Arquitecturas Colectivas

Aportant € 10
Guía para la activación de espacios
Versión digital autoimprimible de todas las guías editadas por AACC sobre los aspectos jurídicos de la activación ciudadana de espacios: Inmuebles en desuso / Solares / Espacio público / Azoteas + Tu nombre en la lista de cofinanciadores en arquitecturascolectivas.net
> 41 Cofinançadors
Aportant € 25
Guía impresa para activación de espacios
Versión impresa de las guías editadas por AACC sobre los aspectos jurídicos de la activación ciudadana de espacios: Inmuebles en desuso / Solares / Espacio público / Azoteas + Versión digital autoimprimible de las guías + Tu nombre en la lista de cofinanciadores en arquitecturascolectivas.net
> 47 Cofinançadors
Aportant € 35
Juego Modulark
Juego de cartas didáctico que permite experimentar formas de creación y autogestión a través de elementos arquitectónicos, energéticos, de soporte vital y otros factores (versión original en catalán). Con una dinámica particular y relaciones de código abierto entre los jugadores, puedes diseñar y compartir un proyecto a partir de lo que la vida (la partida de cartas) te ofrece. El azar y tu habilidad estratégica serán determinantes para llegar a poder vivir y producir. Más info en http:/modulark.net + Versión digital autoimprimible de las guías editadas por AACC sobre los aspectos jurídicos de la activación ciudadana de espacios + Tu nombre en la lista de cofinanciadores en arquitecturascolectivas.net
> 17 Cofinançadors
Aportant € 75
Libro Arquitecturas Colectivas
Libro de Arquitecturas Colectivas publicado por Vibok Works + Versión impresa de una de las guías editadas por AACC sobre los aspectos jurídicos de la activación ciudadana de espacios: Inmuebles en desuso / Solares / Espacio público / Azoteas + Versión digital autoimprimible de las guías + Tu nombre en la lista de cofinanciadores en arquitecturascolectivas.net
> 06 Cofinançadors
Aportant € 95
Pack libro y juego
Libro de Arquitecturas Colectivas publicado por Vibok Works + Juego de cartas Modulark para experimentar formas de creación y autogestión a través de elementos arquitectónicos, energéticos, de soporte vital y otros factores + Versión impresa de una de las guías editadas por AACC sobre los aspectos jurídicos de la activación ciudadana de espacios: Inmuebles en desuso / Solares / Espacio público / Azoteas + Versión digital autoimprimible de las guías + Tu nombre en la lista de cofinanciadores en arquitecturascolectivas.net
> 03 Cofinançadors
Aportant € 200
Presentación AACC
Sesión explicativa de las características y la historia de la red Arquitecturas Colectivas + Versión impresa de una de las guías editadas por AACC sobre los aspectos jurídicos de la activación ciudadana de espacios: Inmuebles en desuso / Solares / Espacio público / Azoteas + Versión digital autoimprimible de las guías + Tu nombre en la lista de cofinanciadores en arquitecturascolectivas.net. (Nota: Para localizaciones alejadas de las principales capitales de provincia del Estado Español deben considerarse aparte los gastos de desplazamiento).
> 01 Cofinançadors
Aportant € 400
Taller AACC
Taller sobre el funcionamiento de la herramienta ArquitecturasColectivas.net + Versión impresa de una de las guías editadas por AACC sobre los aspectos jurídicos de la activación ciudadana de espacios: Inmuebles en desuso / Solares / Espacio público / Azoteas + Versión digital autoimprimible de las guías + Nombre de la entidad convocante en la lista de cofinanciadores en arquitecturascolectivas.net (Nota: Este taller será impartido por los propios desarrolladores de la herramienta, pero será necesaria la incorporación de gastos de desplazamientos y/o dietas para localizaciones fuera de Cataluña).
> 02 Cofinançadors

Sobre aquest projecte

Arquitectures Col·lectives és una xarxa de persones i col·lectius interessats en la construcció participativa de l'entorn urbà. Volem ampliar i millorar les eines que donen suport a aquesta xarxa perquè arribi molt més enllà!
Tasca Mínim Òptim
Reorganización y aportación de contenidos
Últimos retoques en el sistema de edición de noticias y convocatorias. Recopilar y editar documentación 'histórica' de la red para nutrir el apartado de descripción de la red. Mejor integración de las guías para activación de espacios y de otros manuales editados por la red.
€ 1.100
Perfeccionamiento del interfaz
Revisión de las características gráficas y de navegabilidad del interfaz. Adaptación a la versión más reciente de Drupal. Proveer de herramientas para publicar de forma sencilla en diversas redes sociales.
€ 1.600
Herramientas de comunicación y contacto
Integración de herramientas de contacto y comunicación entre usuari+s y con el resto del mundo. Integración de un gestor de envío de newsletter que servirá para mandar un boletín de las noticias publicadas en AACC a todos sus usuari+s y a aquell+s que, aunque no lo sean, opten por suscribirse al mismo.
€ 600
Mejoras en el colaboratorio
Mejorar la usabilidad de los grupos de trabajo: Hacer que el uso de esta herramienta sea fácil, intuitiva y sencilla. Se integrarán nuevas utilidades y se preparará un sistema ágil de visualización de la actividad de los grupos.
€ 1.200
Utilidades básicas de mapeo e inventario
Versión básica de herramientas de geolocalización y de inventario de recursos integradas en el gestor de contenidos.
€ 1.600
Utilidades avanzadas de mapeo y gestión de recursos
Utilidades avanzadas de geolocalización. Desarrollo de un sistema propio de mapeo colaborativo. Desarrollo de una potente herramienta de inventario, intercambio y gestión de materiales.
€ 2.900
Total € 6.100 € 9.000
Imprescindible
Addicional

Informació general

Arquitectures Col·lectives és una xarxa de persones i col·lectius interessats en la construcció participativa de l'entorn urbà.

Aquesta xarxa proporciona un marc instrumental per a la col·laboració en diferents tipus de projectes i iniciatives. Des dels seus inicis en 2007, la xarxa ha anat creixent mitjançant les aportacions de diversos agents, com habitants inquiet@s i activistes urbans, alumnes i docents, artistes i gestors culturals, paisatgistes i ecologistes, urbanistes i arquitectes, politòlegs i juristes, antropòlegs i sociòlegs, intrusos i cooperativistes..., en definitiva, un ampli ventall d'éssers humans, veïnes al cap i a la fi, amb ganes de sentir un xic més proper el mitjà que habitem.

Enmig d'aquesta aventura compartida ens vam adonar de la necessitat de crear un lloc al que sempre poguéssim recórrer per a comunicar els nostres projectes, les coses que ens interessen i on poguéssim establir espais per al treball en col·laboració. Així va néixer ArquitecturasColectivas.net, una eina de codi obert que pretén condensar en una localització concreta aquelles aplicacions que puguin afavorir la creativitat compartida en matèria urbana.

Un lloc de trobada, difusió i aprenentatge obert a qualsevol.

Descripció del projecte. Característiques, fortaleses i diferencials.

ArquitecturasColectivas.net és una plataforma que proporciona espais per a la difusió de continguts i eines per al treball en col·laboració.

Per a usar-la només cal registrar-se, i per a això només cal introduir l'adreça de correu i un nom. La informació que s'introduïx en la web no s'utilitza per a cap altra fi que la identificació de la procedència dels continguts i la prestació d'un cert suport tècnic.

És, entre altres coses, un canal de comunicació auto-editable sobre notícies i activitats relacionades amb la construcció participativa de l'hàbitat, on tot el món pot pujar notícies, convocatòries o vídeos, amb l'única condició que mantinguin una relació temàtica amb els eixos de treball de la xarxa Arquitectures Col·lectives.

Com instrumental per a la col·laboració es proporciona la possibilitat d'organitzar-se en grups de treball que poden ser creats i gestionats per qualsevol usuari@ de la xarxa. Aquests grups trien de manera independent la mesura que es relacionen amb la resta de la xarxa així com la introducció de nous membres, la creació de continguts en forma col·laborativa, gestió i emmagatzematge d'arxius, etc.

L'eina es completa amb la publicació de recursos d'interès general, tals com guies pràctiques en el sentit tècnic o jurídic. Així mateix s'estan implementant sistemes de comunicació entre usuari@s, tals com xats o llistes de correu.

Motivació i a qui va dirigit el projecte

ArquitecturasColectivas.net neix de la voluntat de connectar a aquelles persones que compartim l'interès comunament i la construcció de l'entorn urbà d'una manera plural i participada.

Davant l'actual dispersió d'eines per a la publicació i la col·laboració, i sent moltes d'aquestes productes de programari propietari en els quals, en la nostra opinió, no es respecten suficientment els drets individuals, proposem un espai en el qual trobar de forma integrada una sèrie d'eines que possibiliten el treball col·laboratiu.

– Instrumental evolutiu: treballar amb utilitats pròpies que generin formes de treball adaptables a necessitats diverses i canviants.

– Autonomia tecnològica: construir eines autònomes que no depenguin d'interessos i capitals privats. Per a això ens donem suport sobre muscles de gegants, usant sistemes lliures com Drupal, Php i OpenLayers, amb el que voldríem contribuir al seu creixement futur.

– No facilitar les dades de l@s usuari@s a empreses que puguin usar-los amb fins comercials.

– Publicar el nostre treball amb llicències lliures, de manera que passi a formar part d'un procomú aprofitable per tercers.

Objectius

Arquitecturascolectivas.net es planteja i desenvolupa com un sistema d'habilitats orgànic, subjecte a la seva pròpia evolució a partir de les experiències de l@s usuari@s.

La nostra meta és ampliar la plataforma, introduint les millores que van sorgint d'aquestes experiències i satisfent les necessitats que es creen a partir del seu ús compartit.

Necessitem desenvolupar l'eina de mapeig i geolocalització, la comunicació entre usuari@s de la xarxa, la interacció i facilitat d'ús de cadascuna de les seves parts i les demandes concretes dels grups de treball, així com completar alguns dels continguts estàtics que la conformen.

Convertir ArquitecturasColectivas.net en una eina millor i més fàcil, i en un canal de comunicació autogestionat, atractiu i actualitzat que sigui referent en temes relacionats amb formes col·laboratives de construir i millorar el territori.

Experiència prèvia i equip

Més de cinc anys d'activitat col·laborativa en el context de la xarxa Arquitectures Col·lectives, promovent i organitzant trobades, projectes de transformació urbana, investigació, creació i difusió d'eines de empoderament social.

Cada vegada som més les persones implicades en el desenvolupament de ArquitecturasColectivas.net, encara que de moment l'equip permanent ho componem David Juárez, Edgar Saumell, Eliseu Arrufat i Gorka Rodriguez (col·lectius Straddle3, LaCol i Zaramari Hiri Ekologia). També hi han hagut aportacions importants per part de Sergio Moreno (Hackitectura), Alejandro Bonasso (Recetas Urbanas), Unai Reglero (Kunstainer), entre d'altres.

Compromís social