Un parc, un pati, un espai per florir

El Milà, Tarragona, España
Finançat el 18 / 08 / 2017
Cofinançat!
Obtingut
€ 11.983
Mínim
€ 10.960
Òptim
€ 16.640
147 Cofinançadors
Aportant € 3
Campanya recta final

Agraïment a tots els nostres seguidors per ajudar-nos a arrribar a la meta

> 10 Cofinançadors
Aportant € 12
El nostre més profund agraïment

El nostre més profund agraïment

> 14 Cofinançadors
Aportant € 20
Agraïment + Menció a la web El Submarí Lila

El nostre més profund agraïment + esment del teu nom a la llista d’agraïments al web de El Submarí Lila (si estàs d’acord en aparèixer-hi).

> 18 Cofinançadors
Aportant € 30
Llibre Oliveres el dia a dia (format digital)

Llibre de la cooperativa Submarí Lila: "Oliveres el dia a dia" en format electrònic + esment del teu nom a la llista d’agraïments al web de El Submarí Lila, www.submarilila.cat (si estàs d’acord en aparèixer-hi).

> 20 Cofinançadors
Aportant € 50
LLIBRE: OLIVERES, EL DIA A DIA

Llibre: "Oliveres, el dia a dia". Primera edició, de la col·lecció pedagògica de la cooperativa Submarí Lila, Fragments d'atenció + esment del teu nom a la llista d’agraïments al web de El Submarí Lila (si estàs d’acord en aparèixer-hi).

> 36 Cofinançadors
Aportant € 100
Invitació a la festa d'inauguració de la Zona verda i patis

Invitació a la festa d'inauguració de la Zona verda i patis + Llibre de la cooperativa Submarí Lila: "Oliveres el dia a dia" en format electrònic + esment del teu nom a la llista d’agraïments al web de El Submarí Lila, www.submarilila.cat (si estàs d’acord en aparèixer-hi).

> 16 Cofinançadors
Aportant € 100
Invitació per venir a passar un dia lectiu a l'escola

Invitació per venir a passar un dia lectiu a l'escola + Llibre de la cooperativa Submarí Lila: "Oliveres el dia a dia" en format electrònic + esment del teu nom a la llista d’agraïments al web de El Submarí Lila, www.submarilila.cat (si estàs d’acord en aparèixer-hi).

> 03 Cofinançadors
Aportant € 150
INVITACIÓ PER VENIR A PASSAR UN DIA LECTIU A L'ESCOLA + INVITACIÓ A LA FESTA D'INAUGURACIÓ DE LA ZONA VERDA I PATIS

Invitació per venir a passar un dia lectiu a l'escola + Invitació a la festa d'inauguració de la Zona verda i patis.

> 07 Cofinançadors
Aportant € 500
Mecenes

Invitació per venir a passar un dia lectiu a l'escola + Invitació a la festa d'inauguració de la Zona verda i patis + el teu logotip com a patrocinador en les jornades pedagògiques AMB MIRADA ATENTA Submarí Lila 2018

> 00 Cofinançadors
Aportant € 1.000
Formació pedagògica al Submarí Lila

Invitació per venir a passar un dia lectiu a l'escola + Invitació a la festa d'inauguració de la Zona verda i patis + el teu logotip com a patrocinador en les jornades pedagògiques AMB MIRADA ATENTA Submarí Lila 2018 + 2 entrades gratuïtes (per a professionals) + 2 entrades gratuïtes (familiar) en les jornades pedagògiques AMB MIRADA ATENTA Submarí Lila 2018

> 01 Cofinançadors

Sobre aquest projecte

Projecte co-creatiu de disseny i millora dels espais exteriors del projecte Submarí Lila i el poble d'El Milà.
Infraestructura Mínim Òptim
Zona comunitària (Parc) 6 Taules de pícnic de fusta
Taules de pícnic estàndard de fusta de diferents mides, amb bancs adjunts.
€ 1.000
ZONA COMUNITÀRIA (PARC) Caseta de fusta a l’arbre
Estructura de fusta per a instal·lar damunt d'un garrofer . Inclou transport, instal·lació i homologació
€ 1.200
Cirerers (espai infants de 3 a 5 anys) Obertura del mur, construcció i col·locació d’una porta
Es vol afavorir l’amplitud de visió cap al bosc adjacent a l’escola obrint l'accés del darrere. Cal tirar la paret a terra i instal·lar-hi una nova porta
€ 1.990
Cirerers (espai infants de 3 a 5 anys) Cabana de fusta
Cabana a mode de tipi transitable per la coberta, amb elements psicomotrius a les parets laterals
€ 1.500
CIRERERS (ESPAI DE 3 A 5 ANYS) Llosses
Per fer passeres sobre la coberta vegetal. Utilitzarem pedra d'Alcover
€ 500
CIRERERS (ESPAI DE 3 A 5 ANYS) Pèrgola i zona d’umbracle
Estructura de fusta de forma rodona i vela triangular per protegir els infants del sol. La seva instal·lació es farà a un dels accessos de la sala de psicomotricitat
€ 150
ALZINA (ESPAI DE 6 A 12 ANYS) Recollida d’aigües pluvials
Instal·lació d'un sistema de recollida d'aigües pluvials per al seu aprofitament pel reg. La teulada ja disposa de canalera, només cal instal·lar les baixants i dos dipòstits d'1m3
€ 210
ALZINA (ESPAI DE 6 A 12 ANYS) Estructura de fusta
Gran estructura de fusta que permeti enfilar-s'hi damunt, amb elements psicomotrius per a accedir-hi i que alhora permeti amagar-s'hi a sota
€ 1.600
Despeses derivades del transport
Gasolina de les anades i vingudes per comprar i transportat el material per la remodelació: grava, fusta.
€ 200
Tasca Mínim Òptim
ZONA COMUNITÀRIA (PARC) Conjunt de vegetació autòctona d’arbres i plantes aromàtiques
Disseny de dos espais diferents amb vegetació autòctona. Per una banda zona d'ombratge amb diversos arbres. Per l'altra jardí de papallones (amb plantes amb flor i aromàtiques)
€ 500
ZONA COMUNITÀRIA (PARC)
Jornades participatives de treball comunitari (preu per a organitzar la jornada i les manutencions, la mà d'obra es posa de forma voluntària)
€ 70
CIRERERS (ESPAI DE 3 A 5 ANYS) Coberta vegetal
Sembra de coberta vegetal al terra del pati
€ 180
CIRERERS (ESPAI DE 3 A 5 ANYS) Preses d’escalada
Zona per la pràctica de l’escalada en horitzontal
€ 80
CIRERERS (ESPAI DE 3 A 5 ANYS) Hores de feina
Jornades participatives de treball comunitari (preu per a organitzar la jornada i les manutencions, la mà d'obra es posa de forma voluntària)
€ 130
ALZINA (ESPAI DE 6 A 12 ANYS) Bassa per amfibis
Construcció d'una petita bassa amb vegetació i amfibis. Cal realitzar el forat, impermeabilitzar, construir un filtre de zeolita i instal·lar una bomba d’aigua per afavorir-ne l'oxigenació
€ 240
ALZINA (ESPAI DE 6 A 12 ANYS) Millora del compostador actual
Refer el compostador actual, canviar les fustes i col·locar-hi una porta superior
€ 20
ALZINA (ESPAI DE 6 A 12 ANYS) Vegetació
Túnels amb avellaners Coberta d’heura de l’edifici (façana est) Enjardinament zona lateral Enjardinament zona frontal Elements per balcons i columnes
€ 390
ALZINA (ESPAI DE 6 A 12 ANYS) Hores de treball
Jornades participatives de treball comunitari (preu per a organitzar la jornada i les manutencions, la mà d'obra es posa de forma voluntària)
€ 130
ZONA COMUNITÀRIA (PARC)
Jornades participatives de treball comunitari (preu per a organitzar la jornada i les manutencions, la mà d'obra es posa de forma voluntària)
€ 500
CIRERERS (ESPAI DE 3 A 5 ANYS) cabana de fusta
Si disposem de més pressupost, farem una cabana de fusta més gran i amb més elements psicomotrius laterals
€ 2.900
CIRERERS (ESPAI DE 3 A 5 ANYS) HORES DE FEINA
Jornades participatives de treball
€ 400
ALZINA (ESPAI DE 6 A 12 ANYS) Circuit d’aigua
Construcció d'un circuit de transport d’aigua entre dos grans recipients, espai per a experimentació
€ 420
ALZINA (ESPAI DE 6 A 12 ANYS) Racó de música
Disseny d'un racó per a l'experimentació musical a l'exterior. Disposició de diversos elements sonors suaus, tubs de PVC, fustes, metalls, i diverses baquetes al llarg d'una paret lateral de l'escola
€ 220
ALZINA (ESPAI DE 6 A 12 ANYS) Cuineta exterior adjacent al sorral
Millora d'un racó del sorral on els infants hi guarden els elements d'experimentació amb l'aigua. Construcció d'una cuineta exterior dotada amb pica i espai per a tot aquest material
€ 380
ALZINA (ESPAI DE 6 A 12 ANYS) Racó de troncs
Troncs de mida gran disposats de forma determinada en un racó del pati per a permetre el treball amb l'equilibri i poder ser, també, un espai de trobada i reunió
€ 460
ALZINA (ESPAI DE 6 A 12 ANYS) HORES DE FEINA
Jornades participatives de treball comunitari (preu per a organitzar la jornada i les manutencions, la mà d'obra es posa de forma voluntària)
€ 400
Material Mínim Òptim
CIRERERS (ESPAI DE 3 A 5 ANYS) Enfiladissa (Parra verge)
Es vol cobrir la pèrgola i el mur adjacent amb vegetació enfiladissa
€ 10
CIRERERS (ESPAI DE 3 A 5 ANYS) Plantes aromàtiques i plantes amb flor
S'utilitzaran passadissos de plantes aromàtiques per tal de delimitar espais, fer racons íntims i facilitar diversos accessos
€ 70
CIRERERS (ESPAI DE 3 A 5 ANYS) Hort vertical
Farem un hort vertical construït a base de palets, per tal de maximitzar l'espai disponible per a plantar i aprofitar tota una paret del pati
€ 50
Alzina (espai on hi ha els infants de 6 a 12 anys) Ampliació i condicionament de l’hort
Construcció d'un espai d'hort, i aportació de terra per a aquesta ampliació i per l’hort actual
€ 65
ALZINA (ESPAI DE 6 A 12 ANYS) Taules de pic-nic
Quatre taules de pícnic bàsiques, dues de grans i dues de mitjanes, amb bancs adjacents per a permetre el treball a l'espai exterior
€ 600
Grava per anivellar la zona exterior
Anivellar el final de l'escala d'accés, on hi ha un esglaó massa alt. Es farà un baixada progressiva amb grava i argila
€ 15
Material de ferreteria variat per a les estructures
Claus, femelles, angles, cargols.
€ 60
Total € 10.960 € 16.640
Imprescindible
Addicional

