Espai d'Encontre Comunitari Copsant

Imatge de capçalera
Veure vídeo
Finançat el 18 / 12 / 2022
Cofinançat!
Obtingut
€ 18.461
Mínim
€ 15.855
Òptim
€ 36.479
174 Cofinançadors
Agents de Matchfunding
multiplicant aportacions
Arrela't Alt Pirineu i Aran 2022
Completat (€ 4.000)
 • Aportant € 25

  Gràcies per col·laborar amb la rehabilitació!

  👉 Rebràs una targeta virtual d’agraïment.

  👉 Et convidem a visitar el projecte Copsant. Estarem encantades de rebre't amb un te i compartir els pilars del nostre projecte. L'entorn de la vall d'Ancs és meravellós, així que us animem a descobrir-lo pel vostre compte.

  Copsant és un projecte amb retorn social, ajuda'ns a fer-lo realitat!

  Recorda que això és una donació i pots desgravar-te fins a un 80% de les teves aportacions:
  Calcula-ho aquí.

  > 38 Cofinançadors
 • Aportant € 50

  Acompanya'ns el dia de la inauguració!

  Estem preparant una jornada inaugural festiva. Volem que sigui un dia especial, celebrant aquest nou camí amb il·lusió i gresca.

  👉 Hi haurà música en viu, xerrades, poesia, espectacles, menjar, beure i festa, molta festa.

  👉 Compartirem aquesta jornada amb veïnes de la vall, persones del territori i col·laboradores del projecte com TU. No t'ho perdis!

  Copsant és un projecte amb retorn social, ajuda'ns a fer-lo realitat!

  Recorda que això és una donació i pots desgravar-te fins a un 80% de les teves aportacions:
  Calcula-ho aquí.

  > 45 Cofinançadors
 • Aportant € 75

  Aportació altruista!

  Amb aquesta aportació ens ajudes econòmicament sense emportar-te cap recompensa a canvi!

  👉 Gràcies per apostar per Copsant!

  Copsant és un projecte amb retorn social, ajuda'ns a fer-lo realitat!

  Recorda que això és una donació i pots desgravar-te fins a un 80% de les teves aportacions:
  Calcula-ho aquí.

  > 05 Cofinançadors
 • Aportant € 100

  Vesprada màgica sota les estrelles + convit a la inauguració!

  👉 Gaudeix d'un berenar a la vora del foc i una de les nostres activitats estrella, la interpretació del cel nocturn d'hivern. Farem un petit viatge pel cosmos, des dels objectes més propers a d'altres més llunyans i desconeguts. Constel·lacions, mitologia, planetes i molt més...

  👉 També et convidem al dia de la inauguració!

  Copsant és un projecte amb retorn social, ajuda'ns a fer-lo realitat!

  Recorda que això és una donació i pots desgravar-te fins a un 80% de les teves aportacions:
  Calcula-ho aquí.

  > 21 Cofinançadors
 • Aportant € 150

  Viu una jornada d'autoconstrucció i emporta't obsequis de l'Esperanceta de Casa Gassia!

  👉 Participa en una jornada de treball d'autoconstrucció amb dinar inclòs. Volem rehabilitar aquest nou paller ple d'il·lusions, amb les vostres i nostres mans. Pots aportar la teva experiència o aprendre uns coneixements molt valuosos en construcció d'estructures.

  👉 Et regalem 1 bossa, 1 samarreta de cotó orgànic i 1 mascareta (cosida per Cusart) de l'Esperanceta de Casa Gassia. Podràs recollir aquests obsequis el dia de la inauguració o bé en qualsevol altre moment a Casa Cossant o en algun altre punt de recollida. Si no fos possible, t'ho farem arribar.

  👉 També et convidem al dia de la inauguració!

  Copsant és un projecte amb retorn social, ajuda'ns a fer-lo realitat!

  Recorda que això és una donació i pots desgravar-te fins a un 80% de les teves aportacions:
  Calcula-ho aquí.

  > 16 Cofinançadors
 • Aportant € 200

  Participa en 2 tallers i viu una jornada d'autoconstrucció!

  👉 El nou paller, serà un espai d'encontre comunitari on organitzarem tallers, jornades i formacions de tipus artístics, terapèutics, creatius, mediambientals, etc. Podràs escollir 2 tallers entre tots els que es faran.

  👉 A més, participa en una jornada de treball d'autoconstrucció amb dinar inclòs.

