Ajudeu-nos a aconseguir un aparell de terra de gimnàstica!

Terrassa, Barcelona, Espanya
Finançat el 09 / 02 / 2019
Cofinançat!
Obtingut
€ 10.040
Mínim
€ 6.500
Òptim
€ 20.000
67 Cofinançadors
Aportant € 10
INICIAL

Amb la teva aportació el teu nom apareixerà a la pàgina web i rebràs una insígnia del club

> 02 Cofinançadors
Aportant € 25
BASICA

Amb la teva aportació el teu nom apareixerà a la pàgina web i rebràs una insígnia del club. A més tindràs, tu o una persona de la teva família un 25% de descompte en quotes d'activitats del club, sobre la quantitat aportada

> 08 Cofinançadors
Aportant € 50
BOSSA DEL CLUB

Amb la teva aportació el teu nom apareixerà a la pàgina web i rebràs una insígnia i una bossa amb el logo del club. A més tindràs, tu o una persona de la teva família un 25% de descompte en quotes d'activitats del club, sobre la quantitat aportada

> 11 Cofinançadors
Aportant € 75
SAMARRETA DEL CLUB

Amb la teva aportació el teu nom apareixerà a la pàgina web i rebràs una insígnia, dos adhesius i una samarreta del club del color que tu vulguis. A més tindràs, tu o una persona de la teva família un 25% de descompte en quotes d'activitats del club, sobre la quantitat aportada

> 03 Cofinançadors
Aportant € 100
PACK CLUB

Amb la teva aportació el teu nom apareixerà a la pàgina web i rebràs una insígnia, una bossa amb el logo del club i una samarreta del club del color que tu vulguis. A més tindràs, tu o una persona de la teva família un 25% de descompte en quotes d'activitats del club, sobre la quantitat aportada

> 23 Cofinançadors
Aportant € 150
PACK DESCOMPTE

Amb la teva aportació el teu nom apareixerà a la pàgina web i rebràs una insígnia, una bossa amb el logo del club i una samarreta del club del color que tu vulguis. A més tindràs, tu o una persona de la teva família un 25% de descompte en quotes d'activitats del club, sobre la quantitat aportada

> 05 Cofinançadors
Aportant € 200
PACK TOTAL

Amb la teva aportació el teu nom apareixerà a la pàgina web i rebràs una insígnia, una bossa amb el logo del club i una samarreta del club del color que tu vulguis. A més tindràs, tu o una persona de la teva família un 40% de descompte en quotes d'activitats del club, sobre la quantitat aportada

> 06 Cofinançadors
Aportant € 300
PACK TOTAL PLUS

Amb la teva aportació el teu nom apareixerà a la pàgina web i rebràs una insígnia, una bossa amb el logo del club i una samarreta del club del color que tu vulguis. A més tindràs, tu o una persona de la teva família un 40% de descompte en quotes d'activitats del club, sobre la quantitat aportada

> 02 Cofinançadors
Aportant € 400
MECENES

Amb la teva aportació el teu nom apareixerà a la pàgina web i rebràs una insígnia, una bossa amb el logo del club i una samarreta del club del color que tu vulguis. A més tindràs, tu o una persona de la teva família un 40% de descompte en quotes d'activitats del club, sobre la quantitat aportada i una menció especial com a mecenes del club. Si ets una empresa farem difusió dels teus productes o serveis entre tots els socis del club i a la nostra pàgina web, i durem a terme les accions conjuntes que acordem

> 00 Cofinançadors
Aportant € 500
MECENES PLUS

Amb la teva aportació el teu nom apareixerà a la pàgina web i rebràs una bossa amb el logo del club i una samarreta del club del color que tu vulguis. A més tindràs, tu o una persona de la teva família un 40% de descompte en quotes d'activitats del club, sobre la quantitat aportada i una menció especial com a mecenes del club. Si ets una empresa farem difusió dels teus productes o serveis entre tots els socis del club i a la nostra pàgina web i posarem un cartell a les instal·lacions del club, i durem a terme les accions conjuntes que acordem

> 00 Cofinançadors

Sobre aquest projecte

Ajuda'ns a aconseguir fons per comprar un nou aparell de terra de gimnàstica per a les nostres esportistes.
Material Mínim Òptim
Cost bàsic de l'aparell de terra de gimnàstica (Primera fase)
Hi ha varis models d'aparell de terra, amb diferents qualitats, que suposen un rang de preus molt ampli. Com a punt de partida imprescindible reflectim l'import del model més senzill, que ens permetria assolir l'objectiu plantejat en el projecte. Aquest import inclou l'iva i les despeses de transport i muntatge
€ 6.500
Cost addicional de l'aparell (Segona fase)
Reflectim en aquest apartat el cost addicional que permetria adquirir un practicable de terra que reuneixi tots els requisits normatius i qualitatius.
€ 13.500
Total € 6.500 € 20.000
Imprescindible
Addicional

Informació general

L'aparell de terra és el més important dels aparells de gimnàstica i el més difícil d'aconseguir, doncs és el d'import més elevat. Mitjançant aquest projecte volem obtenir recursos suficients per aconseguir un nou aparell de terra, per tal que totes les nenes i nens que, bé com a sòcies del club, bé com a alumnes de les escoles que ens visiten o com a gimnastes d'altres entitats, puguin practicar la gimnàstica en les millors condicions. El Gimnàstic Terrassa té a hores d'ara un terra molt antic que s'ha anat malmetent amb el temps i del qual ja no en tenim totes les peces ni compleix el requisits reglamentaris fixats per la Federació. Amb aquesta iniciativa el club vol aconseguir renovar aquest aparell com a peça indispensable per poder dur a terme una correcta pràctica esportiva.

