Regeneremos la Tierra

País Vasco, Navarra, Andalucía, Cataluña, Baleares y Madrid
Finançat el 10 / 01 / 2013
Missió complerta!
Obtingut
€ 10.592
Mínim
€ 9.592
Òptim
€ 14.388
109 Cofinançadors
Aportant € 10
Crèdits

El teu nom als crèdits en la web de RegenAG Ibèrica i al documental

> 12 Cofinançadors
Aportant € 30
Sessions completes dels cursos RegenAG

Podràs accedir a la descàrrega de les sessions completes dels cursos (15 versions esteses de les "Visions Regeneradores") + Reconeixement en web i docu

> 15 Cofinançadors
Aportant € 60
Pack DVD amb manuals sobre Agricultura Regenerativa

Un DVD enviat a la teva casa amb tot el material didàctic que ofereixen els formadors de RegenAG: les 15 sessions audiovisuals completes dels cursos (versions esteses de les "Visions Regeneradores"), llibres i informació detallada. Produït per Eguzki Bideoak + Reconeixement en web i docu () Eguzki Bideoak: Col·lectiu videoactivista d'Iruña nascut en 1994. Les persones que ho formen ho van fer amb el propòsit d'enderrocar al capitalisme i el poder, utilitzant les armes de la comunicació política i la tecnologia audiovisual. http://eguzkibideoak.info/

> 64 Cofinançadors
Aportant € 150
Plaça a un curs de RegenAG

Una plaça al curs sobre "Línia Clau" de 4 dies intensius que es celebrarà al País Basc del 7 al 10 de Novembre del 2012 + Pack DVD amb manuals sobre Agricultura Regenerativa + Reconeixement en web i docu

> 02 Cofinançadors
Aportant € 250
Plaça a un curs de RegenAG

Una plaça, a convenir, en un dels cursos de 3 dies intensius que es celebraran a diferents punts de la Península Ibèrica durant el 2013 + Pack DVD amb manuals sobre Agricultura Regenerativa + Reconeixement a web i docu

> 00 Cofinançadors
Aportant € 400
Plaça a un curs de RegenAG

Una plaça en el curs sobre "Gestió Holística" de 6 dies intensius que es celebrarà al País Basc a l'abril 2013 + Pack DVD amb manuals sobre Agricultura Regenerativa + Reconeixement a web i docu

> 02 Cofinançadors
Aportant € 750
Institucions i ONGs

El nom i logo de la institució o organització que recolzi el projecte amb aquesta quantitat o superior apareixerà a la secció de patrocini dels materials promocionals, web i crèdits (donatiu desgravable fiscalment) (*) Important: ens reservem el dret posterior d'acceptació final d'aquest donatiu, en funció de la procedència i característiques de l'entitat patrocinadora +10 Packs DVDs amb manuals sobre Agricultura Regenerativa

> 01 Cofinançadors

Sobre aquest projecte

Recolza'ns amb la filmació i edició dels cursos que estan oferint a la Península Ibèrica els millors professors del món en Agricultura Regenerativa: un pont cap al futur davant els reptes climàtics, alimentaris, econòmics i socials
Material Mínim Òptim
Material tècnic de filmació
- Lloguer x2 càmeres Canon 5D Mark II - Compra 4x targes de memòria SD de 32Gb, 1x Micròfon Senheisser, 2x Discos durs 3T, Fungibles varis (piles per a so, cables…)
€ 4.360
Infraestructura Mínim Òptim
Despeses de transport, allotjament i dietes 4 pax
Viatges, allotjament i dietes de les persones de l'equip tècnic a cadascun dels cursos de RegenAG a la Península Ibèrica
€ 5.232
Tasca Mínim Òptim
Filmació dels cursos de RegenAg Ibèrica 2012-13 i edició en forma de càpsules online: "Visions Regeneradores" (versions curtes i 15 versions esteses)
Honoraris simbòlics de l'equip de rodatge Resiliencia Audiovisual composat per 7 persones (2 realitzadors/càmeres/editors, 1 tècnica de so, 1 director de foto/foto fixa, 1 productora, 1 dissenyador gràfic, 1 coordinadora/traductora/difusora) que filmarà i editarà els cursos de la gira RegenAg Ibèrica durant 1 any, des d'Abril 2012 a Abril 2013, aportant al públic càpsules online gratuïtes ("Visions Regeneradores") i sessions més llargues descarregables.
€ 4.796
Total € 9.592 € 14.388
Imprescindible
Addicional

Informació general

En aquest moment històric on és d'imperiosa necessitat una transició que pugui crear les bases d'un futur veritablement sostenible, RegenAG Ibèrica està portant a la Península Ibèrica alguns dels màxims exponents actuals de metodologies agrícoles regeneratives, per realitzar una sèrie de cursos on formar a diferents agents locals, capacitant-los per dissenyar plans d'acció i aplicar eines efectives de baix cost però alt impacte positiu per la terra i les seves gents.