  👉 Et regalem 1 bossa, 1 samarreta de cotó orgànic i 1 mascareta (cosida per Cusart) de l'Esperanceta de Casa Gassia. Podràs recollir aquests obsequis el dia de la inauguració o bé en qualsevol altre moment a Casa Cossant o en algun altre punt de recollida. Si no fos possible, t'ho farem arribar.

  👉 També et convidem al dia de la inauguració!

  Copsant és un projecte amb retorn social, ajuda'ns a fer-lo realitat!

  Recorda que això és una donació i pots desgravar-te fins a un 80% de les teves aportacions:
  Calcula-ho aquí.

  > 08 Cofinançadors
 • Aportant € 400

  Apadrina una olivera i emporta't totes les recompenses!

  👉 A la finca Copsant tenim oliveres abandonades. Ajuda'ns a recuperar-les apadrinant-ne una. Li posarem el teu nom i podràs venir a visitar-la quan vulguis.

  👉 Forma part del projecte Copsant durant 5 anys i aprofita les seves avantatges.

  👉 Podràs escollir 2 tallers entre tots els que es faran.

  👉 A més, participa en una jornada de treball d'autoconstrucció amb dinar inclòs.

  👉 Et regalem 1 bossa, 1 samarreta de cotó orgànic i 1 mascareta (cosida per Cusart) de l'Esperanceta de Casa Gassia. Podràs recollir aquests obsequis el dia de la inauguració o bé en qualsevol altre moment a Casa Cossant o en algun altre punt de recollida. Si no fos possible, t'ho farem arribar.

  👉 També et convidem al dia de la inauguració!

  Copsant és un projecte amb retorn social, ajuda'ns a fer-lo realitat!

  Recorda que això és una donació i pots desgravar-te fins a un 80% de les teves aportacions:
  Calcula-ho aquí.

  > 02 Cofinançadors

Sobre aquest projecte

Rehabilitació del paller de la cooperativa per promoure l'accés a la terra i les activitats ambientals i culturals al Pallars.

