Somonte, el documental

Finançat el 24 / 07 / 2014
Cofinançat!
Obtingut
€ 8.525
Mínim
€ 7.000
Òptim
€ 9.600
205 Cofinançadors
 • Aportant € 5

  Menció en els crèdits

  El teu nom i cognom apareixeran en els crèdits del documental.

  > 14 Cofinançadors
 • Aportant € 10

  Menció en els crèdits i postals digitals de Somonte

  El teu nom i cognom apareixeran en els crèdits del documental + postals digitals de Somonte.

  > 26 Cofinançadors
 • Aportant € 25

  DVD de Somonte, el docu

  Reconeixement als crèdits del documental + Rebràs en primícia el DVD de la pel·lícula + Enviament a domicili.

  > 62 Cofinançadors
 • Aportant € 35

  DVD del docu i llibre-CD de Gente del Pueblo

  Reconeixement als crèdits del documental + Rebràs en primícia el DVD de la pel·lícula + Llibre-CD "El verso de Gente del Pueblo (1975 - 1986)" + Enviament a domicili.

  > 24 Cofinançadors
 • Aportant € 45

  DVD del docu i samarreta de Somonte

  Reconeixement als crèdits del documental + Rebràs en primícia el DVD de la pel·lícula + Samarreta de Somonte il·lustrada per Joan Turu + Enviament a domicili.

  > 40 Cofinançadors
 • Aportant € 55

  DVD del docu, samarreta de Somonte i llibre-CD de Gente del Pueblo

  Reconeixement als crèdits del documental + Rebràs en primícia el DVD de la pel·lícula + Samarreta de Somonte il·lustrada per Joan Turu + Llibre CD "El verso de Gente del Pueblo (1975 - 1986)" + Enviament a domicili.

  > 27 Cofinançadors
 • Aportant € 100

  DVD del docu i cinc samarretes sobre Somonte

  Reconeixement als crèdits del documental + Rebràs en primícia 1 DVD de la pel·lícula + 5 samarretes de Somonte il·lustrades per Joan Turu + Enviament a domicili.

  > 07 Cofinançadors
 • Aportant € 400

  Patrocinador

  Reconeixement destacat amb logo en els crèdits del documental + Rebràs en primícia 5 DVD de la pel·lícula + 5 samarretes de Somonte il·lustrades per Joan Turu + Enviament a domicili.

  > 00 Cofinançadors
 • Aportant € 800

  Estrena i patrocinador

  Reconeixement destacat amb logo en els crèdits del documental + Rebràs en primícia 5 DVD de la pel·lícula + 5 samarretes de Somonte il·lustrades per Joan Turu + Estrena del documental dins de l'Estat espanyol amb participació del director + Enviament a domicili.

  > 00 Cofinançadors

Sobre aquest projecte

Un exemple a Andalusia de jornalers sense terra que han col·lectivitzat les dificultats per superar-les amb lluita i dignitat.

Necessitats Tasca Mínim Òptim
EDICIÓ I POSTPRODUCCIÓ DEL VÍDEO
Muntatge audiovisual de les imatges observacionals i de les entrevistes realitzades.
€ 2.500
POSTPRODUCCIÓ DEL SO
Edició i manipulació del so ambient directe gravat i de les converses.
€ 1.800
BANDA SONORA
Composició i gravació de música original.
€ 800
Necessitats Infraestructura Mínim Òptim
WEB DEL DOCUMENTAL
Programació i dinamització del web.
€ 1.000
Necessitats Material Mínim Òptim
COST DE LES RECOMPENSES
Gravació dels DVD amb estoig sostenible, samarretes de Somonte, llibres CD de Gente del Pueblo, i enviaments a domicili.
€ 1.700
COSTOS GOTEO
La plataforma de micromecenatge té un cost que equival al vuit per cent del recaptat i hi ha comissions bancàries derivades de les transaccions econòmiques.
€ 900
MASTER I CÒPIES
Gravació en DCP per a la projecció en cinemes digitals.
€ 900
Total € 7.000 € 9.600
Imprescindible
Addicional

Informació general

“Abril en primavera florecida, la luz de la mañana ya se ha asomado, hay pasos decididos en la vereda, livianos como un vuelo de paloma. Somonte es una tierra que es del pueblo, que quieren malvenderla y regalarla, la gente jornalera sin trabajo, se fueron decididas a tomarla.

