y LIBRETO DIGITAL + FIGURAR COMO "PROYECTO HERMANO"

  Si eres un colectivo, una asociación o cualquier otro tipo de entidad colectiva hemos preparado unas recompensas perfectas para vosotrxs! Os ofrecemos una presentación "a domicilio" del resultado de nuestro proyecto, el tríptico y libreto de ecosaberes y aparecer como entidad colaboradora en nuestra web y en los materiales generados.

  > 01 Cofinançadors
 • Aportant € 200

  PARA ENTIDADES/ASOCIACIONES: PRESENTACIÓN + TRÍPTICO Y LIBRETO DIGITAL + FIGURAR COMO "PROYECTO HERMANO"

  Si eres un colectivo, una asociación o cualquier otro tipo de entidad colectiva hemos preparado unas recompensas perfectas para vosotrxs! Os ofrecemos una presentación "a domicilio" del resultado de nuestro proyecto, el tríptico y libreto de ecosaberes y aparecer como entidad colaboradora en nuestra web y en los materiales generados.

  > 02 Cofinançadors
 • Aportant € 300

  PARA ENTIDADES/ASOCIACIONES: PRESENTACIÓN + TRÍPTICO Y LIBRETO DIGITAL + FIGURAR COMO "PROYECTO HERMANO"

  Si eres un colectivo, una asociación o cualquier otro tipo de entidad colectiva hemos preparado unas recompensas perfectas para vosotrxs! Os ofrecemos una presentación "a domicilio" del resultado de nuestro proyecto, el tríptico y libreto de ecosaberes y aparecer como entidad colaboradora en nuestra web y en los materiales generados.

  > 00 Cofinançadors
 • Aportant € 300

  AGRADECIMIENTO + INVITACIÓN PRESENTACIÓN + TRÍPTICO Y LIBRETO IMPRESO + CAJA CON 5 PRODUCTOS DE LA SIERRA

  Pondremos tu nombre en la página web y en todos los documentos que generemos, agradeciendo tu aportación! Y te invitaremos a la presentación del proyecto donde disfrutaremos de los productos de la Sierra. Te enviaremos un bonito tríptico diseñado por nosotras con el mapeo de los ecosaberes realizado en la Sierra de Espadán y un libreto con una recopilación de las fichas de cada uno de estos ecosaberes. Todo ello en un formato impreso bellísimo! Y te obsequiaremos con una caja con 5 productos alimentarios típicos de la Sierra, como el queso, la miel, el jabón de aromáticas, el aceite o la cerveza artesana.

  > 02 Cofinançadors
 • Aportant € 500

  PARA ENTIDADES/ASOCIACIONES: PRESENTACIÓN + TRÍPTICO Y LIBRETO DIGITAL + FIGURAR COMO "PROYECTO HERMANO"

  Si eres un colectivo, una asociación o cualquier otro tipo de entidad colectiva hemos preparado unas recompensas perfectas para vosotrxs! Os ofrecemos una presentación "a domicilio" del resultado de nuestro proyecto, el tríptico y libreto de ecosaberes y aparecer como entidad colaboradora en nuestra web y en los materiales generados.

  > 00 Cofinançadors
 • Aportant € 500

  AGRADECIMIENTO + INVITACIÓN PRESENTACIÓN + TRÍPTICO Y LIBRETO IMPRESO + NOCHE EN ALBERGUE LA SURERA X 2

  Pondremos tu nombre en la página web y en todos los documentos que generemos, agradeciendo tu aportación! Y te invitaremos a la presentación del proyecto donde disfrutaremos de los productos de la Sierra. Te enviaremos un bonito tríptico diseñado por nosotras con el mapeo de los ecosaberes realizado en la Sierra de Espadán y un libreto con una recopilación de las fichas de cada uno de estos ecosaberes. Todo ello en un formato impreso bellísimo!
  Tambien una noche para dos personas en el Albergue La Surera, en Almedíjar.

  > 01 Cofinançadors
 • Aportant € 1.000

  PATROCINADOR OFICIAL DEL PROYECTO

  Tendrás el prIvilegio de ser un o una patrocinadora oficial del proyecto, tu logo aparecerá en todos los recursos que generemos y en la página web.

  > 01 Cofinançadors

Sobre aquest projecte

Projecte d'identificació, recerca, valorització i difusió dels coneixements tradicionals (ecosabers) del territori valencià.

