JORNADAS PARA UN CENTRO HISTÓRICO VIVO!

Finançat el 31 / 01 / 2015
Cofinançat!
Obtingut
€ 5.762
Mínim
€ 4.500
Òptim
€ 6.700
89 Cofinançadors

Aportant € 10

CD document Centre Històric Castalla

CD amb els dossiers explicatius de les jornades de formació i disseny de propostes sorgides del procés participatiu del Centre Històric de Castalla.

> 02 Cofinançadors

Aportant € 10

Reconeixement en el Butlletí Centre Històric al Carrer

Si vols oferir el teu donatiu sense esperar res a canvi també et brindem aquesta oportunitat. Amb el teu donatiu de 10 € el teu nom apareixerà en el proper butlletí del Centre Històric en agraïment a la teva desinteressada aportació.

> 08 Cofinançadors

Aportant € 20

CD Document CH + motxilla

Al CD li afegim una motxilla ben guapa amb el logo d'aquesta campanya.

> 14 Cofinançadors

Aportant € 20

Reconeixement en l'edició final definitiva del projecte

Si vols oferir el teu donatiu sense esperar res a canvi també et brindem aquesta oportunitat. Amb el teu donatiu de 20 € el teu nom apareixerà en el proper butlletí del Centre Històric en agraïment a la teva desinteressada aportació.

> 09 Cofinançadors

Aportant € 30

comerços i empreses. publicitat facebook

En Facebook el nostre perfil Casc Antic Castalla té més de 2.700 seguidors que cada dia segueixe tot el què publiquem: segurament som l'entitat de Castalla amb més impacte a les xarxes socials. Oferim als comerciants i empresaris publicitat al nostre Facebook a canvi de la seua aportació econòmica a partir de 30€. Per cada donatiu publicarem la foto del comerç acompanyada del lema: "(nom del negoci) també vol un Centre Històric Viu!"

> 08 Cofinançadors

Aportant € 30

CD documento CH + samarreta

Al CD li afegim una xulíssima samarreta amb el logo de la campanya.

> 08 Cofinançadors

Aportant € 40

CD CH + samarreta + motxilla

Aconsegueix el Cd, la samarreta i la motxilla per la teua col·laboració.

> 01 Cofinançadors

Aportant € 50

CD + motxilla + samarreta + tass

A totes les coses anteriors les sumem una fantàstica tassa per a que cada volta que la utilitzes recordes de la teua aportació al nostre projecte.

> 31 Cofinançadors

Aportant € 120

CD CH + samarreta + estada d'una nit a una casa rural de Castalla

Sumem a la samarreta una nit de cap de setmana en una de les dues cases rurals que col·laboren amb la nostra campanya: Ca Sole i Primavera d'Hivern. Regal subjecte a condicions: no es podrà triar estada en dates festives (Pasqua, Nadal, Cap d'Any) ni en vigílies o dies de festes locals.

> 04 Cofinançadors

Aportant € 300

comerços i empreses. patrocini de les jornades.

Oferim a NOMÉS QUATRE comerços i empreses ser patrocinadors oficials de les jornades. A banda de la publicitat al nostre Facebook, el seu logo apareixerà a totes les publicacions producte de les jornades i així mateix també apareixerà durant la realització de les Jornades a un lloc destacat d'aquesta manera: "Jornades Participatives patrocinades per (nom i logo del patrocinador)". També apareixeran en el proper butlletí "Centre Històric al carrer". Amb més de 25 socis a la nostra Associació i més de 2.700 seguidors en Facebook qualsevol comunicat o acció duts a terme per nosaltres tenen una gran impacte en Castalla, pensa en el benefici publicitari per al teu negoci si associes la teua imatge a aquesta campanya.

