SOS investigació en Parkinson

Finançat el 22 / 05 / 2014
Cofinançat!
Obtingut
€ 10.000
Mínim
€ 8.000
Òptim
€ 10.000
131 Cofinançadors

Aportant € 10

Agraïment

Agraïment personal al Facebook del grup

> 17 Cofinançadors

Aportant € 20

Nom a la tesis

Es reconeixerà l'aportació personal en les tesis doctorals obtingudes amb aquests recursos + Agraïment personal al Facebook del grup

> 36 Cofinançadors

Aportant € 50

Imatges de cèl.lules

10 imatges de cèl.lules rellevants en les nostres investigacions. Es tracta d'matges digitals de diferents cèl.lules molt interessants + Nom a la tesi + Agraïment personal al Facebook del grup

> 33 Cofinançadors

Aportant € 300

Visita

Els que hagin contribuït i hi estiguin interessats podran visitar el nostre laboratori per un dia i podran ajudar a la recerca que fem + 10 imatges de cèl.lules rellevants en les nostres investigacions + Nom a la tesi + Agraïment personal al Facebook del grup

> 04 Cofinançadors

Aportant € 1.000

Patrocini

L'entitat constarà com a patrocinadora oficial del grup de recerca, amb els beneficis fiscals corresponents i els reconeixements oportuns en tota activitat del grup. L'entitat serà convidada a una sessió divulgativa i a una visita personalitzada del laboratori.

> 01 Cofinançadors

Sobre aquest projecte

Finançament de la recerca sobre la malaltia de Parkinson
Necessitats Tasca Mínim Òptim
realització d'experiments
Realització d'experiments en cultius cel·lulars (línies i cultius primaris de neurones de rata) i mostres de pacients
€ 2.000
Reactius
Compra de reactius, anticossos, plaques de plàstic per a cultius, medis i solucions.
€ 5.500
Necessitats Infraestructura Mínim Òptim
Adquisició d'imatges
Ús de la microscopia confocal
€ 500
Necessitats Material Mínim Òptim
Més imatges
Ús de la microscopia confocal
€ 500
Més reactius
Compra de més reactius, anticossos, plaques de plàstic per a cultius, medis i solucions.
€ 1.500
Total € 8.000 € 10.000
Imprescindible
Addicional

Informació general

La recerca biomèdica és fonamental per entendre les causes d'una malaltia i descobrir com tractar-la. Això que sembla tan senzill vol una inversió financera gran i investigadors decidits a treballar molt.

El nostre grup de recerca és molt jove, només té tres anys, però durant aquest temps hem anat avançant en les nostres investigacions per donar respostes a una malaltia com el Parkinson.

Amb aquest projecte no pretenem descobrir la cura pel Parkinson en tres dies, però si que esperem que en un futur les nostres investigacions serveixin per trobar solucions.

A més el projecte servirà per cofinançar les tesis doctorals de tres investigadors en formació amb molt de talent.

Descripció del projecte. Característiques, fortaleses i diferencials.

El projecte servirà per finançar la investigació d'una proteïna, la RTP801, que està involucrada en la mort de les neurones en la malaltia de Parkinson.

Farem servir cèl·lules en cultiu i mostres de pacients parkinsonians per provar la nostra teoria.

Si la nostra hipòtesi és correcta, després dissenyarem estratègies terapèutiques per incidir sobre aquesta proteïna

sin-ti-tulo_1.png

Motivació i a qui va dirigit el projecte

Aquest projecte va dirigit a totes aquelles persones que quan van al metge i reben un tractament efectiu per tractar una malaltia, se'n fan càrrec que rere d'aquell medicament hi ha molts anys de recerca bàsica.

En condicions normals en un país que prioritzés la investigació, no hauríem de recórrer al crowdfunding per finançar els nostres estudis. Malauradament, com a grup jove i emergent, no tenim més remei que recórrer a Goteo per no tancar el laboratori i deixar a tres becaris i un estudiant al carrer.

parkinsons-disease.jpg

Objectius

L'objectiu principal del projecte és continuar investigant per què les neurones es moren en la malaltia de Parkinson i mirar d'evitar-ho. Si aconseguim no tancar el laboratori podrem donar una continuïtat a la nostra línia d'investigació.

Experiència prèvia i equip

L’any 1998 em vaig llicenciar en Bioquímica a la Universitat Autònoma de Barcelona i el 2003 em vaig doctorar amb excel·lent “cum laude” al departament de Bioquímica de la facultat de Medicina de la mateixa universitat. Durant la meva tesi doctoral vaig posar a punt un model d’isquèmia in vitro en neurones corticals de rata, deprivant els cultius d’oxigen i glucosa (OGD) (Malagelada et al., Neurobiol Dis. 2005 i 2009). El model va servir per investigar l’efecte neuroprotector de la ranitidina, un antagonista dels receptors H2 que s’utilitza pel tractament de d’úlceres i reflux gastroesofàgic (Malagelada et al., Stroke 2004)

Durant aquest període pre-doctoral, vaig fer una estada de tres mesos al grup del Dr. Mark P.Goldberg , a la Washington University in Saint Louis (EUA). Allà vaig investigar l'estudi dels efectes de la lesió isquèmica de la substància blanca, tant en models in vitro com in vivo.

A l'octubre de 2003 vaig iniciar la meva etapa post-doctoral als Estats Units. La primera estada fou al laboratori del Dr. Nikolaos Robakis, a la Mount Sinai School of Medicine de Nova York (EUA). El meu projecte es va centrar en la modulació de l'activitat de la gamma- secretasa de la presenilina 1 pels receptors de NMDA, en el context de la malaltia d'Alzheimer.

Al juny de 2004, vaig començar la meva segona estada post-doctoral en el grup del Dr Lloyd A. Greene, a la Universitat de Columbia de Nova York (EUA). Els meus estudis es van centrar en el paper de la proteïna RTP801 en la malaltia de Parkinson i en neurogènesi cortical. Al juny del 2008 vaig aconseguir un “appointment” de la universitat, amb el qual el meu estatus professional va passar de post-doctorat contractat a “científic investigador associat” del Departament de Patologia i Biologia Cel·lular de la Universitat de Columbia. Aquest període de recerca va generar quatre articles de primera autora, essent-ne també autora corresponent, i cinc articles més de co-autora. Al llarg d’aquests anys vaig descriure que la proteïna RTP801 era induïda en models cel·lulars i animals de Parkinson i a les neurones neuromelanina positives de la Substància Negra de pacients amb Parkinson esporàdic. A nivell de mecanisme vaig descriure que l’RTP801 induïa mort neuronal inactivant, de manera seqüencial, les quinases de supervivència mTOR (Malagelada et al., J Neuroscience 2006) i Akt (Malagelada et al., J Neuroscience 2008). A més vaig veure que l’inhibidor al·lostèric de mTOR, la rapamicina, bloquejava la síntesi de RTP801 i era neuroprotectora en models de Parkinson tant in vitro com in vivo (Malagelada et al., J Neuroscience 2010). A més vam descriure que la RTP801 també tenia un paper molt important en la neurogènesi i la diferenciació neuronal de còrtex cerebral (Malagelada et al., J Neuroscience 2011)

Aquesta etapa tan productiva em va portar a guanyar un contracte Ramón y Cajal del ministeri d’Economia i Competitivitat per cinc anys i el 2010 em vaig incorporar al departament de Farmacologia de la facultat de Medicina, a la Universitat de Barcelona.

A Barcelona vaig iniciar el meu propi grup de recerca. Cal remarcar que no vaig incorporar-me a cap grup consolidat més potent i per tant, vaig haver de muntar el laboratori des de zero. El nostre tema d’estudi es centra en els mecanismes moleculars de la mort neuronal associada a la malaltia de Parkinson. Actualment tinc dos becaris que estan realitzant la seva tesi doctoral, una estudiant que va defensar el treball de màster al juny (realitzat al meu laboratori) i que continuarà els estudis de doctorat amb nosaltres; i un estudiant que va defensar el seu treball de final de grau (realitzat al meu laboratori) i ara iniciarà els estudis de màster, també amb nosaltres. Durant aquest període he aconseguit dos projectes competitius de recerca (un de nacional i un d’europeu) i he establert col·laboracions productives amb altres grups de la mateixa facultat. Actualment tenim un article en revisió del qual en sóc l’última signant. En l’article descrivim els resultats d’aquests tres anys de feina. A més d’aquestes col·laboracions s’ha generat una patent (i l’article que la descriu), que s'ha transferit a una empresa.

dsc01413-copi_2.jpg

Compromís social