L'equip de rodatge Resiliencia Audiovisual està filmant i editant, i difondrà, els cursos de RegenAg Ibèrica mitjançant càpsules audiovisuals online (“Visions Regeneradores”) nutritives, compartibles i descarregables, per arribar a tothom interessat i col·laborar en la transició de sòls i comunitats.

Descripció del projecte. Característiques, fortaleses i diferencials.

Experts de reconegut prestigi a nivell internacional dins les diferents metodologies que abasta l'Agricultura Regenerativa estan visitant diversos llocs del País Basc, Navarra, Catalunya, Madrid i Andalusia per impartir cursos intensius de diversos dies cadascun, entre Abril 2012 i Abril 2013. Les places en els cursos són limitades i a més no tothom pot invertir el temps ni els diners necessaris per participar. Tot i això, aquestes informacions són vitals per a qualsevol que treballi la terra, per a qui li motivi fer-ho, per a qui els assessori i per els qui vulguin recolzar el treball agro-silvo-ramader-pastoral. Per això, volem filmar el total de cursos sobre Agricultura Regenerativa i editar-los per a que quedi un material informatiu de qualitat, per fi en altres idiomes, sobre aquests temes.

Aquest material podrà ser utilitzat per un nombre il·limitat de persones, quelcom que esperem que resulti clau en la difusió d'aquestes pràctiques tan positives i trencadores amb el paradigma actual d'explotació del camp i producció alimentària.

Les claus de l'Agricultura Regenerativa són:

  • Una profunda comprensió de la biologia del sòl i la fisiologia de les plantes, treballant per potenciar-les, el que significa, per començar, no llaurar el camp amb volteig (quelcom que trenca amb el paradigma agrícola actual, tant convencional com a ecològic)
  • La gestió adequada i intensiva del bestiar, imitant els patrons dels ramats salvatges per recuperar els serveis animals i tancar els cicles de nutrients, incrementant la fertilitat de la terra i per tant de tots els sistemes productius
  • La reducció de despeses i esforços en la producció, alliberant a més al productor de la dependència de l'agro-indústria i de les subvencions, en possibilitar la rendibilitat de les explotacions agrícoles
  • L'increment de la qualitat de vida dels qui produeixen aliments, la recuperació de la sobirania alimentària i els vincles locals, i el benefici a la salut i conscienciació dels consumidors en general.

L'Agricultura Regenerativa (RegenAG) és una amalgama de diverses tècniques molt lògiques de demostrada eficàcia: la Línia Clau (Keyline), la Gestió Holística i Planificació del Pastoratge (Holistic Management and Planned Grazing), les Granges Polifacètiques (Polymarketing), el Cultiu en Pasturatges (Pasture Cropping), els Biofertilitzants i la Cromatografia. RegenAG segueix els principis de la Permacultura i de Transition Towns (ciutats i pobles en transició), amb la idea que l'agricultura és l'eix de tot sistema alimentari, social, econòmic, laboral i mediambiental.

Darren Doherty, precursor internacional de l'Agricultura Regenerativa, juntament amb l'equip de RegenAG Ibèrica i altres equips locals, han organitzat una gira per Europa durant el 2012-13, incorporant a varis dels seus col·legues, experts en les diferents tècniques, per difondre a les nostres latituds aquestes poderoses i alhora accessibles eines de canvi en benefici de la terra i les seves gents.

Situació actual del programa formatiu:

Havent-se realitzat i filmat ja els dos primers cursos del 2012 (“Gestió Holística” amb Kirk Gadzia i “Biofertilizantes i Cromatografia” amb Eugenio Gras), al País Basc i a Màlaga, i on han participat gairebé 200 persones (moltes de les quals treballen en diverses organitzacions agrícoles, socials i d'investigació), l'interès generat és enorme.

Els següents cursos planejats i que seran filmats per l'equip de Resiliencia Audiovisual són:

• 7-10 Novembre 2012: “Línia Clau” al País Basc amb Eugenio Gras (www.mashumus) i Jesús Ruiz (www.lineaclave.org). Per més info sobre el curs: www.regenagiberica.com
• 16 al 18 Novembre 2012: “Biofertilitzants i Cromatografia” al Prat de Llobregat, Catalunya, amb Eugenio Gras. Per més info sobre el curs: www.regenagbarcelona.com
• Març 2013: “Bases de l'Agricultura Regenerativa” i “Línia Clau”
amb Darren Doherty en diversos punts de la Península
• Abril 2013: “Gestió Holística" i "Gestió Holística Avançada: Planes de Pastoratge i
Planes Financers” al País Basc amb Kirk Gadzia
• Primavera 2013: “Granges Polifacètiques” a Màlaga amb Joel Salatin

Motivació i a qui va dirigit el projecte

Tota persona a qui li interessin la salut de la terra i l'aliment de qualitat hauria de poder accedir a aquestes informacions també en la nostra llengua.