Necessitats Material Mínim Òptim
1.1. Estructura sostre paller - Formigó i acer per a capa de compressió de formigó de 5 cm
Subministrament de formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20mm, amb >=275Kg/m3 de ciment i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer #15x15 diàm 8mm per a formació de xapa de formigó armat d'entre 4 i 6 cm de gruix aproximadament. Inclou connector amb les bigues i els paraments verticals existents.
€ 2.993
1.2. Estructura sostre paller - Bigues d'acer per a reforç estructural de sostre
Subministrament de perfils d'acer laminat IPN180 per a reforç de bigues del sostre
€ 508
2.2. Formació de coberta - Bigues de fusta per a formació de coberta
Subministrament de bigues de fusta massissa d'avet del país C18 per suplement de bigues per adaptar la coberta al nou estat de càrregues i substitució de les bigues existents en mal estat.
€ 1.580
2.7. Formació de coberta - Entaulat de taula basta de fusta de 25mm
Subministrament de taula basta de fusta de pi d'entrebigat per a formació d'entaulat de cobereta. Inclou cargols de cap aixamfranat, d'acer al carboni per a la seva fixació
€ 1.210
2.8. Formació de coberta - Plaques ONDULINE sota teula
Subministrament placa sota teula, asfàltica DRS (doble capa protectora de resina i cavalcament de seguretat), BT 235 "ONDULINE", armada amb fibres minerals i vegetals més resina, de 2000 mm de longitud, 1050 mm d'amplada i 2,6 mm de gruix, segons UNE-EN 53
€ 1.210
2.9. Formació de coberta - Teula per a coberta inclinada
Subministrament de teula àrab, color vermell, 43x26 cm per a ús com a canalons. Teules reulitzades pels cobertons i noves pels canalons. Inclou cargols rosca-fusta de fixació.
€ 1.119
2.10. Formació de coberta - Llates per a formació de coberta ventilada
Subministrament de llates de fusta de pi de 45x45mm per a formació de coberta ventilada. Inclou cargols rosca-fusta de fixació.
€ 375
2.11. Formació de coberta - Barret de xemeneia. Diàm. 200mm
Subministrament de tub de sortida de 2mm de gruix de fins a 130cm de longitud i barret de remat de xemeneia d'acer de diàm 20cm aprox. amb lames i acabat pintat Oxiron negre forja de la casa RIXAAB model B10 PARAVENT o equivalent.
€ 250
2.12. Formació de coberta - Canal de coberta
Subministrament i col.locació de canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat lacada. Ø100 i 33cm de desenvolupament. Inclou les peces especials i fixacions i la connexió al baixant. Vessant sud.
€ 135
2.13. Formació de coberta - Baixant Ø90
Subministrament de baixant de tub de planxa d'acer galvanitzat lacada amb unió plegada de Ø90. Inclou les peces especials i fixat mecànicament amb brides.
€ 91
2.3. Formació de coberta - Làmina de control de vapor 90gr/m2
Subministrament de làmina de control de la difusió del vapor tipus AMPATEX DB90 o equivalent, col·locada a la cara interior de l'aïllament en cobertes i murs. Transmissió de vapor d'aigua (SD)=20m. Permeabilitat a l'aire menor o igual a 0,02 m³/m2h 50Pa. Inclou part proporcional d'entregues, solapaments i segellats amb cinta adhesiva tipus AMPACOLL INT i segellats amb tots els elements passants com tubs, xemeneines, finestres, etc.
€ 436
2.4. Formació de coberta - Làmina transpirable
Subministrament de làmina transpirable tipus TRASPIR 150 de la casa ROTHO BLAAS o equivalent. Situada entre l'aïllament i la cambra d'aire. Inclou els encavalcaments, els retorns i el rejuntat amb la cinta FLEXIBAND de la mateixa casa.
€ 424
2.5. Formació de coberta - Aïllament tèrmic de fibra de fusta 10 cm
Subministrament d'aïllament tèrmic de fibra de Fusta STEICO FLEX 575 espessor 100mm i λ<0,038 1200*575 per a formació d'un total de 20cm d'aillament en coberta entre llates, sobre els cabirons de l'estructura existent. Inclou llates de fusta de pi.
€ 4.041
2.6. Formació de coberta - Taulell OSB 20mm classe III
Subministrament i col·locació de taulell OSB de 20mm per a formació d'entrebigat de coberta. Inclou tractament insecticida i fungicida.
€ 1.989
3. Fusteria exterior - Finestres tipus balconera de 300 x 250
"Subministrament, col·locació i segellat de fusteria de perfils de fusta laminada de pi meli, per a finestra balconera d'obertura interior de tres fulles de dimensions generals 100cm x 240cm cadascuna, aproximadament. amb tapajuntes interior i vidre de composició 5 BE + 18 NEGRA amb WE i ARGÓ + 4. Coeficient de transmissió tèrmica U<0'8 W/(m2·K). Inclou tots els ferratges necessaris i bastidors de pi. Inclou làmina d'estanquitat a tot el perímetre i cinta expansiva.
€ 9.000
Necessitats Tasca Mínim Òptim
2.1. Formació de coberta - Execució d'estructura de fusta, capa de compressió de formigó armat i reforços d'estructura
Suport professional d'oficial de 1a en el muntatge dels diferents elements d'estructura de fusta i formigó així com en la formació de la coberta. Inclou: -Execució de reforços estructurals de sostre i formació de la capa de compressió de formigó armat. -Formació de cércol de formigó perimetral -Formació de pas de xemeneia amb caixó de Fermacell a 30 cm al voltant del tub protegint la fusta i omplert amb arlita. -Col·locació de làmines, muntatge d'entaulats de fusta , col·locació d'onduline, teules, baixants i canalons. -Inclou l'aportació de mitjans tècnics
€ 2.500
Honoraris d'arquitectura Coop d'Era (mínim)
Pagament de les tasques realitzades per la cooperativa d'arquitectes Coop d'Era, situada a Altron, Pallars Sobirà. Coop d'Era es defineix com "arquitectura cooperativa, propera, rural i transformadora".
€ 958
Honoraris d'arquitectura Coop d'Era (òptim)
Pagament de les tasques realitzades per la cooperativa d'arquitectes Coop d'Era si la campanya arriba al seu òptim de finançament.
€ 1.271
Necessitats Infraestructura Mínim Òptim
Despeses de visat
Pagament de les despeses de visat per la rehabilitació del paller.
€ 300
Taxes de llicència d'obra (mínim)
Pagament de les taxes de llicència d'obra.
€ 359
IVA (mínim)
Pagament de l'IVA associat a la rehabilitació del paller.
€ 1.398
Comissió de la plataforma Goteo i de transacció (mínim)
Pagament de la comissió de la plataforma Goteo (5%) i de les transaccions bancàries (0,8%).
€ 869
Taxes de llicència d'obra (òptim)
Pagament de les taxes de llicència d'obra si la campanya arriba al seu òptim de finançament.
€ 477
IVA (òptim)
Pagament de l'IVA associat a la rehabilitació del paller si la campanya arriba al seu òptim de finançament.
€ 1.856
Comissió de la plataforma Goteo i de transacció (òptim)
Pagament de la comissió de la plataforma Goteo (5%) i de les transaccions bancàries (0,8%) si la campanya arriba al seu òptim de finançament.
€ 1.130
Total € 15.855 € 36.479
Imprescindible
Addicional