Necessitats Tasca Mínim Òptim
Creació i desenvolupament de la pàgina web
Remuneració a la persona especialista que la realitze
€ 2.200
DESPESES DE SUPERVIVÈNCIA
Diners destinats a les 3 persones que realitzarem la investigació, com una aportació simbòlica al nostre treball.
€ 1.100
TREBALL DE RECERCA I DOCUMENTACIÓ
Traball de camp. Recorregut pels diferents punts habitats de la Serra Espadà, configuració de grups de treball amb agents locals, replega de dades i material audiovisual.
€ 3.000
TRABALL D'EDICIÓ I CLASSIFICACIÓ DEL MATERIAL
Selecció i anàlisi del material arreplegat, edició de fitxes d'ecosabers i gestió del mateix per a visibilitzar-lo en la plataforma web.
€ 500
TREBALL DE DISSENY DELS MATERIALS I CONTINGUTS WEB
Creació del disseny i imatge gràfica.
€ 900
Necessitats Infraestructura Mínim Òptim
RECOMPENSES INDIVIDUALS
Despeses de la execució, impressió i enviament de les recompenses individuals
€ 850
DESPESES BANCÀRIES + PLATAFORMA GOTEO +TRANSACCIONS PAYPAL
Per a cobrir el 4% de les despeses de Goteo i de les despeses de gestions bancàries.
€ 445
TRANSPORT
Despeses de gasolina i transport públic per a desplaçar-se als diferents pobles
€ 150
MANTENIMIENT WEB PER UN ANY
Domini i hosting anual
€ 100
MANTENIMIENT WEB PER TRES ANYS
Mantenir el pagament de domini i hosting per uns anys més.
€ 200
DESPESES BANCÀRIES + PLATAFORMA GOTEO + TRANSACCIONS PAYPAL
Per a cobrir el 4% de les despeses de Goteo i de les despeses de gestions bancàries.
€ 460
Necessitats Material Mínim Òptim
MATERIAL FUNGIBLE
Despeses de papereria i impressions
€ 50
Total € 4.895 € 9.955
Imprescindible
Addicional

Informació general

Davant la creixent desaparició d'oficis, pràctiques i coneixements tradicionals locals (ecosabers) així com a la incessant desvinculació de l'ésser humà amb els recursos propis del seu entorn, proposem una recerca, recopilació i posada en valor d'aquests ecosabers, possibilitant la intergeneracionalitat i la transmissió oral dels mateixos entre les persones que els custodien i aquelles que els volen descobrir.

Per a això aquest projecte pretén, en un primer moment, crear una base de dades digital i oberta que done informació sobre on localitzar aquests ecosabers relacionats amb l'artesania i la indústria, la construcció tradicional, l’etnobotànica o la transformació d'aliments...entre d’altres, encara existents en el territori valencià, així com les persones que els practiquen, els coneixen o els promouen, amb l'objectiu de facilitar la seua visibilització i coneixement i possibilitar l'acostament als mateixos.

Aquesta base de dades sobre persones i ecosabers serà recopilada mitjançant el treball de camp des de la pròpia associació i amb ajuda de la informació proporcionada per persones locals a partir d'un procés col·lectiu de socialització i consulta que es realitzarà prèviament amb un grup de treball del mateix territori. Posteriorment tota la informació serà recopilada en una plataforma web.

L'àmbit del projecte pretén abastar tot el territori valencià, dividint-se en unitats territorials específiques tant per fitar l'escala, com per poder realitzar el treball en diferents fases temporals, així com per entendre el territori en la seua diversitat però a través d'unitats amb característiques similars.

No obstant açò en aquesta primera fase ens hem centrat en la Serra d’Espadà i en l'execució de la plataforma web com a base de dades que s'anirà completant a mesura que s'avance en la recerca.

Descripció del projecte. Característiques, fortaleses i diferencials.

Prèviament hem realitzat un projecte pilot “ARRELANT EL TERRITORI. LA SERRA D’ESPADÀ” que es va realitzar a manera de viatge amb bicicleta, durant 25 dies, pels 19 pobles que componen el Parc Natural de la Serra Espadà. Durant el recorregut l'equip anàvem parant un o dos dies en cadascun dels pobles i preguntant a la població local en els llocs de referència (bars, centres de majors, associacions culturals…) per persones que duen a terme pràctiques tradicionals locals vinculades als recursos de l'entorn (ecosabers) o associacions i col·lectius que promouen la seua posada en valor, per a poder cercar-les i conversar amb elles.

En aquesta fase del projecte volem aprofundir en la recerca ja començada, i poder llançar una plataforma web pública que continga:

 1. Un mapeig digital que recopilarà la localització i informació d'aquests ecosabers de la Serra d’Espadà i de les persones o grups de persones que els practiquen, practicaven o els promouen, per a, en el futur anar completant-lo en tot el territori valencià. Les categories de mapeig, a priori són:

Artesania i indústria
Construcció tradicional
Etnobotánica (usos medicinals o cosmètica)
Transformació d'aliments

 1. Un cercador associat al mapeig on, a través d'una sèrie de filtres, poder trobar l’ecosaber que t'interesse aprendre i contactar amb la persona o col·lectiu que el practica.

