Filtros de Agua Cerámicos para Ecuador

Imatge de capçalera
Veure vídeo
Finançat el 12 / 03 / 2017
Cofinançat!
Obtingut
€ 4.400
Mínim
€ 4.000
Òptim
€ 5.000
85 Cofinançadors
 • Aportant € 5

  Agraïments

  Els/les mecenes que ens ajudin tindran el seu nom a la llista d'agraïments del nostre manual i a un moral que dibuixarem a Pifo.

  > 10 Cofinançadors
 • Aportant € 20

  Relats d'aigua

  Els/les mecenes que ens ajudin tindran el seu nom a la llista d'agraïments del nostre manual i a un moral que dibuixarem a Pifo. A més rebran un relat fotogràfic i escrit de les famílies receptores dels filtres a Nanegal.

  > 22 Cofinançadors
 • Aportant € 25

  Figures de Ceramica Negra (Només per a residents a l'Equador)

  Els/les mecenes que ens ajudin tindran el seu nom a la llista d'agraïments del nostre manual i a un moral que dibuixarem a Pifo. A més rebran unes creacions Quítxues fetes per la comunitat i cuites en el forn de ceràmica negra.

  > 13 Cofinançadors
 • Aportant € 50

  Taller ceràmica (la Bisbal de l'Empordà, Catalunya)

  Els/les mecenes que ens ajudin tindran el seu nom a la llista d'agraïments del nostre manual i a un moral que dibuixarem a Pifo. A més podran participar en un taller de ceràmica impartit pels protagonistes del projecte a La Bisbal de l'Empordà (per a 2 persones).

  > 19 Cofinançadors
 • Aportant € 100

  Filtre Ceràmica Negra

  Els/les mecenes que ens ajudin tindran el seu nom a la llista d'agraïments del nostre manual i a un moral que dibuixarem a Pifo. A més rebran un filtre de ceràmica negra (a recollir a Quito, Equador o Barcelona, Catalunya)

  > 10 Cofinançadors

Sobre aquest projecte

Transferir una tecnologia per a la purificació d'aigua contaminada. Una tecnologia de baix cost, eficaç i sostenible.

Necessitats Tasca Mínim Òptim
Implementar producció
Construir un forn de ceràmica negra i formar ceramistes locals
€ 1.000
Necessitats Infraestructura Mínim Òptim
Forn Ceramica Negra
Materials per a construir el forn
€ 2.000
Necessitats Material Mínim Òptim
Primers 50 filtres
Argila, serradura, aigua i recipients plàstics pels primers 50 filtres.
€ 1.000
50 filtres más
Argila, serradura, aigua i recipients plàstics per 50 filtres més.
€ 1.000
Total € 4.000 € 5.000
Imprescindible
Addicional

Informació general

Els Filtres d'Aigua Ceràmics són una tecnologia de purificació d'aigua barata que pot produir-se localment. Actualment hi ha més de 40 fàbriques al món que produeixen aquests filtres en països on hi ha un baix accés a l'aigua potable. L'eficiència d'aquests filtres és bona per bacteris i protozous causants de diarrea, però són incapaços d'eliminar els diminuts virus de l'aigua.
A Catalunya fa 5 anys, entre científiques de la Universitat de Barcelona i Josep Matés mestre ceramista de Girona amb l'ajuda d'Oxfam Intermón, hem treballat per millorar una tecnologia existent per purificar l'aigua i fer d'aquesta una eina per reduir les diarrees infantils, principalment víriques.
Després de molta recerca i feina hem trobat una manera senzilla de fer d'aquesta tecnologia un millor tractament d'aigua: Filtres d'Aigua de Ceràmica Negra.
La ceràmica negra s'aconsegueix mitjançant una tècnica terrissaire molt antiga que cou l'argila en un forn adaptat per poder crear una atmosfera anòxica dins, el resultat és que les peces queden completament negres a causa d'un procés de reducció metàl·lica.
Ara volem portar aquest treball a on cal i més impacte pot tenir.
El nostre objectiu és implementar la producció d'aquest nou prototip de filtre en Pifo, Equador on ja hi ha una fàbrica d'aquests filtres, Horeb Aigua de Vida. Construirem un forn de ceràmica negra i produirem els primers 50 filtres de ceràmica negra per a la comunitat de Nanegal, on hi ha més de 200 famílies sense accés a aigua potable. En aquesta comunitat seguirem l'ús i impacte en salut per assegurar l'eficàcia provada ja en els laboratoris.
A més, crearem manuals de com adaptar aquest nou prototip en la resta de fàbriques existents per difondre aquesta millora a nivell internacional.

Descripció del projecte. Característiques, fortaleses i diferencials.

Tècnicament el projecte constarà de tres fases:

 • Primera fase: implementació d'un forn de ceràmica negra a la fàbrica de filtres Horeb, Pifo. Aquest treball el realitzarem durant unes 4 setmanes de feina aproximadament. Els filtres de ceràmica negra produïts seran analitzats i comprovarem la seva eficàcia i qualitat.
 • Segona fase: producció de filtres i formació artesans ceramistes. Un cop tinguem les evidències que els filtres cuits al forn construït són eficaços i segurs, produirem 50-100 filtres de ceràmica negra. Alhora, formarem als ceramistes equatorians de Pifo a reproduir aquest tipus de cocció.
  -Tercera Fase: distribució de filtres ceràmica negra i seguiment. Un cop produïts els filtres viatjaran a les comunitats de Nanegal prèviament seleccionades segons les necessitats diagnosticades. Aquestes famílies rebran un seguiment d'un any per conèixer l'ús i l'impacte en salut dels seus nens/es.
josep.jpg

Motivació i a qui va dirigit el projecte

Les nostres motivacions han estat les d'arrencar un projecte d'investigació-desenvolupament en el qual fa anys treballem perquè els avenços de laboratori no quedin en un calaix i surtin allà on més es necessiten.
Vam desenvolupar un prototip de purificació d'aigua a la Universitat de Barcelona i volem donar-li un ús a l'Equador, on 1 de cada 4 persones no té accés a l'aigua potable.
Implementar una producció d'aquest model a Equador és millorar les eines barates per potabilitzar l'aigua sense necessitat de dependre de sistemes d'aprovisionament centralitzats als que molta gent no pot accedir.

horeb.jpg

Objectius

Els nostres objectius de la campanya són aconseguir els recursos per construir un forn de ceràmica negra a Pifo, Equador on ja produeixen filtres d'aigua ceràmics.
Amb això aconseguirem produir els primers filtres de ceràmica negra i podrem distribuir-los en les comunitats de Nanegal i avaluar els impactes en salut del seu ús.

forn-desenfornat-2.jpg

Experiència prèvia i equip

L'Equip per dur a terme aquesta iniciativa està format principalment per tres grups d'experts:

 • Ceramistes: Josep Matés, ceramista català amb una experiència de més de 25 anys en el món de la ceràmica artesanal i expert en construcció de forns. Ell va ser qui va proposar experimentar amb la ceràmica negra durant el procés de recerca i ell mateix serà qui ens porti aquesta tecnologia a l'Equador. Ceramistes per la Pau, organització que porta 30 anys donant a conèixer i transferint el coneixement per produir localment filtres d'aigua ceràmics ens dóna suport assessorant en aquest procés.
 • Equatorians: Filtres Horeb, petita empresa que va iniciar la producció de filtres fa 5 anys i on s'han produït milers d'aquests per campanyes de suport a zones molt vulnerables de l'Equador. El Govern Autònom Descentralitzat de Nanegal (Pichincha, Equador) ens dóna suport amb el projecte i ens ajuda en el procés d'identificar les necessitats de les diferents comunitats per poder arribar a aquelles famílies que necessiten d'un sistema de potabilització a casa seva.
 • Investigadores: Laura Guerrero, doctora en microbiologia ambiental i biotecnologia per la Universitat de Barcelona. El seu treball de tesi ha estat enfocat a la millora d'aquesta tecnologia de purificació d'aigua. Aquesta biòloga ha treballat prèviament en altres contextos similars (Haití, Txad, Sudan del Sud) i ara treballa a Quito, Equador on impulsa la investigació en aquest camp aplicat. Esteban Fernández, doctor en microbiologia i docent universitari a Quito. Expert en divulgació científica ens ajudarà a construir les campanyes de difusió i educació en les comunitats de treball.

Compromís social