Informació general

Copsant és una cooperativa integral d'habitatge i de persones usuàries i consumidores situada a Balestui, al Baix Pallars (Pallars Sobirà). El nostre objectiu és alliberar les terres de la cooperativa, per tal que petites productores les puguin treballar i així afavorir l'arrelament al territori. Al mateix temps, apostem per viure en comunitat, un estil de vida resilient que posa les cures al centre, mentre reivindiquem l'accés a l'habitatge.

A través del matchfunding impulsat per la iniciativa Arrela't a l'Alt Pirineu i Aran 2022 volem rehabilitar el paller de Casa Cossant de Balestui per transformar-lo en la seu social del Banc de Terres Vives. D'aquesta manera, pretenem afavorir petits projectes que tinguin la cura pel medi ambient i la transformació ecosocial en les seves línies d'actuació. A més, aquest mateix paller serà l'Espai d’Encontre Comunitari, on les accions culturals, formatives i lúdiques seran l’eix vertebrador.

En què invertirem les vostres aportacions?

El paller de Casa Cossant necessita una rehabilitació urgent del teulat i el terra, tal com podeu apreciar en el pressupost del projecte, que està desglossat al llistat de necessitats sota els conceptes "estructura sostre paller" i "formació de coberta".

Aquesta rehabilitació es realitzarà a través de jornades d'autoconstrucció i estarà assessorada per la cooperativa d'arquitectura Coop d'Era, ubicada al Pallars Sobirà. El pressupost fet per aquesta cooperativa d'arquitectes també queda reflectit a la llista de necessitats d'aquest projecte, així com les taxes i altres despeses derivades de la rehabilitació.

El nostre objectiu és arribar al pressupost òptim, per tal de dur a terme les intervencions bàsiques que requereix el projecte. Amb el pressupost òptim, podrem dotar la coberta d'una làmina de control de vapor i una altra de transpirable, així com col·locar l'aïllament tèrmic de fibra de fusta, un taulell per la formació de l'entrebigat i finestres tipus balconera.

I aquesta és només la part estructural i de construcció. Amb les vostres aportacions també farem possible l'Espai d'Encontre Comunitari, que serà la seu del Banc de Terres Vives i un lloc de trobada en el qual poder organitzar formacions, xerrades, tallers i propostes culturals i ambientals de tota mena.

Les persones que vivim plegades a Casa Cossant venim del món dels guiatges de muntanya, l'educació ambiental, l'agroecologia, les arts escèniques, les teràpies holístiques, l'escriptura i la cultura i l'art en un sentit ampli. Així doncs, moltes de les activitats que es faran a l'Espai d'Encontre Comunitari giraran entorn d'aquests eixos. De fet, en les recompenses d'aquesta campanya de micromecenatge ja es poden apreciar algunes de les activitats que es desenvoluparan, com els tallers d'astronomia. Tanmateix, en tractar-se d'una cooperativa de persones usuàries i consumidores, les noves sòcies que es vagin incorporant a Copsant podran impulsar els seus projectes personals i col·lectius, així que el marc d'acció de l'Espai d'Encontre Comunitari s'anirà ampliant gràcies a les noves sòcies que el faran possible.

Què és una Cooperativa Integral d'Habitatge i Persones Usuàries i Consumidores?

Si us pregunteu pel model cooperatiu que hem escollit, una cooperativa integral és una cooperativa de primer grau que té per objecte activitats econòmiques o socials pròpies de diferents classes de cooperatives. Hi ha diferents tipus de cooperatives de primer grau (d'agràries, de marítimes, de fluvials i lacustres, d'assegurances, de crèdit, d'ensenyament, de sanitàries, de serveis, de treball associat...) i de totes elles, nosaltres som una cooperativa d'habitatge i de persones usuàries i consumidores.

El model d’habitatge cooperatiu es basa en l’organització cooperativa i sense ànim de lucre per a proveir d’habitatge digne a un preu assequible a les persones sòcies que la conformen. Aquestes gaudeixen d'un dret d'ús indefinit de l'habitatge, mitjançant el pagament d'una quota inicial i una quota mensual. Aquestes cooperatives conceben l'habitatge com a bé d'ús i no d'inversió i aposten per la seva desmercantilització. Són un model col·lectiu impulsat per les seves persones sòcies que permet desenvolupar projectes de convivència i diferents iniciatives, basant-se en el benestar i cura de les persones i el medi ambient.

Per la seva banda, una cooperativa de persones usuàries i consumidores és un model societari basat en les persones i la seva participació en l'organització. Aquesta premissa permet atendre les necessitats pròpies de les cooperativistes amb un enfocament equitatiu d'autoorganització democràtica, amb l'objectiu de proveir béns i serveis per a l'ús de les seves sòcies i socis.

Descripció del projecte. Característiques, fortaleses i diferencials.

A grans trets, la nostra intenció és donar resposta a les necessitats i reptes del món rural, que es caracteritza per les dificultats de trobar un habitatge digne i assequible, el despoblament, els problemes d’accés a la terra, la manca d’autoestima i autoconfiança de la gent del territori i l’escassa oferta d’activitats artístiques, culturals i formatives des d’una perspectiva crítica.

Ens diferenciem perquè volem trencar amb el model tancat i capitalista imperant al Pallars Sobirà i a la majoria del Pirineu, on sovint les cases es posen a disposició del turisme o les segones residències, o bé acaben tancades o derruïdes per manca de voluntat d’arrendar-les a noves generacions que busquen establir-se a la zona. A més, la dificultat amb la qual topen algunes persones per tenir accés a la terra, per tal de desenvolupar projectes amb una visió agroecològica, regenerativa o ecosocial, fa que no es pugui garantir amb èxit el relleu generacional al camp. Des de Copsant, volem invertir aquesta tendència, defensant un model d'habitatge digne i activant mecanismes per facilitar l’accés a la terra a projectes conscients i transformadors. Al mateix temps, volem fomentar l’arreament i la fixació de gent al Pallars, mentre procurem ser un focus de dinamització territorial, a través de les propostes que duguin a terme a l’Espai d’Encontre Comunitari.

Així doncs, els nostres objectius principals són:

 • Transformar el model de vida individualista, recuperant les formes de vida comunitària, tan pròpies de la història dels nostres pobles.
 • Garantir un habitatge digne i assequible.
 • Promoure l’ús de terreny rural perquè les persones del territori desenvolupin projectes de transformació ecosocial i agroecològica.
 • Oferir un espai d’encontre comunitari on realitzar tallers, xerrades, formacions, exposicions, conferències, espectacles, festes, etc., per a promoure l’arrelament, la convivència i la col·laboració.
paller.jpg 6-172.jpg

Motivació i a qui va dirigit el projecte

La rehabilitació i adequació del paller de la Cooperativa Copsant permetrà crear la Seu Social del Banc de Terres Vives, des d’on gestionarem els diferents projectes de caràcter ecosocial i agroecològic que es desenvoluparan. Per portar a terme aquesta proposta, ens estem inspirant amb iniciatives que ja existeixen, per tal d’ajustar el nostre projecte a les necessitats reals del territori i la gent que vol gestionar-lo de forma activa.

Al mateix temps, ens engresca disposar d’un espai comunitari on es vagin succeint diferents accions culturals, formatives, artístiques, pedagògiques o del món de l'oci que permetin enfortir i enriquir els vincles i les col·laboracions entre les usuàries de la cooperativa. Al Pallars, hi ha diferents iniciatives que caminen en aquesta direcció i des de Copsant volem fer xarxa amb elles per tal d'ampliar la massa compromesa amb el món rural.

L’Espai d’Encontre Comunitari estarà destinat a totes aquelles persones que sentin inquietud i necessitat per transformar el model de vida individualista. Prioritzem el grup, el col·lectiu, la comunitat, la tribu, la diversitat i la voluntat de crear sinergies, aprenent les unes de les altres, per davant d’etiquetes de gènere, raça, grup social, etc. L’abast del projecte pretén ser com el ressò concèntric de quan es tira una pedra a l’aigua. En el primer cercle, la mateixa família i tribu Copsant i les veïnes de la Vall d’Ancs, en el segon cercle totes aquelles persones pallareses (tant del Sobirà com del Jussà) interessades en la transformació del model de vida actual, i en el tercer cercle, la xarxa amb altres projectes similars i cooperatius de la província de Lleida i Catalunya.

Plantegem la rehabilitació del paller de la Cooperativa Copsant a partir de jornades participatives i formatives de treball col·laboratiu. Considerem que aquesta és una forma de col·lectivitzar sabers i enfortir vincles, per tal que el projecte sigui realment col·lectiu, al servei del territori i de la seva gent.

Pel que fa al disseny del projecte de rehabilitació, el pressupost, els permisos, els materials i l’acompanyament tècnic, hem contactat amb la cooperativa d’arquitectura ubicada a Altron (Pallars Sobirà) Coop d'Era SCCL. Amb elles ens assegurem de prioritzar materials de proximitat i amb baix impacte ambiental, aplicant criteris d’eficiència energètica i disseny bioclimàtic. Tindrem en compte l’estructura preexistent i aprofitarem el que sigui possible per reduir la petjada ecològica. A més, aquesta és una clara aposta pel cooperativisme i per l’economia social i solidària.

En definitiva, ens motiva poder unir moltes de les inquietuds que tenim en l'àmbit personal i col·lectiu, per tal de contribuir a una transformació dels estils de vida, tant en el nucli de la llar, com en relació amb l’entorn. Considerem que aquest és un factor de resiliència davant del col·lapse ecosocial en el qual ens trobem transitant i que anirà en augment els pròxims anys. Totes les comunitats de persones amb es quals hem conversat, destaquen el factor comunitari com un element primordial per adaptar-nos als nous contextos socials i ambientals.

carlet2.jpg 20221017-193312.jpg

Experiència prèvia i equip

Darrere de Copsant hi ha la Noemí, el Jordi, el Marc, el Carlet, la Ivet i l'Elna, que acaba d'arribar al món. Fa ben poc que hem entrat a viure a Casa Cossant de Balestui per poder posar en marxa aquesta iniciativa al servei del territori i de la seva gent. Volem que moltes més persones se sumin, d'una forma o altra, a la Cooperativa Copsant i així fer créixer el projecte entre totes. Ja comptem amb una base social per anar caminant plegades, però ens agradaria ser moltes més!

Fa mesos que treballem conjuntament per donar forma a aquest projecte, de fet, al llarg dels anys les nostres vides s'han anat creuant les unes amb les altres, ja sigui en l'àmbit formatiu o laboral, o bé compartint amistats o espais relacionals. Així doncs, podríem dir que en el fons el procés ve de llarg i que ara ha agafat embranzida. Totes hem triat el Pallars Sobirà com el lloc a on volem fer vida, i és que ens uneix la passió pels entorns rurals i de muntanya, pels territoris indòmits i feréstecs, indrets que ens permeten viure processos individuals i col·lectius que ens connecten amb valors i necessitats essencials.

Tenim perfils diversos i complementaris, ja que si alguna cosa ens caracteritza és la curiositat i la polivalència. Des dels guiatges de muntanya a les arts escèniques, transitem per l'educació ambiental, el periodisme, les pràctiques agrícoles, el món terapèutic, la llengua de signes, la gestió forestal o l'escriptura. D'aquesta manera, ens ensenyem les unes a les altres. I és que Casa Cossant està farcida de llibres, mapes, instruments i pinzells, i de persones que han posat la vida comunitària al centre, en format cooperatiu.

Tal com hem comentat, aquest projecte respon a les inquietuds que compartim entre totes, per tal de fer front als reptes actuals, tant a nivell de l’entorn rural on vivim com a escala global, amb l'acceleració del canvi climàtic i la creixent escassetat de recursos.
L’experiència de viure de manera comunitaria està gravada al nostre ADN, al de totes, ja que durant generacions així ha estat. Únicament es tracta de recuperar aquests coneixements ancestrals per tal de construir una comunitat més resilient.

20220927-193047.jpg

Compromís social

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Producció i consum responsables

  Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

 • Vida d'ecosistemes terrestres

  Gestionar sosteniblement els boscos, lluitar contra la desertificació, aturar i invertir la degradació de les terres i aturar la pèrdua de biodiversitat