Finançat el 13 / 01 / 2023
Cofinançat!
Obtingut
€ 12.603
Mínim
€ 9.522
Òptim
€ 23.805
92 Cofinançadors
Agents de Matchfunding
multiplicant aportacions
Fons Cooperatiu ESS
Completat (€ 1.000)
 • Aportant € 10

  Agraïment

  Agraïment per email amb material gràfic de la campanya.

  > 14 Cofinançadors
 • Aportant € 20

  Agraïment

  Agraïment per email amb material gràfic de la campanya.

  > 20 Cofinançadors
 • Aportant € 30

  Agraïment

  Agraïment per email amb material gràfic de la campanya.

  > 07 Cofinançadors
 • Aportant € 50

  Menció

  Recompenses de Agraïments, més menció tant a la web del FONS. en l'arxiu de campanyes com ens els materials comunicatius que facin Empriu i Xicoira per parlar del projecte.

  > 11 Cofinançadors
 • Aportant € 70

  Menció

  Recompenses de Agraïments, més menció tant a la web del FONS. en l'arxiu de campanyes com ens els materials comunicatius que facin Empriu i Xicoira per parlar del projecte.

  > 01 Cofinançadors
 • Aportant € 100

  Visita a projectes

  Recompenses de Menció, més visita als projectes de Empriu i Xicoira un cop ja hi estiguin vivint (s'estima que acabaran les obres cap al 2024).

  > 09 Cofinançadors
 • Aportant € 150

  Visita a projectes

  Recompenses de Menció, més visita als projectes de Empriu i Xicoira un cop ja hi estiguin vivint (s'estima que acabaran les obres cap al 2024).

  > 03 Cofinançadors
 • Aportant € 300

  Visita a projectes

  Recompenses de Menció, més visita als projectes de Empriu i Xicoira un cop ja hi estiguin vivint (s'estima que acabaran les obres cap al 2024).

  > 01 Cofinançadors
 • Aportant € 500

  Mecenes de la campanya a la web del FONS.

  Recompenses de Visites a projectes, i aparéixer en l'històric de campanyes del FONS. com a mecenes d'estacats de la campanya

  > 02 Cofinançadors
 • Aportant € 1.000

  Mecenes de la campanya a la web del FONS.

  Recompenses de Visites a projectes, i aparéixer en l'històric de campanyes del FONS. com a mecenes d'estacats de la campanya

  > 03 Cofinançadors

Sobre aquest projecte

Recolza la creació de 2 pisos solidaris per a facilitar l'entrada a persones del col·lectiu migrant a Empriu i la Xicoira

Necessitats Infraestructura Mínim Òptim
Això cobriria el 30% de l'aportació inicial dels 2 pisos solidaris
L’aportació inicial a les cooperatives seria l’equivalent al que comunament entenem per l’entrada del pis (a l’hipoteca, etc). En aquest cas però, l’aportació és al capital social de la cooperativa i serveix per aconseguir al voltant del 20% de la inversió del projecte, sigui una obra nova o rehabilitació. Amb la suma de les aportacions inicials de cada cas s’aconsegueix aquest 20% perquè les cooperatives de crèdit o bancs accedeixin a finançar l’operació. En el cas de Empriu i Xicoira les seves aportacions inicials estan en 15.000 EUR, 30.000 EUR per tant en total. El mínim de 9.000 EUR que proposem cobriria el 30% de les aportacions inicials als 2 pisos (4.500 EUR cadascún).
€ 9.000
Despeses de comissió de Goteo i TPV bancari del mínim
Goteo i l'empresa que gestiona el traspàs dels fons en cas d'arribar al mínim té un cost per cada transacció. Per tal de assegurar que les persones del col·lectiu migrant podran rebre el màxim suport hem afegit aquests costos.
€ 522
Necessitats Tasca Mínim Òptim
Això cobriria des de del 30 fins al 75% de l'aportació inicial dels 2 pisos solidaris
L’aportació inicial a les cooperatives seria l’equivalent al que comunament entenem per l’entrada del pis (a l’hipoteca, etc). En aquest cas però, l’aportació és al capital social de la cooperativa i serveix per aconseguir al voltant del 20% de la inversió del projecte, sigui una obra nova o rehabilitació. Amb la suma de les aportacions inicials de cada cas s’aconsegueix aquest 20% perquè les cooperatives de crèdit o bancs accedeixin a finançar l’operació. En el cas de Empriu i Xicoira les seves aportacions inicials estan en 15.000 EUR, 30.000 EUR per tant en total. El óptim de 22.500 EUR que proposem cobriria el fins al 75% de les aportacions inicials als 2 pisos (11.250 EUR cadascún). El 25% o la resta que quedi per aconseguir de les aportacions inicials es comprometren Empriu i Xicoira a afegir-ho com a mostra del compromís amb la iniciativa.
€ 13.500
Despeses de comissió Goteo i TPV bancari del mínim
Goteo i l'empresa que gestiona el traspàs dels fons en cas d'arribar al mínim té un cost per cada transacció. Per tal de assegurar que les persones del col·lectiu migrant podran rebre el màxim suport hem afegit aquests costos.
€ 783
Total € 9.522 € 23.805
Imprescindible
Addicional

Informació general

L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús és un model que s’està estenent a Catalunya en què grups de veïnes s’organitzen per assegurar el dret a l’habitatge i promoure la vida en comunitat. En aquest model la propietat dels habitatges és col·lectiva i s’hi accedeix a través d'una cooperativa sense ànim de lucre formada per les veïnes. Aquest nou model està demostrant ser una via practicable pel dret a l’habitatge, però encara no és accessible per totes les capes de la població.