Un pueblo se resiste a la condena, se niega a morir por las esquinas, librando su batalla contra el paro, al alba del futuro se encamina. Si hay tierra que padece el abandono, y gente que malvive sin trabajo, tendremos que tomarla y labrarla, abriendo nuevos surcos, nuevos tajos. El dia ha sido duro y ha rendido, silencio ya la gente está durmiendo, en tierra de futuro y esperanza, los sueños por Somonte van naciendo.

Somonte es una tierra, un sueño hacía el futuro, Somonte es la lucha, un sentimiento puro. Somonte es una tierra, caballo en la batalla, un sueño hacía el futuro, que derriba murallas.

Llegaron sombras negras en la noche, que ocultas en la sombra se adentraron, boinas, uniforme y armas negras, y un sueño que era blanco le birlaron. Llegaron con su odio miserable, con golpes a la puerta derribaban, con golpes que avasallan ilusiones, de la tierra tomada los echaban. No hay golpe que pueden llevar sus sueños, si el pueblo tiene claro su camino, mil veces que lo echaron de Somonte, mil veces volverían a su destino.

Somonte es una tierra, un sueño hacía el futuro, Somonte es la lucha, un sentimiento puro. Somonte es una tierra, caballo en la batalla, un sueño hacía el futuro, que derriba murallas.”

Lletra per a Somonte del grup Gente del Pueblo

Descripció del projecte. Característiques, fortaleses i diferencials.

A la quarta regió d'Europa amb més pobresa, amb gai­rebé un 37% d'atur segons dades ofi­ci­als de l'INE (Ins­ti­tuto Naci­o­nal de Estadística), la Junta d'Anda­lu­sia volia ven­dre la finca Somonte: 400 hectàrees situ­a­des a 11 quilòmetres de Palma del Río, a la província de Còrdova. Unes ter­res que podien donar molts llocs de tre­ball sota l'admi­nis­tració pública ara ho fan sota l'admi­nis­tració de la gent gràcies a que el 4 març del 2012 cinc-cents jor­na­lers del Sin­di­cato Anda­luz de Tra­ba­ja­do­res (SAT) les van ocu­par.

Al docu­men­tal Somonte: tierra y dignidad un grup de jor­na­lers anda­lu­sos mos­trarà com l'ocu­pació de ter­res els per­met superar situ­a­ci­ons d'extrema neces­si­tat com són l'atur, els des­no­na­ments i les difi­cul­tats per ali­men­tar-se. En el dia a dia de la comu­ni­tat, els pro­ta­go­nis­tes de la pel·lícula pro­po­sa­ran una reflexió sobre les sor­ti­des a la crisi, des de ho col·lec­tiu i legítim, per acon­se­guir tre­ball, pa i dig­ni­tat.

Fins i tot les parets de la finca parlen amb missatges significatius i emancipadors com aquest de Diamantino García "No hi ha causes perdudes, hi ha causes difícils, però com són tan justes, algun dia les guanyarem". El documental conseqüentment recollirà la força del lloc i de la seva gent a través dels testimonis dels jornalers, de les visitants internacionals solidàries amb la causa, de Diego Cañamero, portaveu nacional del Sindicat Andalús de Treballadors, de Juan Manuel Sánchez Gordillo, Alcalde de l'Ajuntament de Marinaleda, i de les cançons del compromès grup Gente del Pueblo.

lola-semillero.png

Motivació i a qui va dirigit el projecte

L'atur , els desnonaments i les dificultats d'alimentació de milers de famílies , els regals als banquers i la privatització dels béns públics, les retallades en educació i sanitat que afecten especialment als nostres fills i avis, ... tot això ens indigna i sentim que hem d'actuar. El documental sobre Somonte ens permet convertir tota aquesta indignació en alguna cosa positiva.