> 05 Cofinançadors

Sobre aquest projecte

Formació i Tallers Participatius des dels quals elaborar propostes de disseny per a la millora i recuperació del Centre Històric de Castalla

Necessitats Tasca Mínim Òptim
Jornada 1: Formació en centres històrics: rehabilitació, valor històric-social i futur.
Formar els partipants en tots els aspectes relacionats amb la rehabilitació d'un centre històric des de totes les perspectives possibles, tant històriques (recuperació del patrimoni), com socials (revitalització i reutilització d'espais) i econòmiques (generació d'ocupació, rehabilitació d'habitatges, etc.). L'activitat serà coordinada per l'equip de sociòlegs MonoDestudio i l'arquitecte Juan José Moya. La despesa és en concepte d'honoraris als equips de professionals en la matèria.
€ 750
Taller 1: Vivenda en un centre històric.
Com puc recuperar una casa del centre històric? Quins elements he de mantenir? Quins passos he de seguir? Com ha de ser un habitatge dins d'aquest entorn? És possible un habitatge amb tot l'equipament modern que al mateix temps sigui respectuosa amb la història i l'entorn del centre històric? A totes aquestes preguntes i més intentarem donar resposta en aquest taller de participació ciutadana, coordinat per MonoD estudio i Juan José Moya. La despesa és en concepte d'honoraris als equips de professionals en la matèria
€ 650
Jornada 2: Formació en mobilitat i trànsit peatonal.
Mostrar a la ciutadania les característiques i elements que componen un pla de mobilitat per als centres històrics, donant-li un especial èmfasi al cas de Castalla i les seus particularitats pel que fa a mobilitat del trànsit rodat i de vianants. La despesa és en concepte d'honoraris als equips de professionals en la matèria
€ 350
Taller 2: Disseny d'una estratègia de mobilitat per al Centre Històric.
Elaborar una proposta conjunta pel que fa a mobilitat urbana en el centre històric de Castalla, que faciliti la mobilitat per tota l'àrea d'influència del centre històric i afavoreixi propostes de mobilitat de vianants i de connexió entre espais urbans rellevants (parcs, equipaments, etc.) La despesa és en concepte d'honoraris als equips de professionals en la matèria
€ 200
Jornada 3: Espais públics i equipaments. Activar Centres Històrics degradats.
Mostrar a la ciutadania les possibilitats de regeneració i revitalització que ofereix el fet d'ubicar diferents equipaments públics dins d'un centre històric, així com ensenyar les possibilitats que ofereixen els espais públics en els centres històrics per als veïns com a espais de reunió, activitat i cohesió . S'il·lustrarà amb exemples reals on s'ha dut a terme aquest tipus d'intervenció. L'activitat serà duta a terme per l'arquitecte Juan José Moya i l'equip de sociòlegs MonoD Estudio. La despesa és en concepte d'honoraris als equips de professionals en la matèria
€ 750
Taller 3: Disseny d'espais públics per al Centre Històric de Castalla.
Mitjançant aquest taller, coordinat pels sociòlegs de MonoD estudio i un equip d'arquitectes locals, es donaran les eines bàsiques perquè els participants proposin millores i activitats d'ús per a espais públics degradats. L'objectiu del taller és recollir totes les propostes aportades pels participants i elaborar al seu torn una agenda social i cultural per als espais públics abandonats objecte del taller. La despesa és en concepte d'honoraris als equips de professionals en la matèria
€ 650
JORNADA 0: ntroducció a la recuperació de centres urbans degradats.
Formació bàsica per part d'un especialista en urbanisme sobre com recuperar àrees urbanes en procés de degradació, partint de la ciutadania i amb el suport de l'administració pública. Es mostraran exemples reals en els quals s'han dut a terme aquestes experiències. Inclou despeses en material + honoraris especialista
€ 650
Jornada 0: Activar espais urbans degradats entre tots.
Amb l'ajuda d'un especialista en arquitectura intentarem dotar la ciutadania d'eines per a l'activació i millora d'espais concrets del centre històric: com triar els espais, possibles usos, materials, etc. S'il·lustrarà amb exemples reals duts a terme en altres llocs. Inclou despeses en material + honoraris especialista.
€ 650
Necessitats Material Mínim Òptim
Realització de l'informe de proposta resultat dels tallers.
Es durà a terme per l'equip coordinador de les Jornades un document de proposta on s'exposen tant les sessions de formació com els resultats treballats pels participants.
€ 500
Realització de panells de disseny participatiu Centre Històric Castalla
Es realitzaran plafons mida pòster on s'exposarà el disseny urbà resultat dels tallers tant per a l'àmbit de l'espai públic a millorar com dels àmbits susceptibles de millora que han estat treballats en els tallers.
€ 300
Material de papereria per a les Jornades Participatives.
Es necessita material de papereria tant per a les sessions de formació com per als tallers: reproducció de documentació per als participants, imatges, paper dinaA4-A3, bolígrafs, retoladors de colors, post-its, cartolines. Es necessitarà cartelleria per difondre les Jornades així com els seus resultats posteriors.
€ 350
Realització del document audiovisual Jornades CHC Viu!
Es durà a terme l'enregistrament d'un document audiovisual on es mostrarà tot el treballat en les sessions de formació i en els tallers i les posteriors accions en algun dels espais públics que s'activin
€ 300
Costos viatges + dietes ponents Sessió Introductòria
Caldrà pagar el transport i les dietes als dos ponents durant el dia en què es realitze la sessió inicial: aquests dos ponents seran dues personalitats expertes en la matèria.
€ 400
Materials de condicionament i logística.
Materials per a condicionar els espais on tindran lloc els diferents tallers, local o lloc públic a determinar. S'oferirà un refrigeri als assistents.
€ 200
Total € 4.500 € 6.700
Imprescindible
Addicional

Informació general

Volem organitzar unes Jornades de Participació Ciutadana per a la Recuperació i Revitalització del Centre Històric de Castalla. Aquestes Jornades inclouran activitats participatives obertes a tota la població de formació en rehabilitació de centres històrics, recuperació d'espais públics, millora de l'habitatge i habitabilitat.

Així mateix serviran entre altres coses per reflexionar sobre la realitat actual del Centre Històric: aspectes com la mobilitat (cotxe / vianant), l'accés, l'ús dels espais públics, etc. Tots aquests temes estan connectats amb la realitat actual que es dóna en el centre històric i que afecta a tot el seu entorn. Un dels objectius és proposar models alternatius i millores.

Es realitzaran tallers participatius on es recolliran propostes de millora i disseny per al centre històric de Castalla. Tot això serà coordinat per un equip d'experts en la matèria (arquitectes, sociòlegs, urbanistes, etc.)

En definitiva l'objectiu últim és aconseguir que la ciutadania comprengui el seu entorn urbà, els elements que caracteritzen el centre històric de Castalla en concret i per extensió als centres històrics que estan en situació de vulnerabilitat. Volem donar veu als ciutadans i empoderar-los, donar-los la possibilitat de participar en la millora del seu centre històric, dotar-los d'eines perquè puguen ser part activa del seu entorn i que ells siguen el motor d'arrencada per al futur d'un centre històric viu.

Descripció del projecte. Característiques, fortaleses i diferencials.

L’Associació de Veïns i Amics del Centre Històric de Castalla va començar el 2012 el Projecte Participatiu per a la Revitalització i Rehabilitació del centre històric. Des de l'Associació es considera prioritari aquest projecte ja que el seu resultat serà el full de ruta per a la futura rehabilitació i revitalització del centre històric.

El procés de participació ciutadana per a la revitalització del Centre històric de Castalla, comprèn quatre fases on es van incorporant les dades i informació, resultat dels diferents tallers participatius i oberts a tota la població. Tot això és coordinat per un equip especialista en processos participatius. Les quatre fases són: la fase de diagnòstic, la fase de formació, la fase de propostes i els resultats. Totes componen els passos necessaris per dur a terme un pla ciutadà de revitalització. Cadascuna d'elles depèn de les altres i totes depenen de la participació ciutadana.