Els cursos van dirigits a agricultors/es, ramaders/es, silvicultors/es, pastors/es, paisatgistes, agents de canvi, administracions, tècnics (agrònoms, topògrafs, veterinaris/es, enginyers, arquitectes...), formadors/es, gestors/es de terres tant públiques com privades, i públic interessat en general.

Aquesta sèrie d'"Agricultura Regenerativa 2012-13: Sòls i Comunitats en Transició" està atraient molta atenció a les organitzacions i llocs implicats, i la seva intenció és acollir i promoure les identitats locals, cultures, aliments i sistemes agrícoles de cada regió. A més, amb l'èmfasi que aquestes metodologies posen en la innovació empresarial i en la incorporació al món agrícola de joves capacitats, les possibilitats de creació d'ocupació i estímul econòmic són considerables i ja s'estan veient.

D'altra banda, els vincles nacionals i internacionals implicats resulten d'allò més atractius i potencialment generadors de múltiples aliances i oportunitats.

Objectius

Finançar la filmació i edició de les "Visions Regeneradores", càpsules de vídeo extretes dels cursos d'Agricultura Regenerativa Ibèrica, i compilar material per a un futur Documental: "Regenerem la Terra".

Fins la data hem assumit el finançament de la filmació dels dos primers cursos, amb suport de la Finca La Donaira i altres amics. Per poder filmar i editar els cursos restants necessitem la vostra ajuda.

Amb els fons obtinguts pretenem, en aquest ordre de prioritats:

  1. Pagar les despeses de desplaçament, allotjament i dietes de les 4 persones que conformen l'equip de rodatge que filma i edita els cursos
  2. Pagar les despeses de material tècnic de rodatge per poder seguir filmant els propers cursos
  3. Pagar simbòlicament els serveis d'aquest equip professional de filmació i edició del material audiovisual, per compensar-los el seu temps i esforç

Una vegada cobert lo anterior, tot suport addicional que rebi el projecte es destinarà a:
a) Finançar l'edició d'un documental complet sobre Agricultura Regenerativa, i la seva posterior difusió: "Regenerem la Terra".
b) Crear una plataforma online que permeti que les persones que apliquin allò après en els cursos puguin estar en contacte entre elles, compartir experiències i seguir aprenent juntes, alhora que es donen a conèixer els seus projectes - així com posar a la disposició del públic els continguts d'aquests cursos i els aprenentatges posteriors.

Experiència prèvia i equip

Cada uno de los profesores de RegenAG suma décadas de experiencia sobre el terreno, y todos son primeras figuras en su campo a nivel internacional, con una excelente reputación como formadores y consultores.

Las personas que estamos trabajando para que se realice la serie de cursos en la Península Ibérica y se difundan sus contenidos llevamos varios años aprendiendo y practicando la Agricultura Regenerativa y compartimos la visión convencida de que se trata de una serie de herramientas reales y vitales ante los retos actuales que presentan el medio ambiente, la economía, el empleo, la alimentación, las sociedades rurales, etc.

El personal de filmación y edición somos todos profesionales con amplia experiencia a nuestras espaldas, concretamente en la filmación de contenidos para el desarrollo de un nuevo paradigma social y medioambiental.

La traducción al español e inglés es de mucha calidad, al realizarla una intérprete profesional que se ha especializado en este tema durante varios años.

A todos nos mueve un profundo respeto por la sabiduría de la madre naturaleza y una esperanza firme en que los seres humanos podemos cambiar el rumbo de las cosas para bien, si tenemos las herramientas adecuadas y nos ponemos las pilas.

Equipo RESILIENCIA AUDIOVISUAL

Coordinadora: Ana Digón
Realizadora: Mar Bastidas
Director de fotografía: Julián Picco
Cámaras: Mar Bastidas y Simón Moyá
Sonido Directo: Ana Pau y Marta García
Montaje: Mar Bastidas, Danny Law y Simón Moyá
Posproducción de Sonido: Ana Pau
Foto Fija: Julián Picco
Diseño Gráfico y Web: Danny Law
Responsables de campaña Goteo: Ana Digón y Mar Bastidas
Traducciones (ing.): Ana Digón
Comunicación y Difusión: Ana Digón y tod@s

¡Todos juntos conformamos un equipazo de lujo! Ayúdanos a difundir estas valiosas informaciones en el mundo hispano-parlante.

Compromís social