El cost d'un aparell de terra nou i que reuneixi tots els requisits federatius té un import no inferior als 45.000 €. Tot i així, els darrers dies, gràcies a la intervenció de la Federació, ha sorgit la possibilitat d'aconseguir-lo de segona mà per un preu substancialment inferior.

Respecte l'inici de la campanya, i vista la marxa de la mateixa, coincidint amb ple període de vacances de Nadal, introduïm un canvi en els objectius econòmics, tot amb el propòsit final de poder aconseguir un terra de gimnàstica, en aquest cas no totalment nou però sí amb els requisits que ens havíem plantejat en la seva totalitat.

En aquest nou escenari, la fita òptima que ens plantegem per aconseguir el terra és de 20.000 €, però dividim l'assoliment en una primera fase de 6.500 €, que ens permetria afrontar els primers pagament, i una segona en que fixem la fita en la quantitat completa de 20.000 €, per poder fer efectiva la quantitat restant.

Ajudeu-nos a que no se'ns escapi aquesta oportunitat!

Descripció del projecte. Característiques, fortaleses i diferencials.

L'objectiu fonamental del projecte és aconseguir el mitjans necessaris per què les nenes i nens que son i seran usuàries de les instal·lacions del club puguin dur a terme la pràctica esportiva en les millors condicions. A hores d'ara 500 nenes i nens, noies i nois, fan ús habitual de les instal·lacions, però al llarg del curs visiten el club i hi fan sessions de gimnàstica gairebé 1500 nenes i nens més de totes les escoles de la ciutat. L'aparell de terra té un ús molt intensiu doncs és el que primer s'ocupa i el darrer que es deixa, per la qual cosa esdevé fonamental que aquest estigui en les millors condicions per poder-hi realitzar una pràctica esportiva òptima, i assolir el propòsit que totes i tots els practicants gaudeixin al màxim.

El club té un rang molt ampli d'esportistes, des d'aquelles que fan una pràctica d'iniciació i lúdica, en la qual l'objectiu principal és conèixer la gimnàstica i gaudir-la sense objectius competitius, fins a les que segueixen una un pla d'entrenaments que els hi permeti aconseguir resultats esportius, des dels més bàsics fins al més alt nivell. Allò que fa també especial el club és que totes elles treballen de forma conjunta compartint espais, per la qual cosa els aparells gimnàstics han de reunir unes condicions que siguin òptimes per unes i per les altres, i que totes puguin assolir els objectius que s'han fixat.

Motivació i a qui va dirigit el projecte

El projecte té la seva motivació en la necessitat que té el club de tenir tots els aparells gimnàstics necessaris per dur a terme l'activitat esportiva amb plenes garanties, essent el terra l'aparell més costós i difícil d'aconseguir. El projecte va dirigit en primera instància a totes les nenes i nens, sòcies del club, que en seran les usuàries habituals, així com totes les nenes i nens de les escoles de la ciutat que en fan ús al llarg de tot el curs a través de les jornades de promoció esportiva que organitza el Consell Esportiu, així com nenes i nens d'altres clubs que també el visiten.

Les nostres instal·lacions les utilitzen a banda de les sòcies i socis del club com a usuàries principals, nenes i nens de totes les escoles de la ciutat, la qual cosa li dóna al projecte una dimensió que transcedeix més enllà de la la massa social de l'entitat. En aquest sentit, cerquem el suport tant de les persones que hi tenen una implicació més directa com de tot l'àmbit esportiu, educatiu i social de la ciutat, d'una banda com a usuàries o possibles usuàries de les instal·lacions, i de l'altra per donar a l'esport femení de la ciutat els recursos que necessita.

Experiència prèvia i equip

El Gimnàstic Terrassa és una entitat esportiva de llarga trajectòria, que ha anat millorant les seves instal·lacions i creixent al llarg dels anys gràcies a la gran implicació de la seva massa social. La gimnàstica és un esport que no té el mateix suport públic d'altres modalitats i el club ha anat aconseguint el creixement de l'activitat i un ampli reconeixement amb un gran esforç de tot els seu equip (junta, famílies, plantilla i gimnastes).

El club ha canviat d'instal·lació 2 cops els darrers 12 anys, sempre amb l'objectiu de millorar, i ha anat transformant la instal·lació actual des de la data del seu darrer trasllat, l'any 2010. Tot i la dificultat que representa, el club sempre ha anat superant totes les dificultats i reptes que s'ha fixat. El projecte actual és de gran envergadura, però estem convençuts que amb el vostre suport ho aconseguirem.

Tot i la llarga trajectòria, aquest és el primer cop que el club finança un projecte a través d'una campanya de micromecenatge, i compta amb un important equip: la Junta Directiva, tècniques i tècnics, gimnastes i el conjunt de sòcies i socis. A hores d'ara la massa social l'integren més de 500 nenes i nens, noies i nois, dones i homes, que practiquen gimnàstica, base molt sòlida sobre la que es basteix el projecte.

Compromís social