The Trampoline

Imatge de capçalera
Veure vídeo
Arxivat el 25 / 11 / 2014
Arxivat...
Obtingut
€ 3.075
Mínim
€ 7.087
Òptim
€ 9.933
38 Cofinançadors
 • Aportant € 5

  Agraïment personal

  Missatge personal d'agraïment + publicació del teu nom en l'apartat de patrocinadors fundacionals de la plataforma

  > 06 Cofinançadors
 • Aportant € 15

  2 trimestres de registre gratuít i +

  Registre gratuït durant 2 trimestres + tot l'anterior

  > 04 Cofinançadors
 • Aportant € 35

  3 trimestres de registre gratuït i +

  Registre gratuït durant 3 trimestres + una samarreta The Trampoline + tot l'anterior

  > 02 Cofinançadors
 • Aportant € 50

  Un any de registre gratuït i +

  Registre gratuït durant 1 any + una samarreta The Trampoline + tot l'anterior

  > 12 Cofinançadors
 • Aportant € 100

  Registre gratuït durant 2 anys, tassa i +

  Registre gratuït durant 2 anys + una tassa The Trampoline + tot l'anterior

  > 06 Cofinançadors
 • Aportant € 200

  Registre gratuït per sempre i +

  Registre gratuït per sempre + tot l'anterior

  > 04 Cofinançadors
 • Aportant € 500

  Reconeixement "Jumper Premium" i +

  Publicació del nom en l'apartat de patrocinadors fundacionals de la plataforma amb l'etiqueta "Jumper Premium" + tot l'anterior

  > 01 Cofinançadors
 • Aportant € 500

  Reconeixement patrocinador GOLD i +

  Recompensa adreçada a empreses, organitzacions o associacions que vulguin patrocinar el projecte The Trampoline. Publicació del logo del patrocinador, amb vincle a la seva pàgina corporativa, durant 1 any en un espai destacat de la pàgina inicial de la plataforma + tot l'anterior

  > 00 Cofinançadors
 • Aportant € 1.000

  Reconeixement patrocinador PLATINUM i +

  Recompensa adreçada a empreses, organitzacions o associacions que vulguin patrocinar el projecte The Trampoline. Publicació del logo del patrocinador, amb vincle a la seva pàgina corporativa, durant 2 anys en un espai destacat de la pàgina inicial de la plataforma + tot l'anterior

  > 00 Cofinançadors

Sobre aquest projecte

Plataforma virtual adreçada a impulsar projectes professionals a través del treball col•laboratiu.

Necessitats Infraestructura Mínim Òptim
Producció de la plataforma web
Programació web HTML SEO: - Maquetació i programació de la interfície - Base de dades online i eines de gestió de la base de dades - Implementació en suport multiplataforma - Connexió amb passarel·la de pagament Desenvolupament i implementació del gestor de continguts i dels mòduls de back-office Allotjament web en servidor dedicat
€ 5.200
Optimització de les eines de gestió de projectes i de l'ús en dispositius mòbils
Optimització de les eines de comunicació i gestió dels equips de treball usuaris de la plataforma: - Dotar la plataforma de les eines de gestió de projectes òptimes, implementant accessos a espais privats dins de serveis externs de gestió de projectes on-line. Optimització de la plataforma per a funcionament en dispositius mòbils
€ 2.180
Necessitats Tasca Mínim Òptim
Comissió import mínim
Comisión de prestació de serveis de Goteo.org: 8% de l'import mínim i comissió de prestació bancaria (0.8% de cada aportació).
€ 787
Comissió import màxim
Comissió de prestació de serveis de Goteo.org: 8% de l'import màxim i comissió de prestació bancaria (0.8% de cada aportació).
€ 316
Necessitats Material Mínim Òptim
Adquisició i lliurament de recompenses materials import mínim
Adquisició i enviament de les recompenses materials import mínim: 200 samarretes + 25 tasses de The Trampoline
€ 1.100
Adquisició i lliurament de recompenses materials import màxim
Adquisició i enviament de les recompenses materials import mínim: 50 samarretes + 10 tasses de The Trampoline
€ 350
Total € 7.087 € 9.933
Imprescindible
Addicional

Informació general

THE TRAMPOLINE és una plataforma web adreçada a impulsar projectes professionals (culturals, artístics, tecnològics...) a través del treball col·laboratiu.

En l’actualitat, hi ha molts professionals independents que intenten impulsar projectes empresarials propis però es troben mancats dels recursos econòmics necessaris per a contractar els professionals o els serveis complementaris necessaris per a poder-los materialitzar, per a formar l’equip de treball complet.

La nostra plataforma facilitarà a aquests professionals amb un projecte clar i definit l’oportunitat d’establir associacions col·laboratives, en règim de partenariat, amb professionals complementaris per tal de dur-los a terme.

Descripció del projecte. Característiques, fortaleses i diferencials.

L’objectiu de The Trampoline és promoure i facilitar el contacte entre professionals de diverses disciplines amb perfils complementaris per tal que puguin constituir equips de treball al màxim d'autosuficients i capaços de dur a terme projectes concrets.

No es basa en relacions econòmiques, ningú paga a ningú, sinó que cadascú aporta el seu treball. La nostra plataforma és, per tant, un punt de trobada de professionals amb inquietuds o interessos comuns, i no tant un espai per a la cerca de proveïdors i de clients, ni un portal per trobar feina.

El nucli de les interaccions dins de la plataforma el constituïran els projectes, seran els protagonistes principals, a partir dels quals es bastiran la resta de continguts i serveis.

El portal s’organitzarà a partir de diverses seccions, algunes presents (mostrant només part del contingut de la secció) ja al portal públic i d’altres accessibles tan sols, previ registre, des de la part privada, on a més es mostra el contingut complet de totes les seccions:

• tauler de projectes (part pública i part privada)
• tauler d'idees (part pública i part privada)
• informacions d’interès per a emprenedors (part pública i part privada)
• recursos d’interès per a emprenedors (part pública i part privada)
• tauler d’exposició de projectes amb la marca de la plataforma (part pública i part privada)
• vídeos d’experiències relacionades amb l’empreneduria (part pública i part privada)
• Condicions d’ús de la plataforma (part pública i part privada)
• llistat de professionals categoritzats per àmbits (només a la part privada)
• espais virtuals privats destinats a cada projecte, per a l'intercanvi d'informació i de fitxers entre els membres de l'equip (només a la part privada)

Des de The Trampoline es promouran les pràctiques ètiques i orientades al bé comú entre els usuaris de la plataforma, que hauran de subscriure un document de bones pràctiques per a la interacció dins la plataforma. Els administradors vetllaran perquè aquestes pràctiques es duguin a terme.

slide4-def-esp.jpg

Motivació i a qui va dirigit el projecte

Els projectes als quals The Trampoline vol donar aixopluc poden ser de tots els àmbits: arts visuals, plàstiques, audiovisuals, escèniques...; videojocs, portals web, apps...; productes i projectes editorials; arquitectura, disseny... Etc.

Els professionals que podran registrar-se i formar part de la plataforma seran tots els professionals i petites empreses l’activitat dels quals estigui directament relacionada amb aquest tipus de projectes: creatius (guionistes, il·lustradors, músics, disenyadors...), tècnics (programadors, realitzadors, tècnics de so...) i proveïdors de serveis (gestors, comercials, community managers...) sempre i quan busquin realitzar la seva aportació col·laborativament, treballant en associació amb la resta d’impulsors, i no com a proveïdors remunerats.

slide2-def-esp.jpg

Objectius

L’objectiu de la plataforma The Trampoline és impulsar projectes en la seva fase inicial, mentre es constitueix el grup de professionals necessari per a dur-lo a terme.

La plataforma se situa entre les entitats que treballen per al bé comú. Es fomenten la creativitat, la col·laboració, el treball en xarxa, l'intercanvi d'informació i coneixements, la corresponsabilitat i la transparència en els acords que es puguin establir entre els seus membres.

slide1-def-esp.jpg

Experiència prèvia i equip

The Trampoline és una organització sense ànim de lucre: no té com a objectiu obtenir guanys econòmics, tan sols poder donar el servei descrit i que les tasques professionals de gestió i manteniment de la plataforma i els serveis contractats a tercers puguin ser autofinançats per la mateixa plataforma.

L'equip promotor inicial de The Trampoline som Vilma Masdevall, Ramon Moragrega i Jose Saco, tres professionals amb una llarga trajectòria com a freelancers del sector editorial i audiovisual. Actualment, com a Jotasaki (Jose) i com a Estudi Kalimba (Vilma i Ramon) estem desenvolupant amb partners diversos projectes propis de la manera col·laborativa que pretén impulsar The Trampoline. És el model que a nosaltres ens ha permés i ens permet portar a terme els nostres projectes professionals, i hi creiem fermament.

Estudi Kalimba és membre de Cookingirona, un col·lectiu de professionals i microempreses que, a més de gestionar cooperativament un espai de treball compartit, treballa per generar i promoure tot tipus d'iniciatives creatives, culturals i/o socials amb esperit col·laboratiu. The Trampoline ha esdevingut un projecte que Cookingirona assumeix com a propi i al qual aboca tota la seva capacitat d'organització, gestió i comunicació.

Compromís social