Informació general

El Submarí Lila és un projecte d’educació respectuosa iniciat el 2008 per un grup d'educadors i famílies, a la comarca del Baix Camp. Actualment ofereix les etapes educatives d'educació infantil i primària. Constituït des del 2013 com cooperativa mixta d’ensenyament, a dia d'avui compta amb 82 infants i 154 socis. Com a cooperativa autogestionada i sense afany de lucre, el projecte es va traslladar el curs 2014-15 a la població d'El Milà, a l'Alt Camp, perseguint entre d'altres coses, l'homologació de l'escola de primària (2014 – 2015)

El trasllat a la nova ubicació i l'homologació han suposat múltiples inversions per tal d'adequar els espais disponibles a la nostra manera d'entendre l'educació. Entre elles hi ha hagut la construcció d'una nova aula de primària, la millora permanent de les instal·lacions, i – una de les més fonamentals- l'adequació dels espais exteriors. Totes aquestes tasques s'han realitzat de forma col·lectiva, amb el suport de moltes hores de voluntariat per part dels membres de la cooperativa.

La necessitat de dignificar els patis de cada un dels espais educatius del projecte va topar amb la realitat d'un poble amb escassos recursos econòmics i un parc públic ple de possibilitats. D'aquí que, en converses amb l'Ajuntament d'El Milà, es va arribar a l'acord de treballar plegats per a satisfer les necessitats convergents del poble i el projecte, per tal d’enriquir el parc públic, així com realitzar millores en els patis d'infantil i primària.

Fruit d'aquesta col·laboració ha nascut el projecte "Un parc, un pati, un espai per florir", el qual ha donat lloc a un procés participatiu entre infants, educadors, famílies i l'ajuntament d'El Milà per a la co-creació d'un pati-zona verda públics per al poble, integrats en el projecte d'escola.

Descripció del projecte. Característiques, fortaleses i diferencials.

El Submarí Lila som una cooperativa mixta d'ensenyament que treballem en base a un projecte d’educació infantil i primària respectuosa. Dins d'aquest projecte educatiu estem en procés de creixement i ens hem trobat amb la necessitat de millorar i adequar els espais exteriors de l'escola d'infantil i primària, així com la zona verda del poble on estem instal·lats, El Milà.