Per aprofundir en la diversitat i la universalització del model, Empriu i la Xicoira, dos nous projectes d'habitatge cooperatiu situats respectivament al barri de Sants de Barcelona i a Olesa de Montserrat, impulsen una campanya conjunta a través del FONS. per cobrir els costos d’entrada a 2 dels seus pisos a persones del col·lectiu migrant.

Tot aquest esforç però no el fan sols els dos projectes, ja que per aquesta campanya compten amb el suport del Cercle de Migracions de Coòpolis, CCAR i Punt de Referència. Totes elles son entitats i espais coneixent de primera mà tant la situació de les persones migrants com el que significa acompanyar en l’acollida a nous habitatges.

Aquesta campanya és especial també perquè marca el tret de sortida del FONS., una nova plataforma per fer créixer la solidaritat del sector de l’habitatge cooperatiu articulat principalment a la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya, i impulsat per La Fundació Coop57, Goteo, La Dinamo, Sostre Cívic, holon i coopdevs.

Descripció del projecte. Característiques, fortaleses i diferencials.

L’objectiu de la campanya és facilitar l’entrada de persones del col·lectiu migrant a les cooperatives d’habitatge, i aprofundir així encara més en la diversitat i universalitat de l’habitatge cooperatiu.

Amb aquests objectiu general, la campanya preveu aconseguir un mínim de 9.000 EUR i un màxim de 22.500 EUR per cobrir l’entrada a dos pisos solidaris, que representaria en el seu màxim un 75% de l’entrada dels dos pisos. Les cooperatives es comprometren col·lectivament a assumir la resta.

Un altre dels objectius de la campanya és aconseguir que les donacions serveixin a perpetuitat per facilitar la creació més pisos solidaris al futur. Això ho aconseguirem amb un acord signat entre les cooperatives i el FONS. on, en cas que les persones acompanyades que acabin sent socies de les cooperatives tinguin capacitat d’estalvi i desitgin fer l’aportació del capital corresponen per elles mateixes, les cooperatives es comprometin a destinar el capital social original de l’entrada recollit a través d’aquesta campanya a destinar-lo a un altre pis solidari.

Empriu SCCL és una cooperativa d’habitatge popular a Sants – La Bordeta, Barcelona de 40 UECs i una aportació inicial de 15.000 EUR. La cooperativa està acompanyada per La Dinamo Fundació i és adjudicatària d’un solar públic fruit del conveni ESAL amb l’Ajuntament de Barcelona.

La Xicoira neix d’un grup de sòcies de Sostre Cívic d’Olesa de Montserrat volent donar vida a un edifici buit que un promotor privat va deixar aturat arran de la crisi immobiliària del 2008. Les obres per acabar l’edifici aconseguiran 25 habitatges i espais col·lectius complementaris, així com espais oberts a la població. El projecte té la voluntat d’esdevenir un catalitzador de projectes a la població i comarca incentivant l’economia solidària.

twitter-post-8.png twitter-post-11.png twitter-post-12.png twitter-post-13.png

Motivació i a qui va dirigit el projecte

Aquest projecte va dirigit a persones i comunitats al voltant de l’habitatge cooperatiu, dels barris o entorn propers als projectes d’Empriu i la Xicoira, dels col·lectius migrants o entorns que els acompanyen, i finalment a totes aquelles persones, comunitats o entitats donant suport a l’habitatge digne i a les infraestructures comunitàries.

Les motivacions principals del projecte es van clarificar arran de l’estudi “Assequibilitat econòmica de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús: diagnosi, reptes i propostes” del FONS, on es van identificar millors els reptes de l'assequibilitat del model. En les conclusions s’evidencia que malgrat que en l’última dècada el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús ha crescut d’una manera sostinguda, les aportacions de capital, com a element estructurant del model econòmic, esdevenen una forta barrera d’accés universal al model. Actualment, així doncs queden excloses del model persones que no tenen capacitat d’estalvi o persones que estan en situació de major vulnerabilitat.

En concret, l’estudi també va constatar que en els projectes actuals el 14,7% de persones son estrangeres, mentre que la mitjana de Catalunya és del 16,1% (Idescat). A més les dades van oferir que la meitat de les unitats de convivència van necessitar suport extern per fer front a l’aportació inicial. De les quals, un 70% es va apalancar en suports propers (familiars, amistats, etc) per fer-hi front. Una xarxa de suport econòmic propera que les persones de col·lectius migrants no acostumen a tenir igual d’accessible que les nascudes al país.

Experiència prèvia i equip

Empriu i la Xicoira son dos projectes acompanyats per La Dinamo Fundació i Sostre Cívic respectivament. Ambdós projectes estan consolidant-se des de fa anys, i tant la Dinamo com Sostre Cívic son dos de les entitats de referència del nou sector de l’habitatge cooperatiu en consolidar i fer realitat els projectes.

Cercle de Migracions de Coòpolis, CCAR i Punt de Referència són entitats de referència en acompanyar en l’acollida a nous habitatges així com la situació de les persones migrants. El que és més enriquidor, des del Cercle de Migracions es compta amb molta diversitat en l'espectre del tipus d’acompanyament a les persones migrades; des de l’autogestió del col·lectiu migrant a la gestió d’habitatges que altres entitats acompanyant persones migrades s'encarregaran de gestionar.

La Fundació Coop57 i Goteo son dues entitats de referència en el suport econòmic de l’economia social, tant en el suport a l’habitatge cooperatiu com a projectes sensibles a les problemàtiques del col·lectiu migrant.

Finalment, holon i coopdevs son dues cooperatives de serveis de disseny i suport tecnològic formant l’equip del FONS. amb àmplia experiència en tant en l’habitatge cooperatiu i les campanyes de micromecenatge.

Més informació sobre el FONS. a fons.habitatge.coop

empriu-xicoira-1.png

Compromís social

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Ciutats i comunitats sostenibles

  Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles