Finançat el 28 / 04 / 2013
Cofinançat!
Obtingut
€ 3.240
Mínim
€ 2.500
Òptim
€ 4.500
86 Cofinançadors

Aportant € 10

Eines per a la dinamització local agroecològica

El teu nom als agraïments del blog del projecte + Avís d'accés quan publiquem les tres eines que produirem en format digital (manual i dos audiovisuals)

> 13 Cofinançadors

Aportant € 20

Doble agraïment

El teu nom als agraïments del blog del projecte + Avís d'accés quan publiquem les tres eines que produirem en format digital (manual i dos audiovisuals) + Reconeixement en els crèdits del manual i els vídeos

> 22 Cofinançadors

Aportant € 30

Llibre

Enviament del llibre "Arran de terra: indicadors participatius de sobirania alimentària a Catalunya" + El teu nom als agraïments del blog del projecte + Avís d'accés quan publiquem les tres eines que produirem en format digital (manual i dos audiovisuals) + Reconeixement en els crèdits del manual i els vídeos

> 08 Cofinançadors

Aportant € 40

Llibre i samarreta

Enviament d'una samarreta estampada amb un missatge contra els transgènics + Llibre "Arran de terra: indicadors participatius de sobirania alimentària a Catalunya" + El teu nom als agraïments del blog del projecte + Avís d'accés quan publiquem les tres eines que produirem en format digital (manual i dos audiovisuals) + Reconeixement en els crèdits del manual i els vídeos

> 04 Cofinançadors

Aportant € 50

Documental TranXgenia

Enviament del DVD del documental "TranXgenia: la història del cuc i el blat de moro", sobre els impactes socioeconòmics i ambientals del cultiu de blat de moro modificat genèticament a Catalunya i l'Estat Espanyol + Samarreta estampada amb un missatge contra els transgènics + Llibre "Arran de terra: indicadors participatius de sobirania alimentària a Catalunya" + El teu nom als agraïments del blog del projecte + Avís d'accés quan publiquem les tres eines que produirem en format digital (manual i dos audiovisuals) + Reconeixement en els crèdits del manual i els vídeos

> 05 Cofinançadors

Aportant € 60

Un altre llibre!

Enviament del llibre "Els peus a la terra: reflexions i propostes cap a un moviment agroecològic" + DVD del documental "TranXgenia: la història del cuc i el blat de moro", sobre els impactes socioeconòmics i ambientals del cultiu de blat de moro modificat genèticament a Catalunya i l'Estat Espanyol + Samarreta estampada amb un missatge contra els transgènics + Llibre "Arran de terra: indicadors participatius de sobirania alimentària a Catalunya" + El teu nom als agraïments del blog del projecte + Avís d'accés quan publiquem les tres eines que produirem en format digital (manual i dos audiovisuals) + Reconeixement en els crèdits del manual i els vídeos

> 04 Cofinançadors

Aportant € 100

Descompte per la 2ª edició del seminari

10 euros de descompte per la inscripció a la segona edició del Seminari de Dinamització Local Agroecològica + Enviament del llibre "Els peus a la terra: reflexions i propostes cap a un moviment agroecològic" + DVD del documental "TranXgenia: la història del cuc i el blat de moro", sobre els impactes socioeconòmics i ambientals del cultiu de blat de moro modificat genèticament a Catalunya i l'Estat Espanyol + Samarreta estampada amb un missatge contra els transgènics + Llibre "Arran de terra: indicadors participatius de sobirania alimentària a Catalunya" + El teu nom als agraïments del blog del projecte + Avís d'accés quan publiquem les tres eines que produirem en format digital (manual i dos audiovisuals) + Reconeixement en els crèdits del manual i els vídeos

> 03 Cofinançadors

Sobre aquest projecte

Herramientas para la dinamización local agroecológica
Necessitats Tasca Mínim Òptim
Producció del Manual en format digital
Per produir el manual realitzarem, per ordre cronològic, les següents tasques: revisió i sistematització de tota la informació recopilada; redacció i edició del contingut del manual; maquetació del contingut; i publicació del manual en el blog del projecte en format digital.
€ 2.500
Producció de l'Audiovisual sobre el desenvolupament i les conclusions del Seminari
Per produir aquesta eina audiovisual realitzarem les següents tasques: visionat de tot el material en brut que gravem durant el Seminari; captura i edició dels talls seleccionats; muntatge i edició de l'àudio i el vídeo; i publicació de l'eina en el blog del projecte.
€ 1.000
Producció dels audiovisuals de les ponències del Seminari
Produirem dotze audiovisuals, un per a cadascuna de les experiències referent que es van presentar el primer dia del Seminari. Per produir cadascun d'ells, muntarem i editarem l'àudio i el vídeo a partir del material en brut i els publicarem en el blog del projecte.
€ 1.000
Total € 2.500 € 4.500
Imprescindible
Addicional

Informació general

En els temps que corren, i amb la que ens està caient, calen alternatives. L'Agroecologia planteja alternatives que permeten la reconstrucció d'economies que van més enllà (o millor dit: més ençà) de la lògica del capital, i que posen èmfasi a refer la nostra relació amb la natura, des de la cooperació.

No parlem només d'anar-nos a viure de la ciutat al camp (que també), sinó de produir amb les nostres pròpies mans, recuperar coneixement i llavors tradicionals, crear teixit de venda directa o barata dels nostres productes, difondre l'Agroecologia, teixir xarxes, enfrontar-nos als transgènics i a la globalització agroalimentària...

El projecte "Sembrant alternatives" pretén crear i difondre eines que facilitin la promoció d'aquestes alternatives i, en general, la tasca de promoure la transició agroecològica dels nostres territoris. Concretament, es pretén elaborar un manual de Dinamització Local Agroecològica en format digital i dos tipus de documents audiovisuals complementaris.

L'elaboració d'aquestes eines es basarà en el coneixement que es va construir durant el 1er Seminari de Dinamització Local Agroecològica (http://seminariodlae.wordpress.com/), que va tenir lloc del 14 al 16 de desembre a Barcelona, i al que hi van assistir més de 80 persones de 50 projectes agroecològics de diferents territoris de l'Estat Espanyol. Durant els tres dies que va durar el Seminari es van produir intensos i interessantíssims debats, a partir de la seva dinàmica participativa i de l'àmplia experiència de les persones assistents.

Descripció del projecte. Característiques, fortaleses i diferencials.

Amb aquest projecte pretenem ordenar, digerir i sistematitzar tota la riquesa de coneixement social generada en el 1er Seminari de Dinamització Local Agroecològica per fer-la disponible, en formats atractius i manegable, per a les persones que van assistir al Seminari, i per a totes les que no van poder assistir.

Pretenem, en definitiva, convertir el coneixement que construïm col·lectivament durant el Seminari en eines per sembrar l'Agroecologia i el canvi social en els nostres àmbits locals.

El projecte consistirà en la producció i difusió de dos tipus d'eines: escrites i audiovisuals.

L'eina escrita serà un manual sobre com dur a terme la dinamització agroecològica del nostre mitjà rural i periurbà. Partim de la base que no hi ha receptes infalibles ni models únics. Tot i això, durant el Seminari desenvolupem col·lectivament idees força, reflexions i propostes que considerem valuoses en la mesura en que ens poden ajudar a construir projectes agroecològics viables i transformadors en diferents contextos i des de diverses motivacions. Aquestes reflexions i propostes seran la matèria prima del manual.

Aquestes idees, a més, vindran acompanyades d'una explicació sobre com es va gestar i es va desenvolupar el Seminari, que ens permeti entendre el context del que sorgeix la proposta; algunes idees clau sobre l'Agroecologia aplicada a territoris postindustrials com el nostre; unes conclusions generals que aportarem des de l'equip motor del Seminari; i un catàleg de recursos agroecològics que poden resultar útils a les persones interessades i/o curioses.

Els materials audiovisuals es compondran de dues eines. D'una banda, s'editaran les 12 ponències de les experiències agroecològiques que van ser convidades al Seminari com a referent dels projectes agroecològics en l'Estat Espanyol. D'altra banda, s'editarà un vídeo curt que reculli l'ambient general del Seminari i les principals conclusions.

Totes les eines produïdes tindran llicència copyleft i estaran disponibles amb accés obert al el blog del Seminari (http://seminariodlae.wordpress.com/).

A més, la producció d'aquestes eines ens serà de gran utilitat per la preparació de properes edicions del Seminari, vista el bon acolliment que va tenir la primera edició i l'entusiasme de les persones participants sobre aquest tema. L'experiència del primer seminari, així com el treball d'elaboració de les seves produccions que pretenem realitzar amb el projecte "Sembrant alternatives", ens ajudaran a realitzar una segona edició molt més potent.

plenario-sdlae.jpg

Motivació i a qui va dirigit el projecte

El projecte va destinat a totes les persones interessades a recolzar la difusió i posada en pràctica de l'agroecologia, i a totes les que estan preocupades pel despoblament dels nostres pobles, per la degradació del medi ambient a causa de l'agricultura industrial, per la injustícia social i ecològica que genera el sistema alimentari capitalista globalitzat, o simplement per la dificultat que tenim per accedir a menjar que no sigui escombraries.

Més específicament, les eines que volem produir seran especialment útils per als activistes del moviment agroecològic i per la Sobirania Alimentària; i per a les persones que promouen la transició agroecològica dels nostres territoris, en el camp i a la ciutat, com actors externs o com a promotors de projectes autogestionats.

Des de comunitats rurals a horts comunitaris urbans; cooperatives de productors i/o de consumidors agroecològics; projectes d'Educació Agroecològica o recuperació de coneixement tradicional camperol... En general, totes aquelles persones que practiquen i promouen l'Agroecologia.

Però també és un projecte que pretén ser útil per a totes aquelles persones que desitgen lligar-se a projectes d'aquest tipus i no saben per on començar. A totes elles pretenem aportar-los eines per acabar de motivar-se i donar els primers passos per apropar-se a aquest tipus d'iniciatives.

puesta-en-comun-mtdlg-congreso-sdlae-_2013.jpg

Objectius

-Aportar eines per al disseny i el desenvolupament de projectes de Dinamització Local Agroecològica (DLAe).

-Aportar idees i recursos per a la superació dels principals reptes pràctics i operatius als quals s'enfronten els projectes de DLAe.

-Difondre les idees i els projectes de DLAe.

-Crear xarxes de suport mutu entre projectes DLAe.

-Enfortir el Moviment Agroecològic i per la Sobirania Alimentària en l'Estat Espanyol.

-Promoure la Transició Agroecològica en l'Estat Espanyol.

-Alimentar la construcció de coneixement lliure, així com la seva difusió i reproducció.

Per a la realització del Seminari hem comptat amb el suport d'algunes organitzacions per pagar part del treball de coordinació. Tot i això, la major part del treball ha estat aportat de forma altruista per compromís amb el projecte.

Per dur a terme el projecte "Sembrant alternatives" i produir les eines que hem explicat de moment no comptem amb cap finançament. Encara així el treball de recopilació dels materials ja ha estat realitzat, i seguim comptant amb el suport del grup motor del seminari per recolzar en el processat de tota la informació disponible, i especialment en la discussió del text final i les propostes d'audiovisuals, de manera que realment reculli la riquesa del grup i del seminari.

Sens dubte, el treball pressupostat per al present projecte no cobreix el treball complet que volem realitzar, especialment pel seu caràcter col·lectiu i horitzontal. Però el finançament que aconseguim mitjançant aquesta campanya de crowdfunding serà un gran recolzament en la coordinació de tot el treball que cal fer, i permetrà remunerar dignament les labors que requereixen major dedicació.

huertateresaportadagral-horizontal.jpg

Experiència prèvia i equip

El grup impulsor del projecte es compon principalment d'activistes compromesos amb l'Agroecologia des de fa molts anys, i que han participat en la preparació del Seminari de forma altruista, a excepció dels dos coordinadors, que van percebre una petita remuneració pel seu treball.

L'experiència continguda en aquest grup en l'organització d'esdeveniments similars d'àmbit estatal es remunta als mateixos inicis de l'Agroecologia en l'Estat: I Trobada estatal d'Okupació Rural (Madrid, 1996); I Trobada Ibèrica d'Iniciatives Agroecològiques "Arrelant les lluites" (Berzosa de Lozoya, 2001); Trobada constituent de la Xarxa Agroecològica de Catalunya (Barcelona, 2002); Trobada constituent de la Plataforma Transgènics Fora! (Manresa, 2003); I Trobada estatal de Cooperatives Agroecològiques Unitàries (Madrid, 2005); Trobada de finalització del llibre "Els Peus a la Terra" (Navalquejigo, 2006); o la I Trobada estatal de l'Aliança per la Sobirania Alimentària dels Pobles (Barcelona, 2009).

Algunes d'aquestes persones han participat en la fundació d'algunes de les xarxes i organitzacions esmentades més amunt (XAC, PTF!), i d'altres com Sota l'Asfalt està l'Horta (http://bah.ourproject.org), l'Aliança per la Sobirania Alimentària de Catalunya (http://asapcatalunya.wordpress.com); la Iniciativa per la Sobirania Alimentària de Madrid (http://www.isamadrid.org), o l'Àrea d'Agroecologia i Sobirania Alimentària d'Ecologistes en Acció.

Així mateix, han participat en l'elaboració de nombrosos textos i estudis sobre i des del moviment estatal per l'Agroecologia i la Sobirania Alimentària, tots ells recolzats en el copyleft i d'accés obert. Entre ells, destaquen els següents: "Amb el menjar no es juga" (Traficants de Somnis, 2003: http://libros.metabiblioteca.org/handle/001/246); "Els peus a la Terra" (Virus editorial, 2006: http://bah.ourproject.org/img/pdf/texto_completo_los_pies_en_la_tierra.pdf); "Arran de Terra. Indicadors participatius de Sobirania Alimentària a Catalunya" (Entrepobles i IEEEP, 2010: http://www.ieeep.net/sobirania-alimentària/documents/arran_de_terra_vf.pdf); "L'Agroecologia, cap a un nou model agrari" (Ecologistes en Acció, 2010: http://www.ecologistasenaccion.org/img/pdf_cuaderno_17_agroecologia.pdf); "Anàlisi del consum ecològic organitzat" (Xarxa de Consum Solidari i IEEEP, 2012: http://issuu.com/xarxaconsumsolidari/docs/diagnostic2012_cat_juny/1).

Compromís social