Ens hem proposat, doncs, millorar tots els espais exteriors del projecte i el parc del poble per tal de maximitzar-ne el seu ús pedagògic, mediambiental, psicomotriu, lúdic i d'espai de trobada de la cooperativa.

Per aquest motiu entre totes les persones que formem la comunitat educativa (infants, famílies, educadors i ajuntament del poble) hem engegat el projecte participatiu de co-creació d'espais exteriors “Un parc, un pati, un espai per florir".

A l’hora de desplegar aquest projecte, ens hem inspirat en la Guia pràctica per co-crear a l’escola de Lluís Sabadell Artiga. Tot seguit, detallem les fases que hem previst:

 1. Disseny del procés Tercer trimestre curs 15-16
 2. Conèixer Tercer trimestre curs 15-16 i primer trimestre del curs 16-17
 3. Co-crear Segon trimestre del curs 16-17
 4. Construir i plantar Tercer trimestre del curs 16-17, estiu 2017 i primer trimestre del curs 17-18
 5. Celebrar Final del primer trimestre del curs 17-18

  Actualment ens trobem a la fase 4. El projecte ha estat co-creat i dissenyat a través d'un procés participatiu entre els infants, les famílies, els educadors i l'Ajuntament d'El Milà.
  El procés del projecte, tan important com els resultats, ha complert els objectius marcats en el disseny del mateix:
  Donar veu i vot a totes les persones de la comunitat educativa de la cooperativa i del poble d'El Milà
  Implicar a tota la comunitat (infants, famílies, equip educatiu i ajuntament) en el procés de co-creació
  Generar un procés democràtic, participatiu i solidari, adaptat a les necessitats i possibilitats (físiques, emocionals i cognitives) de tots els col·lectius que n'han format part
  Vetllar per a que la sostenibilitat i l'ecologia siguin elements transversals de tot el projecte.
  Dotar els espais del projecte de més mobiliari pedagògic i de joc
  Enriquir la biodiversitat dels espais exteriors
  Aconseguir un compromís compartit entre cooperativa i ajuntament, l'apadrinament de la Zona Verda d'El Milà.

Motivació i a qui va dirigit el projecte

La motivació del projecte “Un parc, un pati, un espai per florir” neix de la necessitat de dotar els espais exteriors del Submarí Lila de mobiliari pedagògic i de joc que faciliti el desenvolupament dels infants del projecte. Així mateix, existeix també la necessitat d'enriquir la biodiversitat dels espais naturals, per tal de convertir-los en ecosistemes que permetin el coneixement i la cura de la natura per part de tots els membres de la cooperativa.
Tant el procés com els resultats d'aquest projecte van dirigits a tota la comunitat, ja que la millora dels espais dins i fora de l'escola són un benefici per al gaudi col·lectiu.

Objectius

Per tal de completar totes les fases del nostre projecte ens cal disposar d'un volum d'ingressos que ens permetin la compra de material educatiu, de joc i d'elements vegetals. Totes les hores de disseny i treball són gratuïtes, ja que les posem els participants del projecte de forma voluntària, però ens cal comprar tot allò que us detallem a continuació.
Per tal de fer més entenedor el que necessitem, hem desglossat el pressupost en dues fites que ens agradaria assolir, una primera engloba el que seria el mínim indispensable que hauria de tenir l’espai exterior des del nostre punt de vista i una altra engloba l’òptim on estaria inclòs tot el que ens imaginem a dia d’avui.

Experiència prèvia i equip

Des dels inicis del nostre projecte l'any 2008, treballem en contacte diari amb la natura. Aprenem amb els infants a cuidar-la i respectar-la mitjançant el treball quotidià, les sortides i els tallers de natura. Aquest és un dels pilars del nostre projecte educatiu, i una prioritat per part del nostre equip educatiu.
Des del curs 2014-2015 tenim una Comissió d'Ecologia i Sostenibilitat formada per famílies de la cooperativa que vetlla per la qualitat mediambiental de totes les activitats i materials del projecte.
Des del 2008 realitzem als espais exteriors de totes les etapes educatives un espai d'hort, on treballem tots aquests valors, i des d'on ja estem establint un compromís per enriquir pedagògicament els nostres espais exteriors. Aquesta tasca continuada ens va valdre el curs passat el Premi "Escola, Agricultura i Alimentació ecològica" organitzat per la Generalitat de Catalunya i l’Associació Vida Sana. Els diners d'aquest guardó els hem destinat al desplegament del present projecte i a l'execució de les tres primeres fases.

Compromís social