La primera fase, la de diagnòstic, va ser realitzada durant l'any 2013 però actualment aquest procés està paralitzat per la falta de voluntat política de la Corporació Municipal. Per aquest motiu busquem finançament per dur a terme la segona fase, que es correspon amb les Jornades de formació i disseny en què tota la ciutadania continuarà participant activament de la rehabilitació del seu centre històric.

El projecte pel qual busquem finançament consta de quatre sessions de formació i tres tallers participatius, a través dels quals la ciutadania entendrà la importància que té el centre històric per a la localitat i també la importància i la necessitat d'actuar perquè no desaparega. Les jornades es divideixen en les següents sessions i tallers:

SESSIÓ 0: INTRODUCCIÓ A LA RECUPERACIÓ DE CENTRES URBANS DEGRADATS.

SESSIÓ DE FORMACIÓ 1: APRENDRE A ACTIVAR ESPAIS URBANS DEGRADATS ENTRE TOTS.

SESSIÓ DE FORMACIÓ 2: REHABILITACIÓ, VALOR HISTÒRIC-SOCIAL I FUTUR.

TALLER 1: HABITATGE EN UN CENTRE HISTÒRIC

SESSIÓ DE FORMACIÓ 3: MOBILITAT I TRÀNSIT DE VIANANTS

TALLER 2: DISSENY D'UNA ESTRATÈGIA DE MOBILITAT PER AL CENTRE HISTÒRIC.

SESSIÓ DE FORMACIÓ 4: ESPAIS PÚBLICS I EQUIPAMENTS: ACTIVAR ELS ESPAIS PER AL SEU ÚS FUTUR PER PART DE LA GENT.

TALLER 3: ACTIVACIÓ D'ESPAIS PÚBLICS PER AL CENTRE HISTÒRIC DE CASTALLA

matifestiu-centre-historic--tiltshift.jpg

Motivació i a qui va dirigit el projecte

El centre històric de Castalla porta anys en una situació de degradació contínua sense que cap govern municipal faça cap acció que vaja solventant la problemàtica. El constant abandonament i la manca d'interès per dotar de valor aquesta part de la nostra història ha portat a l'actual situació d'emergència que viu el centre històric.

L'Associació d'amics i veïns del centre històric de Castalla va presentar dies abans de les últimes eleccions, en 2011, un full de ruta consensuat per tota la població a partir d'un taller participatiu, on demanava a tots els partits polítics el compromís de portar avant el procés de participació ciutadà per a revitalitzar el Centre Històric, ho van signar en públic, tots els partits, a la vista de tots. Quasi quatre anys després s'ha vist una vegada i una altra que no han complit amb la seua paraula, deixant el procés participatiu en l'aire i a tota la població interessada a millorar el centre.

Les poques intervencions sobre aquest espai que s'han fet (enderrocament de cases, reurbanització de carrers, neteja de solars ...) han estat unilaterals per part de l'Ajuntament, sense tenir en compte per a res les opinions de veïns, associacions, experts, etc., i a més moltes vegades no han servit més que per a agreujar la situació, provocant humitats en cases, perill de solsides en carrers, major degradació d'espais públics.

És per això que des dels seus inicis l'Associació del Centre Històric de Castalla està treballant per fer del centre històric un lloc on viure, on retrobar-se amb la nostra història i un lloc on trobar un futur per al poble. És així que ha realitzat tasques de gran diversitat, com són activitats de sensibilització amb un Documental "Centre Històric Viu", Concursos de Fotografia, Concursos de millora de Carrers amb flors, Campanyes de neteja ... etc; activitats de reivindicació com són els Concerts de grups locals al Carrer, Conferències al voltant del patrimoni, etc.

Entre aquestes activitats hi ha el Procés Participatiu per a la rehabilitació i revitalització del Centre històric de Castalla, un procés que aglutina tota la xarxa associativa local i va adreçat a totes les persones interessades en millorar el centre històric i ser part actives d'aquest procés, ja siguen veïns del barri o no.

Objectius

Amb aquesta campanya de crowdfunding busquem finançament per donar continuïtat al projecte de participació, en què tota la ciutadania puga aportar idees i propostes que vagen cap a la millora d'una àrea urbana que està en una situació de forta degradació. Mitjançant les Jornades que es van a realitzar aconseguirem:

1) Formar a la ciutadania de Castalla en les eines bàsiques en matèria de ciutat basades en tres pilars fonamentals: trama urbana històrica, equipaments públics i espais públics.

2) Proposar des de la participació de tota la ciutadania de Castalla una planificació bàsica per tirar endavant la millora de tres àrees concretes del centre històric; trama urbana, equipaments públics i espais públics

3) Dissenyar amb la participació de tota la ciutadania de Castalla, una proposta viable i sostenible d'un equipament en un espai públic del centre històric de Castalla.

Aquests objectius específics parteixen d'una sèrie d'objectius generals que són els que conformen el Procés de Participació per a la Rehabilitació i Revitalització del Centre Històric de Castalla, projecte fonamental i motiu pel qual l'Associació de Veïns i Amics del Centre Històric inicia aquesta campanya de crowdfunding. Aquests objectius generals són:

• Promoure la implicació de la xarxa social en el desenvolupament del centre històric com a espai dinamitzador de la localitat.

• Facilitar l'activitat de les associacions implicades en el centre històric perquè aglutinen i gestionen part de les activitats que es proposen.

• Generar bases per a l'autonomia posterior al procés, perquè les associacions i teixit implicat puguin seguir desenvolupant activitats un cop finalitzat el procés de participació.

• Conèixer les possibles potencialitats percebudes de l'espai del centre històric i la seua relació amb usos i activitats futures

• Buscar opcions de consens per al desenvolupament del centre històric

3n-22inocenciainocencia0005.jpg

Experiència prèvia i equip

L'any 2011 l'Associació de Veïns i Amics del Centre Històric de Castalla en col·laboració amb monoD estudio (sociòlegs assessors en participació ciutadana), proposa la realització d'un Procés Participatiu per a la Rehabilitació i Revitalització del Centre Històric de Castalla. Sorgeix aquest projecte d'unes sessions i tallers previs on els habitants de la localitat interessats en millorar el centre històric proposen realitzar aquest procés participatiu.

L'any 2013 finalment es comença a treballar en la primera fase d'aquest ambiciós projecte que consistia en el diagnòstic econòmic, social i urbà del centre històric i entorn, on es va treballar amb gran part del teixit social i econòmic local i es van realitzar també diversos tallers de diagnòstic i anàlisi de la problemàtica. Fruit d'aquesta primera fase va ser l'Informe de Diagnòstic on a més d'oferir una anàlisi detallada del context local es donen unes pautes a mitjà i llarg termini per actuar en diferents espais del centre històric, així com les línies estratègiques d'acció per a aquest entorn. Podeu trobar més informació al blog del projecte o en la pàgina de monodestudio.es

El projecte sempre ha comptat amb la col·laboració de diferents especialistes en la matèria com arquitectes, llicenciats en dret, gestors en patrimoni, historiadors, etc. Tots han participat de manera desinteressada amb l'objectiu de millorar el centre històric. Al seu torn l'Associació sempre ha col·laborat amb diferents associacions locals i professionals d'àmbits molt diversos, tant per a realitzar activitats com per a formar part del projecte. Un dels seus resultats va ser el vídeo-documental "Centre Històric Viu!" que es pot visualitzar en aquesta campanya de crowdfunding.

Compromís social