Podeu consultar el resum del projecte pilot en el següent vídeo i document:

https://www.youtube.com/watch?v=KNEu3bVtY74&t=20s
https://issuu.com/arrelaires/docs/ruta

m.-caracteristicas-basicas.jpg

Motivació i a qui va dirigit el projecte

Agents implicats directament en el projecte:

--Persones que “custodien” coneixements tradicionals locals (ecosabers).
--Artesans i artesanes que treballen amb recursos vinculats al territori.
--Associacions i col·lectius relacionats amb la temàtica, que divulguen o promoguen aquests ecosabers.
--Institucions locals (ajuntaments, centres de gent gran, museus etnològics, universitats…).

Públic interessat:

--Gent local que vulga ensenyar o aprendre els ecosabers vinculats als recursos naturals del seu territori.
--Institucions, associacions o col·lectius que treballen en la dinamització cultural del territori.
--Centres educacionals que vulguen conscienciar sobre la importància del coneixement tradicional local (ecosaber).
--Professionals (artesans/es, arquitectes, dissenyadors/es, artistes, editors/es, productors/es en general…) que vulguen donar un nou enfocament al seu treball.
--Investigadors/es (historiadors/es, antropòlegs/gues, sociòlegs/gues…)
--Centres de reinserció laboral que vulguen enfocar-se en noves eixides professionals vinculades als recursos del territori.
--Centres de formació superior i universitats.

n.-motivacion-y-a-quien-va-dirigido.jpg

Objectius

Objectiu general (llarg termini):

Investigar, identificar, socialitzar i revaloritzar el coneixement tradicional local (ecosaber) com a patrimoni immaterial amb l'objectiu de cercar estratègies per a la seua transmissió, la seua reinterpretació i adaptació a les necessitats econòmiques i socials actuals, des d'una perspectiva de respecte al medi ambient.

Objectius específics (curt i mig termini):

1-Identificar i visibilitzar coneixements tradicionals locals (ecosabers) que s'estan perdent i valorar el patrimoni immaterial propi de cada territori, així com les persones que els “custodien”.

2-Generar una base de dades, oberta i accessible a tothom, de les persones que “custodien” els diferents ecosabers i de la seua relació amb el territori on s'obté la seua matèria primera.

3-Promoure l'intercanvi intergeneracional i facilitar la transmissió oral, possibilitant trobades d'intercanvi de coneixement i pràctiques tradicionals.

4-Valorar el producte local. Conèixer i valorar el procés de creació/fabricació de béns i entendre el seu origen en un món en el qual tot ens arriba processat.

5-Valorar el treball manual, evitant el concepte d'artesania com a element folklòric i de souvenir, per a retornar-li la seua accepció més ancestral, en què es resolien necessitats quotidianes amb el que es trobava en l'entorn i treballant amb les mans.

6- Fomentar processos d'apoderament individual i col·lectiu, a través de el “fes-ho tu mateix/a” (‘Do it yourself’(DIY)) i el “fem-ho junts” (‘Do it together’ (DIT)). Animar a les persones a consumir productes menys processats i prendre les seues pròpies alternatives.

o.-objetivos-1.jpg

Experiència prèvia i equip

Som dones nascudes i crescudes en un context completament desarrollista, on el progrés era (és) sinònim d'industrialització i expansió econòmica a qualsevol preu. Som filles d'això, però per a nosaltres el progrés té més que veure amb valors relacionats amb la nostra història: el vincle ésser humà-naturalesa, que representa formes de fer i viure vinculades amb el territori, amb els seus recursos disponibles i amb la resta d'éssers vius.

A nivell personal, tenim la necessitat i la responsabilitat de redescobrir els valors, processos, coneixements i pràctiques encara vius però invisibilitzats, de la mà de les persones que els custodien, per tal de poder re-conèixer, re-aprendre, re-pensar i construir el nostre futur d'una manera més conscient i responsable.

Som 3 arquitectes de cor multidisciplinari que hem treballat en l'àmbit de la participació ciutadana, la recerca i construcció amb tècniques alternatives aprofitant els recursos locals, posant l'accent en la autoconstrucció i la creació de col·lectivitats.
La nostra formació s'ha completat en temes d'educació, gestió cultural,i sostenibilitat, ètica ecològica i educació ambiental, a més de participar en moviments socials vinculats a la defensa del territori.

p.-equipo-y-experiencia-previa-2.jpg

Compromís social

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Salut i benestar

  Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les edats

 • Educació de qualitat

  Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tots

 • Energia assequible i no contaminant

  Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tots

 • Ciutats i comunitats sostenibles

  Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles

 • Producció i consum responsables

  Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

 • Vida d'ecosistemes terrestres

  Gestionar sosteniblement els boscos, lluitar contra la desertificació, aturar i invertir la degradació de les terres i aturar la pèrdua de biodiversitat