Arquitecturas Colectivas

Aportant £ 9

Guía per a activació d'espais

Versió digital autoimprimible de totes les guies editades per AACC sobre els aspectes jurídics de l'activació ciutadana d'espais: Immobles en desús / Solars / Espai públic / Terrats + El teu nom a la llista de cofinançadors/es a arquitecturascolectivas.net

> 41 Cofinançadors

Aportant £ 22

Guia impresa per a activació d'espais

Versió impresa de les guies editades per AACC sobre els aspectes jurídics de l'activació ciutadana d'espais: Immobles en desús / Solars / Espai públic / Terrats + Versió digital autoimprimible de les guies + El teu nom a la llista de cofinançadors/es a arquitecturascolectivas.net

> 47 Cofinançadors

Aportant £ 30

Joc Modulark

Joc de cartes didàctic que permet experimentar formes de creació i autogestió a través d'elements arquitectònics, energètics, de suport vital i altres factors (versió original en català). Amb una dinàmica particular i relacions de codi obert entre els jugadors, pots dissenyar i compartir un projecte a partir del que la vida (la partida de cartes) t'ofereix. L'atzar i la teva habilitat estratègica seran determinants per arribar a poder viure i produir. Més info a http:/modulark.net + Versió digital autoimprimible de les guies editades per AACC sobre els aspectes jurídics de l'activació ciutadana d'espais + El teu nom a la llista de cofinançadors/es a arquitecturascolectivas.net

> 17 Cofinançadors

Aportant £ 65

Llibre Arquitectures Col·lectives

Llibre d'Arquitectures Col·lectives publicat per Vibok Works + Versió impresa d'una de les guies editades per AACC sobre els aspectes jurídics de l'activació ciutadana d'espais: Immobles en desús / Solars / Espai públic / Terrats + Versió digital autoimprimible de les guies + El teu nom a la llista de cofinançadors/es a arquitecturascolectivas.net

> 06 Cofinançadors

Aportant £ 82

Pack llibre i joc

Llibre d'Arquitectures Col·lectives publicat per Vibok Works + Joc de cartes Modulark per experimentar formes de creació i autogestió a través d'elements arquitectònics, energètics, de suport vital i altres factors + Versió impresa d'una de les guies editades per AACC sobre els aspectes jurídics de l'activació ciutadana d'espais: Immobles en desús / Solars / Espai públic / Terrats + Versió digital autoimprimible de les guies + El teu nom a la llista de cofinançadors/es a arquitecturascolectivas.net

> 03 Cofinançadors

Aportant £ 173

Presentació AACC

Sessió explicativa de les característiques i la història de la xarxa Arquitectures Col·lectives + Versió impresa d'una de les guies editades per AACC sobre els aspectes jurídics de l'activació ciutadana d'espais: Immobles en desús / Solars / Espai públic / Terrats + Versió digital autoimprimible de les guies + El teu nom a la llista de cofinançadors/es a arquitecturascolectivas.net () Nota: Per a localitzacions allunyades de les principals capitals de província de l'Estat Español han de considerar-se aparti les despeses de desplaçament

> 01 Cofinançadors

Aportant £ 346

Taller AACC

Taller sobre el funcionament de l'eina ArquitecturasColectivas.net + Versió impresa d'una de les guies editades per AACC sobre els aspectes jurídics de l'activació ciutadana d'espais: Immobles en desús / Solars / Espai públic / Terrats + Versió digital autoimprimible de les guies + Menció de l'entitat convocant a la llista de cofinançadors/es a arquitecturascolectivas.net () Nota: Aquest taller serà impartit pels propis desenvolupadors de l'eina, però serà necessària la incorporació de despeses de desplaçaments i/o dietes per a localitzacions fora de Catalunya

> 02 Cofinançadors

Sobre aquest projecte

Arquitectures Col·lectives és una xarxa de persones i col·lectius interessats en la construcció participativa de l'entorn urbà. Volem ampliar i millorar les eines que donen suport a aquesta xarxa perquè arribi molt més enllà!

Necessitats Tasca Mínim Òptim
Reorganización y aportación de contenidos
Últimos retoques en el sistema de edición de noticias y convocatorias. Recopilar y editar documentación 'histórica' de la red para nutrir el apartado de descripción de la red. Mejor integración de las guías para activación de espacios y de otros manuales editados por la red.
£ 951
Perfeccionamiento del interfaz
Revisión de las características gráficas y de navegabilidad del interfaz. Adaptación a la versión más reciente de Drupal. Proveer de herramientas para publicar de forma sencilla en diversas redes sociales.
£ 1,383
Herramientas de comunicación y contacto
Integración de herramientas de contacto y comunicación entre usuari+s y con el resto del mundo. Integración de un gestor de envío de newsletter que servirá para mandar un boletín de las noticias publicadas en AACC a todos sus usuari+s y a aquell+s que, aunque no lo sean, opten por suscribirse al mismo.
£ 519
Mejoras en el colaboratorio
Mejorar la usabilidad de los grupos de trabajo: Hacer que el uso de esta herramienta sea fácil, intuitiva y sencilla. Se integrarán nuevas utilidades y se preparará un sistema ágil de visualización de la actividad de los grupos.
£ 1,037
Utilidades básicas de mapeo e inventario
Versión básica de herramientas de geolocalización y de inventario de recursos integradas en el gestor de contenidos.
£ 1,383
Utilidades avanzadas de mapeo y gestión de recursos
Utilidades avanzadas de geolocalización. Desarrollo de un sistema propio de mapeo colaborativo. Desarrollo de una potente herramienta de inventario, intercambio y gestión de materiales.
£ 2,507
Total £ 5,274 £ 7,781
Imprescindible
Addicional

Informació general

Arquitectures Col·lectives és una xarxa de persones i col·lectius interessats en la construcció participativa de l'entorn urbà.