A un nivell més personal, Damià Caro, membre de l'Associació COMSOC - Comunicació Social, l'any 2005 va tenir l'oportunitat de viatjar al Brasil per conèixer el Moviment Sense Terra (MST) i l'experiència li va commoure tant que en uns mesos va tornar per a participar al sector de comunicació del moviment. Va conviure amb famílies que tenien dificultats de treball, alimentació, i habitatge, però tot i patir aquestes mancances posseïen una gran capacitat de superació que els llenava de dignitat i rebel·lia. Ocupaven terres, resistien als desallotjaments i produïen aliments, sempre des de la força col·lectiva.

Al març de 2012 el va sorprendre una notícia que va llegir per Internet: desenes de jornalers andalusos, organitzades a través del Sindicat Andalús de Treballadors (SAT), havien ocupat la finca Somonte per evitar la seva privatització i treballar les 400 hectàrees improductives situades a la província de Còrdova. El 4 d'abril, just el dia que celebraven el primer mes de l'ocupació, estava entre ells. Fins avui manté l'ànim, conjuntament amb un bon equip, de mostrar l'exemple de Somonte.

"Somonte no és un somni, és una realitat" ens han dit diverses vegades. És una realitat que compta amb centenras d'hectàrees d'arbres, de cereals, de llegums, d'hortalisses i de verdures. Ens expliquen que tot aquest treball en el camp no hauria estat possible sense la solidaritat de centenars de persones i col·lectius procedents de diferents pobles d'Andalusia, de l'Estat espanyol i del món. És especialment a les persones i col·lectius solidàries amb Somonte que us demanem col·laboració per fer realitat un documental que promourà que el seu exemple s'escampi a altres terres com les llavors amb el vent.

trabajando-tierra.png

Objectius

Amb tot el nostre esforç i treball voluntari hem fet possible, amb les fases de preproducció i rodatge, donar inici a la realització del documental sobre Somonte, però ara per poder acabar necessitem del vostre suport. Amb la campanya a Goteo volem continuar amb la postproducció i gravar el documental en DVD perquè el missatge de Somonte arribi a quants més llocs millor.

Com veus a les recompenses comptem amb el suport de l'estimat grup de música Gente del Pueblo, que posen el seu llibre-cd "El verso de Gente del Pueblo (1975 - 1986)", i de l'artista Joan Turu, qui ens ha regalat el dibuix de la samarreta.

Ajuda'ns a assolir l'objectiu mínim i podrem acabar el documental. Si arribem a l'objectiu òptim podrem sufragar la majoria de costos de postproducció i estarem preparats per presentar la pel·lícula a festivals internacionals.

Experiència prèvia i equip

L'Associació COMSOC - Comunicació Social potencia des del 2006 una comunicació i educació transformadores a través de diferents eines. En el cas d'aquest documental ha comptat amb la col·laboració de tècnics especialitzats per promoure la sobirania alimentària i popular. Aquest concepte el va plantar Via Campesina al 1996 i es presenta com una de les respostes més potents a les crisis alimentària, de pobresa i climàtica.

Les persones que integrem aquest col·lectiu horitzontal, assembleari, i autogestionat, entenem la comunicació i la llibertat d'expressió com a drets humans que hem de consolidar com a poble més enllà de les institucions i empreses. La comunicació entesa com l'oportunitat d'ensenyar i aprendre dels altres, com a oportunitat per generar coneixement col·lectiu significatiu. Conseqüentment, defensem la lliure circulació d'informació i apostem per les llicències obertes (Creative Commons) enfront del Copyright.

La postproducció del documental comptarà amb el treball de METROMUSTER, una productora independent que porta experimentant amb l'art, la comunicació i la política des del 2010. Té com a objectiu principal contribuir al canvi social a través de l'empoderament de tot tipus de comunitats i col·lectius en lluita, formes alternatives d'entendre els espais de convivència i la recuperació de la memòria històrica. Recentment ha rebut el premi al millor documental del Festival de Cinema de Màlaga amb l'audiovisual Ciutat morta.

Compromís social

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Producció i consum responsables

  Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

 • Vida d'ecosistemes terrestres

  Gestionar sosteniblement els boscos, lluitar contra la desertificació, aturar i invertir la degradació de les terres i aturar la pèrdua de biodiversitat