Aquesta xarxa proporciona un marc instrumental per a la col·laboració en diferents tipus de projectes i iniciatives. Des dels seus inicis en 2007, la xarxa ha anat creixent mitjançant les aportacions de diversos agents, com habitants inquiet@s i activistes urbans, alumnes i docents, artistes i gestors culturals, paisatgistes i ecologistes, urbanistes i arquitectes, politòlegs i juristes, antropòlegs i sociòlegs, intrusos i cooperativistes..., en definitiva, un ampli ventall d'éssers humans, veïnes al cap i a la fi, amb ganes de sentir un xic més proper el mitjà que habitem.

Enmig d'aquesta aventura compartida ens vam adonar de la necessitat de crear un lloc al que sempre poguéssim recórrer per a comunicar els nostres projectes, les coses que ens interessen i on poguéssim establir espais per al treball en col·laboració. Així va néixer ArquitecturasColectivas.net, una eina de codi obert que pretén condensar en una localització concreta aquelles aplicacions que puguin afavorir la creativitat compartida en matèria urbana.

Un lloc de trobada, difusió i aprenentatge obert a qualsevol.

Descripció del projecte. Característiques, fortaleses i diferencials.

ArquitecturasColectivas.net és una plataforma que proporciona espais per a la difusió de continguts i eines per al treball en col·laboració.

Per a usar-la només cal registrar-se, i per a això només cal introduir l'adreça de correu i un nom. La informació que s'introduïx en la web no s'utilitza per a cap altra fi que la identificació de la procedència dels continguts i la prestació d'un cert suport tècnic.

És, entre altres coses, un canal de comunicació auto-editable sobre notícies i activitats relacionades amb la construcció participativa de l'hàbitat, on tot el món pot pujar notícies, convocatòries o vídeos, amb l'única condició que mantinguin una relació temàtica amb els eixos de treball de la xarxa Arquitectures Col·lectives.

Com instrumental per a la col·laboració es proporciona la possibilitat d'organitzar-se en grups de treball que poden ser creats i gestionats per qualsevol usuari@ de la xarxa. Aquests grups trien de manera independent la mesura que es relacionen amb la resta de la xarxa així com la introducció de nous membres, la creació de continguts en forma col·laborativa, gestió i emmagatzematge d'arxius, etc.

L'eina es completa amb la publicació de recursos d'interès general, tals com guies pràctiques en el sentit tècnic o jurídic. Així mateix s'estan implementant sistemes de comunicació entre usuari@s, tals com xats o llistes de correu.

union-2-lowresr.jpg

Motivació i a qui va dirigit el projecte

ArquitecturasColectivas.net neix de la voluntat de connectar a aquelles persones que compartim l'interès comunament i la construcció de l'entorn urbà d'una manera plural i participada.

Davant l'actual dispersió d'eines per a la publicació i la col·laboració, i sent moltes d'aquestes productes de programari propietari en els quals, en la nostra opinió, no es respecten suficientment els drets individuals, proposem un espai en el qual trobar de forma integrada una sèrie d'eines que possibiliten el treball col·laboratiu.

– Instrumental evolutiu: treballar amb utilitats pròpies que generin formes de treball adaptables a necessitats diverses i canviants.

– Autonomia tecnològica: construir eines autònomes que no depenguin d'interessos i capitals privats. Per a això ens donem suport sobre muscles de gegants, usant sistemes lliures com Drupal, Php i OpenLayers, amb el que voldríem contribuir al seu creixement futur.

– No facilitar les dades de l@s usuari@s a empreses que puguin usar-los amb fins comercials.

– Publicar el nostre treball amb llicències lliures, de manera que passi a formar part d'un procomú aprofitable per tercers.

Objectius

Arquitecturascolectivas.net es planteja i desenvolupa com un sistema d'habilitats orgànic, subjecte a la seva pròpia evolució a partir de les experiències de l@s usuari@s.

La nostra meta és ampliar la plataforma, introduint les millores que van sorgint d'aquestes experiències i satisfent les necessitats que es creen a partir del seu ús compartit.

Necessitem desenvolupar l'eina de mapeig i geolocalització, la comunicació entre usuari@s de la xarxa, la interacció i facilitat d'ús de cadascuna de les seves parts i les demandes concretes dels grups de treball, així com completar alguns dels continguts estàtics que la conformen.

Convertir ArquitecturasColectivas.net en una eina millor i més fàcil, i en un canal de comunicació autogestionat, atractiu i actualitzat que sigui referent en temes relacionats amb formes col·laboratives de construir i millorar el territori.

ziriza2r.jpg

Experiència prèvia i equip

Més de cinc anys d'activitat col·laborativa en el context de la xarxa Arquitectures Col·lectives, promovent i organitzant trobades, projectes de transformació urbana, investigació, creació i difusió d'eines de empoderament social.

Cada vegada som més les persones implicades en el desenvolupament de ArquitecturasColectivas.net, encara que de moment l'equip permanent ho componem David Juárez, Edgar Saumell, Eliseu Arrufat i Gorka Rodriguez (col·lectius Straddle3, LaCol i Zaramari Hiri Ekologia). També hi han hagut aportacions importants per part de Sergio Moreno (Hackitectura), Alejandro Bonasso (Recetas Urbanas), Unai Reglero (Kunstainer), entre d'altres.

torello-1r.png

Compromís social

Objectius de Desenvolupament Sostenible

  • Ciutats i comunitats sostenibles

    Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles